Miljødirektoratet foreslår sortering av mat og plast

PUBLISERT: 26 januar 2017
OPPDATERT: 26 januar

Miljødirektoratet foreslår å stille krav til kommuner og næringsaktører om at sortering og materialgjenvinning av mat- og plastavfall blir oblogatorisk.

Dette vil være bra for miljøet og bidra til at Norge oppfyller bindende EU-mål, mener Miljødirektoratet.
Mat- og plastavfall er verdifulle ressurser som kan utnyttes bedre. Matavfall kan bli til verdifull biogass og gjødsel og plastavfall kan brukes til å lage nye plastprodukter.

Likevel blir under halvparten av det norske matavfallet og kun en tredjedel av plastavfallet materialgjenvunnet i dag.

Må nå EU-mål
EU krever at 50 prosent av husholdningsavfall og liknende avfall blir materialgjenvunnet i 2020, og har foreslått nye ambisiøse mål for 2025 og 2030 på henholdsvis 60 og 65 prosent. Norge er forpliktet gjennom EØS-avtalen til å nå målet i 2020.

For 2025 og 2030 foreligger det forslag til mål, men disse er ikke vedtatt.

– For å nå det gjeldende målet for 2020 mener vi det er nødvendig allerede nå å forskriftsfeste krav om utsortering og materialgjenvinning av matavfall og utvalgte typer plastavfall, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

– Mange kommuner og private virksomheter gjør allerede en betydelig innsats for å materialgjenvinne matavfall og plast. Nå ønsker vi å sikre et felles løft for å øke utnyttelsen av ressursene ytterligere og sikre like rammebetingelser.

Foreslår krav til utsortering av mat- og plastavfall
Miljødirektoratet foreslår at alle kommuner og virksomheter som genererer og håndterer næringsavfall som likner husholdningsavfall, får krav om å sortere ut mat- og plastavfall og levere dette til materialgjenvinning.

I tillegg ønsker de å sikre at dagens ordning for utsortering og materialgjenvinning av plastavfall fra landbruket videreføres.

– Disse kravene er bra for miljøet. De vil redusere klimagassutslippene våre og redusere energibruken i Norge og andre land, sier miljødirektør Hambro.

– De vil også bidra betydelig til at vi nærmer oss EUs mål, men vil ikke være nok i seg selv. Vi må derfor vurdere å rette tilsvarende krav overfor andre typer avfall.

Lavere utslipp, høyere kostnad
For avfallsbransjen vil kravene gi høyere kostnader ved innsamling og behandling av avfallet, fordi mye av avfallet som i dag sendes til forbrenning og energiutnyttelse, må samles inn i separate fraksjoner og forbehandles før materialgjenvinning.

Det har ikke vært mulig å tallfeste all miljønytte av tiltakene, derfor er det usikkert om nytten er større enn kostnadene.

– Vi står overfor en stor omstilling på avfallsområdet. For å sikre tilstrekkelige investeringer i behandlingsanlegg som bidrar til at vi når avfallsmålene våre fram mot 2030, er det nødvendig med forutsigbare og langsiktige rammevilkår. Vi mener at dette arbeidet haster, sier Hambro.

 

 

Les mer

Flere smarte og intelligente emballasjer

Del to av rapporten fra AIPIAs Active & Intelligent Packaging Industry Association konferanse og utstilling i Amsterdam.
AIPIA-overzichtx

AIPIA etablerer One-stop shop for Smart Food Chain

Rapport fra Active & Intelligent Packaging Industry Associations - AIPIA som nylig gikk av stabelen i Amsterdam.
a1x

LEGO erstatter plastposer med papirposer

Hos LEGO jobbes det med å erstatte plastposer som emballasje med papirbaserte. En jobb som var omfattende.
LEGOx

Domstol i Canada stanser forbudet mot engangsplast

En kanadisk domstol slo forrige uke fast at en forskrift som klassifiserer visse plastprodukter som giftige er ugyldig. Det er en kjennelse som kan stoppe Ottawas forbud mot engangsplastartikler som poser, sugerør og gafler.
Kanada

Siste nytt

Flere smarte og intelligente emballasjer

Del to av rapporten fra AIPIAs Active & Intelligent Packaging Industry Association konferanse og utstilling i Amsterdam.
AIPIA-overzichtx

AIPIA etablerer One-stop shop for Smart Food Chain

Rapport fra Active & Intelligent Packaging Industry Associations - AIPIA som nylig gikk av stabelen i Amsterdam.
a1x

LEGO erstatter plastposer med papirposer

Hos LEGO jobbes det med å erstatte plastposer som emballasje med papirbaserte. En jobb som var omfattende.
LEGOx

Domstol i Canada stanser forbudet mot engangsplast

En kanadisk domstol slo forrige uke fast at en forskrift som klassifiserer visse plastprodukter som giftige er ugyldig. Det er en kjennelse som kan stoppe Ottawas forbud mot engangsplastartikler som poser, sugerør og gafler.
Kanada