Kransekakebakeren er fornøyd med IKT-løsningen

PUBLISERT: 14 november 2016
OPPDATERT: 26 januar

|||

IKT-løsningene fra APX systems sparer Kransekakebakeren i Askim for over to millioner kroner i året og er betalt på under seks måneder.

– Vi har samarbeidet med leverandøren i 20 år. Siste versjon av systemet, som nå er installert, har så langt fungert utmerket, sier daglig leder Arild Christoffersen i fabrikken på Askim.

Han kan fortelle at IKT-løsningene har en tilbakebetalingstid på under 6 måneder. – Det er utrolig raskt levert.

Alle systemer snakker sammen
Kransekakebakeren kjører en 2-skiftsordning for sine medarbeidere. Skulle selskapet ha drevet med manuelle rutiner i produksjon og på lager, ville det krevd flere nyansettelser for å håndtere alt fra sporing, produksjonsplanlegging og utekspedering.

I følge daglig leder, Jan Erik Evanger i APX systems, som har installert løsningene, er den inntjent i løpet av et halvt år.

– Dette er god investering for virksomheter som er ute etter å få alle datasystemer til å snakke sammen og oppnå maksimal produksjons- og lagerflyt, understreker han.

– Sammen med VISMA-leverandøren Columbi Micro i Moss og Dynatec på produksjonsmaskinsiden, har vi laget Industri 4.0 i praksis. Nå snakker alle systemer og maskiner sammen.

Særnorsk fenomen
Kransekakebaking er et særnorsk fenomen, men baketradisjonen er dessverre utdøende i norske husstander og bakerier. Det er ingen lenger som står ved kjøkkenbenken og lager dem for hånd.
Bortsett fra Christoffersen i Askim, som allerede som 16-åring drev med kransekakebaking hjemme på kjøkkenet.

Håndverket har han holdt i hevd frem til i dag. Før vi kom frem til riktig Askim-adresse, ser vi for oss et lite avsidesliggende hjemmeproduksjonslokale. Hvor feil vi kan ta.

Dette er langt fra noen bakgårdsvirksomhet, men moderne produksjons- og lagerlokaler på over 3.000 kvm oppført i 2016.

– I norsk målestokk er vi kommet lengst i automatisering og digitalisering av våre produksjons- og lagerrutiner, påpeker han.

Flere har kuttet ut kransekakebaking
Konkurransen blir tøffere og vår hovedkonkurrent Orkla produserer sine kransekaker manuelt i utlandet.

– Vi er den eneste som holder på med storskalaproduksjon i Norge. Produksjon av tradisjonelle kransekaker er tidkrevende og vanskelig fordi markedet er stort men sesongen kort.

– Etter mange vurderinger bestemte vi oss i 2001 for å ta opp konkurransen med dem og har digitalisert våre produksjonslinjer og økt produksjonen uten å ansette flere medarbeidere. I år har vi tatt et nytt stort steg for å sikre norsk produksjon og vår konkurranseevne.

Rasjonelt og dokumenterbart
Kransekakebakeren er opptatt av prosesser, rutiner og matsikkerhet som i dag ivaretas av løsningene fra APX systems. Christoffersen innrømmer at det er krevende å oppnå full matsikkerhet.

– Det har vært en barriere å påta seg et slikt ansvar. Vi kom tidlig i dialog med Jan Erik Evanger fra APX Systems med hvordan vi burde håndtere våre prosesser på en rasjonell og dokumenterbar måte.

Samarbeidet har vart i 20 år og er en medvirkende årsak til vår vekst. Siste versjon har gitt oss en dokumenterbar løsning, som tar for seg alt fra sporing av råvarer inn på siloer til produksjons- og lagerprosesser.

Med et trykk på en håndterminal starter vi produksjonen av kransekaker. Råvarene går inn i blandemaskin samtidig som alle batcher registreres og spores. Kransekakebakingen overvåkes også av klokker og temperaturfølere, som gir oss full produksjonskontroll.

Ferdig digitalisert og fornøyd
Med IKT-systemene til APX Systems er Kransekakebakeren ferdig digitalisert og klare for nye kransekakehøyder.

