Knapphet på råvarer påvirker produksjon av plastemballasje

PUBLISERT: 11 mars 2021
OPPDATERT: 26 januar

Alexandre Dangis, administrerende direktør i den europeiske foreningen for plastkonverterere EuPC.

Det europeiske markedet for polymerer har vært under press i flere måneder. Råvareknapphet rammer nå produksjonen av plastprodukter i EU.


Plastkonverterere over hele Europa rapporterer at det er vanskelig å få tak i de nødvendige råvarene for å holde produksjonen i gang. Lagrene er alarmerende lave.
Etterspørselen etter polymerer har tatt seg opp i Europa siden andre halvdel av 2020, etter et kraftig fall på grunn av Covid-19-pandemien og følgende nedstenginger. Men da konvertererne begynte å øke produksjonen, økte ikke råvaremarkedet på samme måte.

Rask forverring av situasjonen
Direktør Alexandre Dangis og President Renato Zelcher i EuPC:

– Siden desember 2020 har situasjonen blitt raskt forverret. Ekstremværet i USA har gitt produksjonstap som også påvirker det europeiske markedet, forklarer Alexandre Dangis, administrerende direktør i EuPC, den europeiske alliansen for polymerer.

Europeiske produsenter har også erklært flere «force majeure»-situasjoner de siste månedene, noe EuPC rapporterte om i januar.

– Det er omtrent 50.000 små og mellomstore plastkonverterere i Europa som rammes av knapphet på råvarer og betydelige prisøkninger og som ikke har noe pressmiddel i forhandlinger med multinasjonale polymerprodusenter, sier Renato Zelcher, president i EuPC.

– Hvis situasjonen fortsetter som dette, vil stadig flere bedrifter måtte redusere produksjonen. Det vil igjen gi knapphet på plastprodukter som matemballasje og komponenter til bilindustrien.

EuPC ber sine partnere i den europeiske industrien om å samarbeide med europeiske kunder for å løse denne vanskelige situasjonen så raskt som mulig, slik at leveransen av essensielle varer ikke settes i fare.

 

Les mer

Verdens mest moderne anlegg for plastgjenvinning er i Sverige

Det har vært snakk om lenge og nå er det snart tid for innvielse. Svensk Plaståtervinnings gigantanlegg i Motala innvies 15. november.
Konceptbild_sitezerox

Flexonyhet på LabelExpo

Svenske PrimeBlade, som produserer "doctor blades", det vil si nalstål til flexopresser, har en verdensledende posisjon, ikke minst med sine unike, nanobehandlede blader. På Labelexpo lanserte de en nyhet som kanskje er den eneste i verden, et spesielt såkalt "containment"-blad, beregnet på å hindre at farge i kammernalen renner bakover inn i maskinen.
Bonnie-Hagen-PrimeBladex

Ny rapport: -For mye papirbasert emballasje til engangsbruk

Papirbasert matemballasje markedsføres som et bærekraftig alternativ til plast. Dette til tross for at det vanligvis kombineres med plast eller andre kjemiske belegg, sjeldent inneholder resirkulert materiale, og det driver global avskoging og industrielt vannforbruk. Dette hevder en ny rapport fra en NGO-koalisjon bestående av European Environmental Bureau, Zero Waste Europe, Fern, Environmental Paper Network og Rethink Plastic-alliansen.
sebastian-unrau-sp-p7uuT0tw-unsplashx

Sverige fjerner plastposeskatt

I Sverige ble det innført skatt på plastposer i 2020. Nå har regjeringen besluttet å fjerne denne avgiften.
glada-pasarx

Siste nytt

Verdens mest moderne anlegg for plastgjenvinning er i Sverige

Det har vært snakk om lenge og nå er det snart tid for innvielse. Svensk Plaståtervinnings gigantanlegg i Motala innvies 15. november.
Konceptbild_sitezerox

Flexonyhet på LabelExpo

Svenske PrimeBlade, som produserer "doctor blades", det vil si nalstål til flexopresser, har en verdensledende posisjon, ikke minst med sine unike, nanobehandlede blader. På Labelexpo lanserte de en nyhet som kanskje er den eneste i verden, et spesielt såkalt "containment"-blad, beregnet på å hindre at farge i kammernalen renner bakover inn i maskinen.
Bonnie-Hagen-PrimeBladex

Ny rapport: -For mye papirbasert emballasje til engangsbruk

Papirbasert matemballasje markedsføres som et bærekraftig alternativ til plast. Dette til tross for at det vanligvis kombineres med plast eller andre kjemiske belegg, sjeldent inneholder resirkulert materiale, og det driver global avskoging og industrielt vannforbruk. Dette hevder en ny rapport fra en NGO-koalisjon bestående av European Environmental Bureau, Zero Waste Europe, Fern, Environmental Paper Network og Rethink Plastic-alliansen.
sebastian-unrau-sp-p7uuT0tw-unsplashx

Sverige fjerner plastposeskatt

I Sverige ble det innført skatt på plastposer i 2020. Nå har regjeringen besluttet å fjerne denne avgiften.
glada-pasarx