Mange nyttige tips på kurs om matkontaktmaterialer

PUBLISERT: 13 juni 2017
OPPDATERT: 26 januar
|

Emballasjeansvarlige fra matprodusenter og dagligvarehandel fant veien til Eurofins i Moss for å lære mer om kravene til matkontaktmaterialer og samsvarserklæringer.

De møtte opp for å høre hva Agot Li fra Mattilsynet og Gjermund Vogt, Mette Damgaard Kristensen og Eirin Schrøder i Eurofins kunne fortelle om emnet.

Emballasje, produksjonsutstyr og kjøkkenredskaper
– Alle tenker emballasje når det gjelder matkontaktmateriler. Men også produksjonsutstyr er matkontaktmaterialer, som transportbånd, slanger og pakninger. Også kjøkkenredskaper og plasthansker hører med, sa Eirin Schrøder innledningsvis.

I løpet av dagen fikk deltakerne en innføring i risikoanalyse og migrasjonsanalyser, samt en forklaring på forskjellen mellom totalmigrasjon og spesifikk migrasjon.

– Jeg fikk selv en kort og bratt kurve når det gjelder å lære om matkontaktmaterialer, fortalte Ågot Li som ledet nordisk prosjekt om tilsyn av matkontaktmaterialer med oppstart i 2013.

Hva er matkontaktmaterialer?
Per definisjon er dette et material eller gjenstand som allerede er i kontakt med mat. Men også materialer som er beregnet å komme i kontakt med mat og materialer som med rimelig grunn kan forventes å komme i kontakt med mat, faller inn under definisjonen.

– Det er forbudt å produsere, importere, omsette eller bruke materialer og gjenstander som er i strid med bestemmelsene i Matkontaktforskriften, fastlo Ågot Li, seniorrådgiver region Øst, avdeling Søndre Buskerud, Mattilsynet.

Grunnen til de strenge reglene er at stoffer i matkontaktmaterialet kan gå over i maten og påvirke dens egenskaper. – Derfor er det krav til matkontaktmaterialer ikke utgjør en fare fore menneskers helse, endrer næringsmiddelets sammensetning eller fører til dårlig smak og lukt, sa Li.

Samsvarserklæring
I alle ledd i forsyningskjeden frem til detaljist, skal en samsvarserklæring følge materialet. Dette er leverandørens erklæring til kunden om at materialet er i samsvar med relevant regelverk.

– Samsvarserklæringen skal også gi mottakeren tilstrekkelig informasjon for riktig bruk av materialet. Det er viktig for mattryggheten at materialet brukes til det det er ment for og ingenting annet.

I samsvarserklæringen skal det være opplysninger om hvor produktet/materialet kommer fra og navnet på produktet. Den skal bekrefte at produksjonen har foregått i henhold til god produksjonspraksis (GMP) og at regelverket er fulgt.

Eventuelle bruksbegrensninger skal angis i samsvarserklæringen. Dersom det er brukt tilsetningsstoffer som kan gå over i maten, må dette også føres opp.

EK-sertifikater
– Det er ikke lenger krav i regelverket om at man må ha et EK-sertifikat, men man må ha en samsvarserklæring.  EK-sertifikatet er også godkjent som samsvarserklæring.

En samsvarserklæring fra leverandør som innfrir kravene i regelverket, er også god nok. Det er leverandøren som er ansvarlig for at informasjonen er riktig.

Samsvarserklæringen har normalt to års anbefalt varighet, men den skal oppdateres ved endringer.  Den kan være eldre enn to år dersom det ikke er gjort endringer. EK-sertifikater har også to års varighet.

Merking av matkontaktmaterialer
Det er et krav i forordningen om at opplysninger skal gis i merkingen på emballasjen for matkontaktmaterialer som ennå ikke har kommet i kontakt med mat. Hvis bruksområdet er åpenbart, for eksempel en kopp, er merking ikke nødvendig.

Merkingen skal være lett synlig og leselig, samt umulig å slette. Den skal være på et språk som kjøperne lett kan forstå. I Norge vil det si norsk.

– Mye av de matkontaktmaterialene vi bruker i Norge er importert. Og vi vet at importørene kan minst om regelverket. Dette er spesielt verdt å merke seg ved import fra tredjeland, for da er det importøren som må lage samsvarserklæringen, advarte Ågot Li.

Innenfor EU og EØS gjelder leverandørens samsvarserklæring.

Mineralolje i papp og papir
Mette Damgaard Kristensen tok turen fra Eurofins i Danmark for å fortelle om retningslinjene for ikke-regulerte materialer. Alle materialer i kontakt med mat er regulert av rammeverket EU1935/2004. Noen har i tillegg spesiell lovgivning, som for eksempel plast i plastfforordningen.

– For de fire materialene som har spesifikk lovgivning er det for de fleste enklere å finne ut hva som kreves. Materialer der man må forholde seg til bransjereguleringer og guidelines er det ofte mer utfordrende å få kontroll på, sa  hun.