– Så langt har systemet fungert meget bra, sier Christoffersen. – Alle våre bakemaskiner er nå koblet opp mot systemene til APX Systems, noe som gir oss digital produksjonsstyring.

Medarbeiderne til APX systems har i installasjonsfasen vært tilstede på fabrikken og gjort en formidabel innsats med å få systemet til å fungere slik det skal. – Bank i bordet, har det resultert i en knirkefri produksjonsprosess.

APX Systems har samtidig fått bakemaskiner og silosystem fra Dynatec til å snakke sammen. Det gir oss optimal produksjonsflyt.

Lager med 3D-visning og 3PL
– Vi kan nå se lageret i 3D på storskjermen. Samtidig skal de som leier lagerplass hos oss, kunne logge seg på og se sitt eget lager i sanntid. Plukkere dukker opp på skjermen og er grønne, hvis alt er som det skal, og de er i rute med plukkingen. De skifter farge hvis det er avvik eller de henger etter.

For Kransekakebakeren har det vært avgjørende å spille på lag med en dyktig IKT-leverandør.

– Vi har verken kapasitet eller ressurser til å bygge opp en stor IT-organisasjon for å betjene våre systemer. Skal vi bli best i klassen på det vi kan, må vi sette bort datahåndteringen til de som kan håndverket til fingerspissene, sier Christoffersen.

– Bruken av vårt datasystem krever godt innarbeidede, interne rutiner. Det tvinger virksomheter til å tenke og handle etter fastlagte mønstre som i utgangspunktet ikke kan avvikes, sier Evanger.
Han legger til at dette er LEAN-tankegang satt i system.

100 prosent kontroll
Kransekakebakeren har 100 prosent kontroll med sine produksjonsrutiner. Fra sitt kontor i Askim kan Christoffersen følge med og styre produksjonen fra sin 84 tommers touchskjerm.

 – Vi har fått en teknologisk løsning som ikke er personavhengig. Blir noen sentrale medarbeidere syke, kan vi allikevel fortsette produksjonen. APX Systems har sammen med oss stått for den interne opplæringen av våre ansatte.

Til tross for noen språkbarrierer tok det ikke lang tid før de forsto bruken. I bedriften er det medarbeidere fra tre nasjonaliteter. De er dyktige og stabile fagfolk som lønnes etter norske betingelser. Det gjør at Kransekakebakeren har all grunn til å se lyst på fremtiden, avslutter han.

 

 

Les mer

Flere smarte og intelligente emballasjer

Del to av rapporten fra AIPIAs Active & Intelligent Packaging Industry Association konferanse og utstilling i Amsterdam.
AIPIA-overzichtx

AIPIA etablerer One-stop shop for Smart Food Chain

Rapport fra Active & Intelligent Packaging Industry Associations - AIPIA som nylig gikk av stabelen i Amsterdam.
a1x

LEGO erstatter plastposer med papirposer

Hos LEGO jobbes det med å erstatte plastposer som emballasje med papirbaserte. En jobb som var omfattende.
LEGOx

Domstol i Canada stanser forbudet mot engangsplast

En kanadisk domstol slo forrige uke fast at en forskrift som klassifiserer visse plastprodukter som giftige er ugyldig. Det er en kjennelse som kan stoppe Ottawas forbud mot engangsplastartikler som poser, sugerør og gafler.
Kanada

Siste nytt

Flere smarte og intelligente emballasjer

Del to av rapporten fra AIPIAs Active & Intelligent Packaging Industry Association konferanse og utstilling i Amsterdam.
AIPIA-overzichtx

AIPIA etablerer One-stop shop for Smart Food Chain

Rapport fra Active & Intelligent Packaging Industry Associations - AIPIA som nylig gikk av stabelen i Amsterdam.
a1x

LEGO erstatter plastposer med papirposer

Hos LEGO jobbes det med å erstatte plastposer som emballasje med papirbaserte. En jobb som var omfattende.
LEGOx

Domstol i Canada stanser forbudet mot engangsplast

En kanadisk domstol slo forrige uke fast at en forskrift som klassifiserer visse plastprodukter som giftige er ugyldig. Det er en kjennelse som kan stoppe Ottawas forbud mot engangsplastartikler som poser, sugerør og gafler.
Kanada