Nord-Europa gjenvinner 90-100 % av plastemballasjen

PUBLISERT: 18 april 2018
OPPDATERT: 26 januar


– All plast går ikke i havet, kommenterer Peter Sundt og viser til en artikkel han har skrevet for EPRO om at EU har brutt 40-prosentgrensen for resirkulering.

Energigjenvinning i 2016 var på 38,8 prosent, mens 40,9 prosent ble resirkulert. Det innebærer at 79,7 prosent av all plastemballasje ble gjenvunnet i 2016. 3,4 millioner tonn plastemballasje endte på deponi eller forbrenning uten energigjenvinning i 2016.

Det fortsatt store forskjeller på energigjenvinningen i Europa. I Nord-Europa blir 90-100 prosent av alt plastemballasjeavfall gjenvunnet, mens andre land fortsatt deponerer mesteparten av plastemballasjen uten å sortere noe ut for resirkulering.

Velfungerende systemer
EU28+2 (som inkluderer Norge) resirkulerte 6,8 millioner tonn av 16.7 millioner tonn plastemballasje i 2016. Dette utgjør 40,9 prosent, ifølge en rapport laget av PlasticsEurope i samarbeid med EPRO.

EPRO er en forening for nasjonale organisasjoner som har ansvaret for å organisere og promotere resirkulering og gjenvinning av plast i Europa. De bemerker at EU lett overgår EUs minimummål om 22,5 prosent.

EPRO kommenterer videre at funnene viser at de nasjonale resirkuleringssystemene basert på utvidet produsentansvar i Europa fungerer bra. Hvert land har enten gjennom lovgivning eller anbefalinger vedtatt nasjonale mål for resirkulering og energigjenvinning.

Alle land er over EUs minimumsmål
Reguleringene er basert på EU-direktivet om emballasje og emballasjeavfall (94/62/EU). Alle EU28+2-land kom over EUS minimumsmål om 22,5 prosent resirkulering i 2016. 26 land kom over 30 prosent, mens 15 land kom seg over 40 prosent.

I 2014 lå Tsjekkia på topp med en gjenvinningsrate på 51 prosent, fulgt av Tyskland, Nederland, Sverige, Irland og Spania.

– Det er for tiden større interesse og fokus på kildehåndtering av plastemballasje enn noen gang før. Statistikkene gir fundamental innsikt i dagens situasjon i Europa og mulige veier videre når det gjelder resirkulering i husholdninger, handel og landbruk, sier Stuart Foster, CEO i Recoup og Direktør i EPRO.

Husholdningssegmentet
64 prosent av post-consumer plastemballasjeavfall genereres i husholdningene, mens resten kommer fra handel og industri. Gjenvinningsraten for handel og industri nådde 46,5 prosent i 2016, en økning på nesten fire prosent fra 2014. Gjenvinning fra husholdningssegmentet var uendret: 37,8 prosent mot 37,7 prosent i 2014.
Følgende EPRO-land inkluderer all plastemballasje i sine innsamlingssystemer fra husholdninger:

* Tyskland
* Nederland
* Finland
* Island
* Italia
* Norge
* Portugal
* Spania
* Sverige

Plastemballasjen samles inn i separate fraksjoner sammen med annen lettvektsemballasje eller sorteres ved sentrale sorteringsanlegg for restavfall.

Mest flasker
I andre land som Australia og Storbritannia blir det samlet inn plastemballasje i deler av landet, mens andre deler kun konsentrere seg om hardplast. Tyskland, Nederland, Island, Norge og Sverige har i tillegg pantesystem for de fleste drikkevareflasker.

I Belgia, Frankrike og Sveits er ERP-systemene fokusert på flasker, men Frankrike innretter seg nå gradvis mot å inkludere all plastemballasje.

Sortering av blandede strømmer med plastemballasje er et nøkkeltema for arbeidsgruppene i EPRO, som ser «Design for gjenvinning» som en løsning. Dette blir nå også nevnt som et viktig tema i den nye Plaststrategien fra EU.

Plastavfall generelt
Ifølge EPRO er 40,9 prosent resirkulering av plastemballasje bedre enn andre plastapplikasjoner, da den generelle resirkuleringsraten for plast endte på 31,1 prosent. Emballasje løfter resirkuleringsratene for plast over hele Europa, ifølge EPRO.

Det finnes foreløpig ingen europeisk statistikk for landbruksplast, men EPRO etablerte i 2011 en arbeidsgruppe som utveksler kunnskap om best praksis for gjenvinning av denne typen plast.

 

 

Les mer

Plastdagen 2023

For tredje år på rad arrangeres Plastdagen 2023 den 19. oktober i Oslo. Arrangementet fokuserer på teknologiens rolle i plasthåndtering i lav- og mellominntektsland. Dette er en viktig møteplass for alle som bryr seg om miljøutfordringene knyttet til plast.
plastdagen

Emballasjedagene 2023

Torsdag 9. og fredag 10.november arrangerer Emballasjeforeningen sin årlige konferanse. Foredragsholdere fra inn- og utland vil dele innsikt om trender, utfordringer og innovasjoner innen emballasje og emballering.
Emballasjedagene_logo_600x400

PulPac oppskalerer ved å nedskalere med formstøpingsteknikk

PulPac lanserer en ny maskinplattform, PulPac Scala, som de sier representerer et betydelig skritt i tørr-fiberrevolusjonen. Scala-plattformen er basert på sprøytestøping, en teknologi knyttet til plastbehandling, kombinert med PulPacs nye Mill-to-Web fiberenhet.
Pulpac_Scala_Front-1

Blue Ocean Closures og Coca-Cola i utviklingssamarbeid

Blue Ocean Closures, som produserer skrukorker for emballasje, har kommet til enighet om et samarbeid med Coca-Colas EMEA FoU-senter i Brussel.
blue-ocean-utvalg

Siste nytt

Plastdagen 2023

For tredje år på rad arrangeres Plastdagen 2023 den 19. oktober i Oslo. Arrangementet fokuserer på teknologiens rolle i plasthåndtering i lav- og mellominntektsland. Dette er en viktig møteplass for alle som bryr seg om miljøutfordringene knyttet til plast.
plastdagen

Emballasjedagene 2023

Torsdag 9. og fredag 10.november arrangerer Emballasjeforeningen sin årlige konferanse. Foredragsholdere fra inn- og utland vil dele innsikt om trender, utfordringer og innovasjoner innen emballasje og emballering.
Emballasjedagene_logo_600x400

PulPac oppskalerer ved å nedskalere med formstøpingsteknikk

PulPac lanserer en ny maskinplattform, PulPac Scala, som de sier representerer et betydelig skritt i tørr-fiberrevolusjonen. Scala-plattformen er basert på sprøytestøping, en teknologi knyttet til plastbehandling, kombinert med PulPacs nye Mill-to-Web fiberenhet.
Pulpac_Scala_Front-1

Blue Ocean Closures og Coca-Cola i utviklingssamarbeid

Blue Ocean Closures, som produserer skrukorker for emballasje, har kommet til enighet om et samarbeid med Coca-Colas EMEA FoU-senter i Brussel.
blue-ocean-utvalg