Norden satte mat på klima-agendaen på COP23

PUBLISERT: 18 desember 2017
OPPDATERT: 26 januar


Den nordiske paviljongen satte mat på agendaen på Nordic Food Day på COP23 9. november 2017. Økt transparens om utfordringer og løsninger ble foreslått.

Ledere fra Verdensbanken, WWF, Greenpace, FAO og EAT Foundation kom sammen for å diskutere man kan få matpolitikk på klimaagendaen.

Mat på sidelinjen
At mat er et vidtfavnende begrep var tydelig på Nordic Food Day, når man ser på det det store mangfoldet blant deltakerne. Ungdom, beslutningstakere, vitenskapsfolk, NGOs, sivile organisasjoner og myndighetsorganisasjoner var til stede.

Selv om mat er uunnværlig, havner den ofte på sidelinjen fordi den ikke hører hjemme noe sted. Dermed blir flerdimensjonale, matrelaterte saker ofte splittet opp. Ifølge Denis Loga, co-gründer og adm. dir. i Sustainable Food Academy er det et opplagt sted å starte når man plasserer mat på COP-menyen.

– Policy er mulighetenes miljø, men pushfaktorene må komme fra alle, som forbrukere, bønder og selskaper.

Paradigmeskifte er nødvendig
Til tross for at matproduksjon er inkludert i debatten på COP, er et paradigmeskifte nødvendig. Ved å sette opp en tenketank på den nordiske paviljongen, var drømmere og visjonære invitert til bords for å diskutere tiltak og vitenskapelig kunnskap om bærekraftige matsystemer.

Teknketanken var satt opp av Nordic Food Policy Lab, et prosjekt i Nordic Solutions to Global Challenges, som er iverksatt av de fem nordiske statsministerne.

Nordisk erfaringer gjennom de siste 10 årene viser at samarbeidsmetoder kan katalysere endringer i matsystemene. Selv om hvert land opplever sine matrelaterte utfordringer, er det et viktig budskap fra Norden som alle kan ha nytte av: Samarbeid.

Buss med 20 seter
Dr. Reyes Tirado i Greenpeace Research Lab beskriver matsektorens utfordring på denne måten:

– Se for deg en buss med 20 seter som skal ta oss trygt hjem. Vitenskapen forteller oss at matsektoren vil okkupere 12-15 av disse setene i 2050. Det betyr at det bare er fem seter igjen til andre sektorer som energi og transport.

– Dette er deprimerende, men hvis vi endrer den globale matsektoren, kan vi frigjøre opptil 8 til 10 seter.
Endringen vil kreve samarbeid i tanker og gjerning, men samtidig bringe oss nærmere målet om å begrense den globale oppvarmingen til under 1,5 grader. – Nordic Food Day viste lederskap ved å linke matsektoren med klimaet, og samtidig vise betydningen mat, landbruk og dyrehold har i klimascenariene, sier Dr. Tirado.

Langsiktige forpliktelser
Gunhild Stordalen, President og gründer i EAT Foundation, sier at løsninger for menneskers og planetens helse, alltid må følges opp av langsiktige forpliktelser.

– Norden har allerede vist vilje til å ta ledelsen ved å eksportere nordiske løsninger på globale utfordringer og dermed sikre sunn og bærekraftig mat for alle, sier Stordalen.

– Jeg håper dette blir fulgt opp med videre forpliktelser og konkrete, målbare tiltak globalt. Men like viktig, også i våre egne land.

Tror Norden er inne på noe
BBC-journalist og programprodusent Dan Saladino tror at disse tankene er verdt å dele. – Jeg har sett ideer om landbruk og skolemat. Dette er innovasjoner jeg ikke har sett maken til andre steder, og derfor tror jeg at Norden er inne på noe, sier han.

En av ideene er å sette matproduksjon på den internasjonale klimaagendaen, og dette åpner for muligheter i seg selv.

– Vi må våge å møte utfordringene og se etter løsninger som er annerledes enn de vi har i dag. Nordic Food Day viser at det er mulig å bringe forskjellige interessenter sammen for å utforske konkrete løsninger når det gjelder mat og klima. Det er på tide å gripe mulighetene.

 

 

Les mer

Verdens mest moderne anlegg for plastgjenvinning er i Sverige

Det har vært snakk om lenge og nå er det snart tid for innvielse. Svensk Plaståtervinnings gigantanlegg i Motala innvies 15. november.
Konceptbild_sitezerox

Flexonyhet på LabelExpo

Svenske PrimeBlade, som produserer "doctor blades", det vil si nalstål til flexopresser, har en verdensledende posisjon, ikke minst med sine unike, nanobehandlede blader. På Labelexpo lanserte de en nyhet som kanskje er den eneste i verden, et spesielt såkalt "containment"-blad, beregnet på å hindre at farge i kammernalen renner bakover inn i maskinen.
Bonnie-Hagen-PrimeBladex

Ny rapport: -For mye papirbasert emballasje til engangsbruk

Papirbasert matemballasje markedsføres som et bærekraftig alternativ til plast. Dette til tross for at det vanligvis kombineres med plast eller andre kjemiske belegg, sjeldent inneholder resirkulert materiale, og det driver global avskoging og industrielt vannforbruk. Dette hevder en ny rapport fra en NGO-koalisjon bestående av European Environmental Bureau, Zero Waste Europe, Fern, Environmental Paper Network og Rethink Plastic-alliansen.
sebastian-unrau-sp-p7uuT0tw-unsplashx

Sverige fjerner plastposeskatt

I Sverige ble det innført skatt på plastposer i 2020. Nå har regjeringen besluttet å fjerne denne avgiften.
glada-pasarx

Siste nytt

Verdens mest moderne anlegg for plastgjenvinning er i Sverige

Det har vært snakk om lenge og nå er det snart tid for innvielse. Svensk Plaståtervinnings gigantanlegg i Motala innvies 15. november.
Konceptbild_sitezerox

Flexonyhet på LabelExpo

Svenske PrimeBlade, som produserer "doctor blades", det vil si nalstål til flexopresser, har en verdensledende posisjon, ikke minst med sine unike, nanobehandlede blader. På Labelexpo lanserte de en nyhet som kanskje er den eneste i verden, et spesielt såkalt "containment"-blad, beregnet på å hindre at farge i kammernalen renner bakover inn i maskinen.
Bonnie-Hagen-PrimeBladex

Ny rapport: -For mye papirbasert emballasje til engangsbruk

Papirbasert matemballasje markedsføres som et bærekraftig alternativ til plast. Dette til tross for at det vanligvis kombineres med plast eller andre kjemiske belegg, sjeldent inneholder resirkulert materiale, og det driver global avskoging og industrielt vannforbruk. Dette hevder en ny rapport fra en NGO-koalisjon bestående av European Environmental Bureau, Zero Waste Europe, Fern, Environmental Paper Network og Rethink Plastic-alliansen.
sebastian-unrau-sp-p7uuT0tw-unsplashx

Sverige fjerner plastposeskatt

I Sverige ble det innført skatt på plastposer i 2020. Nå har regjeringen besluttet å fjerne denne avgiften.
glada-pasarx