Papp- og papiremballasje kan ha komponenter fra trykkfarger på utsiden av eskene, samt fluoriserte substanser fra greaseproof-papir. – Resirkulert papir kan dessuten inneholde mineralolje, sa Damgaard Kristensen.

Guidelines er laget av industrien basert på en kombinasjon av nederlandsk og tysk lovgivning, BfR og Warenwet. Hvis man kan vise i samsvarserklæringen hvilket regelverk emballasjen er laget etter, spiller det ingen rolle hvilken guideline man velger.

Retningslinjene gir også anbefalinger og hvilke tester og worst-case-kalkuleringer som bør gjøres.

Nesten 900 plastsubstanser er tillatt
Hver gang plastdirektivet redigeres, blir nye substanser lagt til positivlisten. Additivene brukes for å gi materialet spesielle egenskaper.

Det finnes nå nesten 900 tillatte plastsubstanser, mens 350 har restriksjoner.

– Man trenger ikke å vite alt om alle substanser i plasten, men de med restriksjoner må man være oppmerksom på. La leverandøren lage samsvarserklæring der alle punktene fylles ut. Ikke godta lettvinte løsninger, rådet Damgaard Kristensen.

Migrasjonsanalyser
Gjermund Vogt i Eurofins fortalte at migrering er vandring av molekyler fra emballasjen inn til maten og oppstår ved oppvarming/temperaturendringer og lagringstid. Han mener at det er umulig for en vanlig produsent å holde seg oppdatert på lovgivning og analyser.

– Bruk heller tiden på å selge produktet. Ring «en venn» når du lurer på noe, sa Vogt.

Han tror at det er andre ting i maten enn det som migrerer fra emballasjen folk dør av.

– Men det er greit å ha kontroll med kvaliteten, og jeg er sikker på at det jukses en del med emballasjen, siden prisene skvises hele tiden, avsluttet han.

Eurofins arrangerer jevnlig kurs om matkontaktmaterialer i sine lokaler. De utfører også tester ved sine laboratorier og hjelper kundene med å lage samsvarserklæringer.

 

 

Les mer

New Yorks statsadvokat saksøker PepsiCo for forsøpling

New Yorks Attorney general anla et søksmål for noen uker siden og anklaget PepsiCo for å skade publikum og unnlate å advare forbrukere om miljø- og helsetrusler fra engangsplastemballasjen.
pepsico1x

Fra fossilt til biobasert i belysningsemballasjer

Paptic, Secto Design og Woamy har utviklet en ny løsning for beskyttende emballasje i belysningsindustrien. Den redesignede emballasjen er resirkulerbar og samsvarer med prinsippene for sirkulær økonomi.
SectoDesign-Sectomo-Paptic-2381_newslx

Stilmiks med dopaminkick skal selge nyttig pizza

For å få pizza uten brød til å virke fristende, hyret matprodusenten For Real! Foods inn byrået Pond Design. Med mange års erfaring innen emballasjedesign og identitetsskaping kunne byrået guide pizzaprodusenten til rett vei i fastfood-jungelen. Vi snakket med teamet i Pond Design om designprosessen.
Pond_For-Real-Food_01

Komposterbare ølkrus på Formel 1-finalen

På Formel 1-finalen i Abu Dhabi nylig var Helsingborg-selskapet Gaia Biomaterials ansvarlig for en unik del av arrangementets bærekraftssatsing. Arrangementets 150 000 ølkrus ble laget av selskapets komposterbare plasterstatning Biodolomer.
GAIAxx

Siste nytt

New Yorks statsadvokat saksøker PepsiCo for forsøpling

New Yorks Attorney general anla et søksmål for noen uker siden og anklaget PepsiCo for å skade publikum og unnlate å advare forbrukere om miljø- og helsetrusler fra engangsplastemballasjen.
pepsico1x

Fra fossilt til biobasert i belysningsemballasjer

Paptic, Secto Design og Woamy har utviklet en ny løsning for beskyttende emballasje i belysningsindustrien. Den redesignede emballasjen er resirkulerbar og samsvarer med prinsippene for sirkulær økonomi.
SectoDesign-Sectomo-Paptic-2381_newslx

Stilmiks med dopaminkick skal selge nyttig pizza

For å få pizza uten brød til å virke fristende, hyret matprodusenten For Real! Foods inn byrået Pond Design. Med mange års erfaring innen emballasjedesign og identitetsskaping kunne byrået guide pizzaprodusenten til rett vei i fastfood-jungelen. Vi snakket med teamet i Pond Design om designprosessen.
Pond_For-Real-Food_01

Komposterbare ølkrus på Formel 1-finalen

På Formel 1-finalen i Abu Dhabi nylig var Helsingborg-selskapet Gaia Biomaterials ansvarlig for en unik del av arrangementets bærekraftssatsing. Arrangementets 150 000 ølkrus ble laget av selskapets komposterbare plasterstatning Biodolomer.
GAIAxx