Miljødirektoratet foreslår sortering av mat og plast

PUBLISERT: 26 januar 2017
OPPDATERT: 26 januar

Miljødirektoratet foreslår å stille krav til kommuner og næringsaktører om at sortering og materialgjenvinning av mat- og plastavfall blir oblogatorisk.

Dette vil være bra for miljøet og bidra til at Norge oppfyller bindende EU-mål, mener Miljødirektoratet.
Mat- og plastavfall er verdifulle ressurser som kan utnyttes bedre. Matavfall kan bli til verdifull biogass og gjødsel og plastavfall kan brukes til å lage nye plastprodukter.

Likevel blir under halvparten av det norske matavfallet og kun en tredjedel av plastavfallet materialgjenvunnet i dag.

Må nå EU-mål
EU krever at 50 prosent av husholdningsavfall og liknende avfall blir materialgjenvunnet i 2020, og har foreslått nye ambisiøse mål for 2025 og 2030 på henholdsvis 60 og 65 prosent. Norge er forpliktet gjennom EØS-avtalen til å nå målet i 2020.

For 2025 og 2030 foreligger det forslag til mål, men disse er ikke vedtatt.

– For å nå det gjeldende målet for 2020 mener vi det er nødvendig allerede nå å forskriftsfeste krav om utsortering og materialgjenvinning av matavfall og utvalgte typer plastavfall, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

– Mange kommuner og private virksomheter gjør allerede en betydelig innsats for å materialgjenvinne matavfall og plast. Nå ønsker vi å sikre et felles løft for å øke utnyttelsen av ressursene ytterligere og sikre like rammebetingelser.

Foreslår krav til utsortering av mat- og plastavfall
Miljødirektoratet foreslår at alle kommuner og virksomheter som genererer og håndterer næringsavfall som likner husholdningsavfall, får krav om å sortere ut mat- og plastavfall og levere dette til materialgjenvinning.

I tillegg ønsker de å sikre at dagens ordning for utsortering og materialgjenvinning av plastavfall fra landbruket videreføres.

– Disse kravene er bra for miljøet. De vil redusere klimagassutslippene våre og redusere energibruken i Norge og andre land, sier miljødirektør Hambro.

– De vil også bidra betydelig til at vi nærmer oss EUs mål, men vil ikke være nok i seg selv. Vi må derfor vurdere å rette tilsvarende krav overfor andre typer avfall.

Lavere utslipp, høyere kostnad
For avfallsbransjen vil kravene gi høyere kostnader ved innsamling og behandling av avfallet, fordi mye av avfallet som i dag sendes til forbrenning og energiutnyttelse, må samles inn i separate fraksjoner og forbehandles før materialgjenvinning.

Det har ikke vært mulig å tallfeste all miljønytte av tiltakene, derfor er det usikkert om nytten er større enn kostnadene.

– Vi står overfor en stor omstilling på avfallsområdet. For å sikre tilstrekkelige investeringer i behandlingsanlegg som bidrar til at vi når avfallsmålene våre fram mot 2030, er det nødvendig med forutsigbare og langsiktige rammevilkår. Vi mener at dette arbeidet haster, sier Hambro.

 

 

Les mer

Er denne drikkevareemballasjen en game-changer som ryster de store selskapene?

15. mai var deler av emballasjepressen samlet i Amsterdam for å være med på lanseringen av en helt ny emballasjeløsning som selskapet bak pressekonferansen, Zotefoams, mener er en "game changer". Skulle de store produsentene av flytende kartongemballasje, Tetra Pak, Elopak og SIG Combibloc, føle seg truet?
rezorce

Fremtidssikker og bærekraftig løsning for transport av stablede kartonger

PepsiCo produserer potetchips i Broek op Langedijk i Nederland. For transport trengte selskapet et nytt system som pålitelig skulle forhindre at kartonger stablet på paller sklir. Selskapet valgte Nordsons smeltelimteknologi, som har redusert limkostnadene og antallet kundeklager drastisk.
Nordson-PepsioCo-MiniBlue-Modul-spray-applicationx

De fleste vil unngå plastemballasje, men det er fortsatt hindringer

En ny undersøkelse fra emballasjeselskapet Aquapak med 100 britiske emballasjesjefer i dagligvaresektoren viser at flertallet (92%) planlegger å slutte å bruke plast i forbrukeremballasjen helt.
aquapak_01

Orklaselskap kjøper 70 % av aksjene i Kartonage

BAKO AS, et selskap tilhørende Orkla Food Ingredients, har signert og gjennomført en avtale om kjøp av 70 % av aksjene i emballasjefirmaet Kartonage AS fra MMS Holding AS og TESS Holding AS, begge selskaper som er heleid av brødrene Svein og Frode Larssen.
Handshake11

Siste nytt

Er denne drikkevareemballasjen en game-changer som ryster de store selskapene?

15. mai var deler av emballasjepressen samlet i Amsterdam for å være med på lanseringen av en helt ny emballasjeløsning som selskapet bak pressekonferansen, Zotefoams, mener er en "game changer". Skulle de store produsentene av flytende kartongemballasje, Tetra Pak, Elopak og SIG Combibloc, føle seg truet?
rezorce

Fremtidssikker og bærekraftig løsning for transport av stablede kartonger

PepsiCo produserer potetchips i Broek op Langedijk i Nederland. For transport trengte selskapet et nytt system som pålitelig skulle forhindre at kartonger stablet på paller sklir. Selskapet valgte Nordsons smeltelimteknologi, som har redusert limkostnadene og antallet kundeklager drastisk.
Nordson-PepsioCo-MiniBlue-Modul-spray-applicationx

De fleste vil unngå plastemballasje, men det er fortsatt hindringer

En ny undersøkelse fra emballasjeselskapet Aquapak med 100 britiske emballasjesjefer i dagligvaresektoren viser at flertallet (92%) planlegger å slutte å bruke plast i forbrukeremballasjen helt.
aquapak_01

Orklaselskap kjøper 70 % av aksjene i Kartonage

BAKO AS, et selskap tilhørende Orkla Food Ingredients, har signert og gjennomført en avtale om kjøp av 70 % av aksjene i emballasjefirmaet Kartonage AS fra MMS Holding AS og TESS Holding AS, begge selskaper som er heleid av brødrene Svein og Frode Larssen.
Handshake11