Ministre mislyktes med å anerkjenne verdien av biobasert og komposterbar plast mener EUBP

PUBLISERT: 20 desember 2023
OPPDATERT: 20 desember

European Bioplastics (EUBP) beklager standpunktet som ble vedtatt den 18. desember av miljøministrene i Miljørådet, og anser at den manglende anerkjennelsen av bioplastens rolle nå er en tapt mulighet.

– Medlemslandene i dag så ut til å være delt i et stort antall nøkkelspørsmål, noe som vil være problematisk for implementeringen av en så kompleks regulering, dersom følgemanglene ikke blir tatt tak i under trilogene¹, forklarer Roberto Ferrigno, leder for EU-saker ved Europeisk bioplast.

– Det er en svak generell tilnærming, som knapt anerkjenner verdien av et svært lite antall komposterbare applikasjoner og hindrer biobaserte innovative løsninger. Uenighet mellom regjeringer og unntak fra flere sentrale tiltak vil føre til ytterligere fragmentering av det indre markedet, legger han til.

– EUBP støtter Europaparlamentets forslag til forskrift om emballasje og emballasjeavfall. Vi oppfordrer medlemslandene og det kommende belgiske presidentskapet til å jobbe tett med parlamentet, som har vist tydelig lederskap i saken, avslutter Hasso von Pogrell, administrerende direktør for EUBP.

¹ Et trilogmøte, eller trepartsmøte, er et uformelt møte mellom representanter for Europaparlamentet, Rådet for Den europeiske union og EU-kommisjonen med sikte på i fellesskap å behandle lovgivningsspørsmål. Gjennom trilogmøter kan de tre institusjonene utveksle standpunkter under lovprosessen og dermed komme til den enigheten som til syvende og sist er nødvendig for at et lovforslag kan vedtas.

Kilde: Wikipedia

Les mer

Konsumentene katalysator for nye bærekraftige emballasjeløsninger

Det er oss forbrukere som driver utviklingen av ny, bærekraftig, emballasje og plastemballasje er ille ute, ifølge en undersøkelse fra Tetra Pak.
ryoji-iwata-IBaVuZsJJTo-unsplashx

Ny teknikk gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksible emballasjer

Aptar CSP Technologies og ProAmpac har utviklet en teknologi som gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksibel emballasje.
proampac-and-aptar-1709018491x

Metsä Boards falskartongmaskin er nå størst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, innviet sin oppgraderte fals-kartongmaskin i Husum, Sverige, 11. april.
Ribbon-has-been-cutx

Mondi ble snytt, det ble IP som kjøper DS Smith

International Paper og DS Smith har kommet til enighet om vilkårene for en avtale der IP vil kjøpe DS Smith. Avtalen forventes å bli fullført i fjerde kvartal i år. Med andre ord gikk handelen forbi Mondi, som var den første til å signalisere at de ønsket å kjøpe DS Smith.
alexander-grey-8lnbXtxFGZw-unsplashx

Siste nytt

Oppstart for Re3-plast: Reduce, Reuse, Recycle

Den 5. og 6. mars hadde Grønn plattform-prosjektet Re3-plast oppstart hos Nofima i Ås. Prosjektet ledes av Marit Kvalvåg Pettersen, seniorforsker i Nofima, og eies av Nortura ved Per Berg.
re3plast

Konsumentene katalysator for nye bærekraftige emballasjeløsninger

Det er oss forbrukere som driver utviklingen av ny, bærekraftig, emballasje og plastemballasje er ille ute, ifølge en undersøkelse fra Tetra Pak.
ryoji-iwata-IBaVuZsJJTo-unsplashx

Ny teknikk gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksible emballasjer

Aptar CSP Technologies og ProAmpac har utviklet en teknologi som gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksibel emballasje.
proampac-and-aptar-1709018491x

Lanserer mat-trau av 100% resirkulerte materialer

Klöckner Pentaplast (kp) sier de lanserer en viktig milepæl i matemballasjeindustrien og har lansert de første mattrauene bestående av hundre prosent resirkulert PET (rPET) som utelukkende kommer fra trau.
KP-trayx