Miljøministre slår et slag for bærekraftig plastbruk

PUBLISERT: 8 mai 2017
OPPDATERT: 26 januar

Plast skal i framtiden produseres, brukes og gjenbrukes i et sirkulært kretsløp som ikke utgjør en risiko for helse eller miljø, ifølge miljøministerne i Norden.

Denne fremtidsvisjonen finner vi i det nye plastprogrammet der de nordiske miljøministrene loser Norden mot en mer bærekraftig bruk og gjenbruk av plast.

Global kursendring
– Det er nødvendig med en global kursendring for å redusere mengden plastavfall og mikroplast i havet, sier Norges klima- og miljøminister Vidar Helgesen, leder for Nordisk ministerråd for miljø i 2017.
– De nordiske landene skal gjennom plastprogrammet bidra til å redusere konsekvensene av plast for miljøet. Jeg håper på et konkret samarbeid om relevante tiltak.

Styrker nordiske synergier
Som strategisk verktøy skal programmet, som bygger videre på tidligere fellesnordiske tiltak på plastområdet, styrke synergiene i det nordiske samarbeidet og øke kunnskapen og bevisstheten om plast som allerede finnes i Norden.

Ministrene understreker spesielt utfordringen med marin forsøpling og plastens rolle i den sirkulære økonomien.

– Norden må være en foregangsregion når det gjelder å redusere miljøpåvirkning fra plast, sier Sveriges miljøminister Karolina Skog.

– Vi må gjennomføre tiltak for å redusere utslippene av mikroplast i sjøer og hav. Derfor er det viktig at de nordiske landenes myndigheter fordyper sitt samarbeid og utveksler kunnskap og erfaringer. 

Seks strategiske fokusområder
Det nordiske plastprogrammet er delt inn i seks strategiske fokusområder:

1) Forebygging av plastavfall og støtte til design for gjenbruk, lengre holdbarhet og gjenvinning
2) Effektive søppelhåndteringssystemer og økt gjenvinning av plastavfall
3) Samarbeid for å stanse plastforsøplingen i havet og finne kostnadseffektive løsninger for opprydning
4) Kunnskapsutvikling om mikroplast og identifisering av tiltak som reduserer utslippene av mikroplast i miljøet
5) Utdyping av kunnskapen om miljøavtrykk av biobasert og biologisk nedbrytbar plast
6) Utdyping av kunnskapen om problematiske stoffer i gjenvinningen av plastmateriale

Støtter internasjonale satsinger
I tillegg til å sette retningen for arbeidet med å redusere miljøkonsekvensene av plast i Norden, utgjør plastprogrammet også et bidrag til Nordens gjennomføring av en rekke internasjonale agendaer.

Dette dreier seg blant annet om FNs bærekraftsmål (Agenda 2030), de siste deklarasjonene fra FNs miljøforsamling (UNEA) og FN-kampanjen mot marin forsøpling, #CleanSeas, som drives av FNs miljøprogram (UNEP).

I et brev til Europakommisjonen, som for øyeblikket arbeider med en strategi for plast i den sirkulære økonomien, understreker Nordisk ministerråd for miljø viktigheten av å skape et fungerende andrehåndsmarked for plast, stimulere design for gjenvinning og igangsette tiltak mot mikroplast i forbruksvarer.

Nordic programme to reduce the environmental impact of plastic

 

 

Les mer

Flere smarte og intelligente emballasjer

Del to av rapporten fra AIPIAs Active & Intelligent Packaging Industry Association konferanse og utstilling i Amsterdam.
AIPIA-overzichtx

AIPIA etablerer One-stop shop for Smart Food Chain

Rapport fra Active & Intelligent Packaging Industry Associations - AIPIA som nylig gikk av stabelen i Amsterdam.
a1x

LEGO erstatter plastposer med papirposer

Hos LEGO jobbes det med å erstatte plastposer som emballasje med papirbaserte. En jobb som var omfattende.
LEGOx

Domstol i Canada stanser forbudet mot engangsplast

En kanadisk domstol slo forrige uke fast at en forskrift som klassifiserer visse plastprodukter som giftige er ugyldig. Det er en kjennelse som kan stoppe Ottawas forbud mot engangsplastartikler som poser, sugerør og gafler.
Kanada

Siste nytt

Flere smarte og intelligente emballasjer

Del to av rapporten fra AIPIAs Active & Intelligent Packaging Industry Association konferanse og utstilling i Amsterdam.
AIPIA-overzichtx

AIPIA etablerer One-stop shop for Smart Food Chain

Rapport fra Active & Intelligent Packaging Industry Associations - AIPIA som nylig gikk av stabelen i Amsterdam.
a1x

LEGO erstatter plastposer med papirposer

Hos LEGO jobbes det med å erstatte plastposer som emballasje med papirbaserte. En jobb som var omfattende.
LEGOx

Domstol i Canada stanser forbudet mot engangsplast

En kanadisk domstol slo forrige uke fast at en forskrift som klassifiserer visse plastprodukter som giftige er ugyldig. Det er en kjennelse som kan stoppe Ottawas forbud mot engangsplastartikler som poser, sugerør og gafler.
Kanada