Metsä Board øker den årlige produksjonen av falsekartong

PUBLISERT: 12 august 2021
OPPDATERT: 26 januar

Metsä Board øker produksjonen av kartong med 200.000 tonn falsekartong årlig.

Gjennom en investering på 210 millioner euro skal Metsä Board øke kapasiteten på falsekartong med 200.000 tonn ved fabrikken i Husum i Sverige.

Bedriften svarer dermed på den voksende etterspørselen etter bærekraftig produserte emballasjematerialer som støtter sirkulær økonomi. Investeringen styrker selskapets posisjon som ledene produsent av faksekartong i Europa.

Øker fra 400.000 til 6oo.000 årlig

Den årlige kapasiteten på kartongmaskinen BM1 vil med denne investeringen økes fra nåværende 400.000 tonn til 600.000 tonn. Den nye kapasiteten er beregnet å komme på markedet i løpet av 2024-2025.

Investeringsverdien er cirka 210 millioner euro fordelt over årene 2021-2024, med tyngdepunkt på 2022-2023. Investeringen skal finansieres med egne likvide midler og fremtidig kapitalflyt fra den løpende virksomheten.
Havnekapasiteten ved Husum skal granskes separat med tanke på det voksende logistikkvolumet for Husums totale virksomhet. Eventuelle investeringsbeslutninger her skal tas senere.

Forberedende konstruksjonsarbeid starter i oktober 2021 i forbindelse med fabrikkens planlagte årlige vedlikeholdsstopp. Opptrapping av den nye kapasiteten forventes å starte høsten 2023, mens full kapasitet forventes oppnådd ved slutten av 2025.

Mika Joukio, CEO i Metsä Board.
Øker omsetning med cirka 200 millioner euro

Investeringen vil øke Metsä Boards årlige omsetning med cirka 200 millioner euro. Dessuten beregner de at investeringen vil ha en positiv påvirkning tilsvarende 50 millioner euro på selskapets EBITDA årlig. Salgs- og EBITDA-vekst forventes oppnådd i sin helhet i løpet av 2026.

Den nye kapasiteten skal rettes mot markedene i Nord-Amerika og Europa, der veksten i etterspørselen etter premium lettvektskartong forventes å fortsette. Metsä Boards falskartong brukes blant annet i emballasje for næringsmidler, legemidler, kosmetikk og matservice,

– Dette er en betydelig investering som vil gi markedet den ekstra kapasiteten som kundene vil ha. Husum er en konkurransedyktig og integrert fabrikk, og den pågående fornyelsen av massebruket vil forbedre produksjonseffektivitet og miljøpåvirkning ytterligere, sier Mika Joukio, VD i Metsä Board.

– Det er en utmerket plattform for å øke produksjonskapasiteten for kartong på en bærekraftig måte og utnytte styrken i nordlig ferskfiber.

Les mer

Verdens mest moderne anlegg for plastgjenvinning er i Sverige

Det har vært snakk om lenge og nå er det snart tid for innvielse. Svensk Plaståtervinnings gigantanlegg i Motala innvies 15. november.
Konceptbild_sitezerox

Flexonyhet på LabelExpo

Svenske PrimeBlade, som produserer "doctor blades", det vil si nalstål til flexopresser, har en verdensledende posisjon, ikke minst med sine unike, nanobehandlede blader. På Labelexpo lanserte de en nyhet som kanskje er den eneste i verden, et spesielt såkalt "containment"-blad, beregnet på å hindre at farge i kammernalen renner bakover inn i maskinen.
Bonnie-Hagen-PrimeBladex

Ny rapport: -For mye papirbasert emballasje til engangsbruk

Papirbasert matemballasje markedsføres som et bærekraftig alternativ til plast. Dette til tross for at det vanligvis kombineres med plast eller andre kjemiske belegg, sjeldent inneholder resirkulert materiale, og det driver global avskoging og industrielt vannforbruk. Dette hevder en ny rapport fra en NGO-koalisjon bestående av European Environmental Bureau, Zero Waste Europe, Fern, Environmental Paper Network og Rethink Plastic-alliansen.
sebastian-unrau-sp-p7uuT0tw-unsplashx

Sverige fjerner plastposeskatt

I Sverige ble det innført skatt på plastposer i 2020. Nå har regjeringen besluttet å fjerne denne avgiften.
glada-pasarx

Siste nytt

Verdens mest moderne anlegg for plastgjenvinning er i Sverige

Det har vært snakk om lenge og nå er det snart tid for innvielse. Svensk Plaståtervinnings gigantanlegg i Motala innvies 15. november.
Konceptbild_sitezerox

Flexonyhet på LabelExpo

Svenske PrimeBlade, som produserer "doctor blades", det vil si nalstål til flexopresser, har en verdensledende posisjon, ikke minst med sine unike, nanobehandlede blader. På Labelexpo lanserte de en nyhet som kanskje er den eneste i verden, et spesielt såkalt "containment"-blad, beregnet på å hindre at farge i kammernalen renner bakover inn i maskinen.
Bonnie-Hagen-PrimeBladex

Ny rapport: -For mye papirbasert emballasje til engangsbruk

Papirbasert matemballasje markedsføres som et bærekraftig alternativ til plast. Dette til tross for at det vanligvis kombineres med plast eller andre kjemiske belegg, sjeldent inneholder resirkulert materiale, og det driver global avskoging og industrielt vannforbruk. Dette hevder en ny rapport fra en NGO-koalisjon bestående av European Environmental Bureau, Zero Waste Europe, Fern, Environmental Paper Network og Rethink Plastic-alliansen.
sebastian-unrau-sp-p7uuT0tw-unsplashx

Sverige fjerner plastposeskatt

I Sverige ble det innført skatt på plastposer i 2020. Nå har regjeringen besluttet å fjerne denne avgiften.
glada-pasarx