Keep-it og Matvett går sammen mot matsvinn

PUBLISERT: 22 juni 2016
OPPDATERT: 26 januar

Keep-it Technologies og Matvett inngår et samarbeid for å forsterke innsatsen mot matsvinn i matindustri, dagligvarehandel, restauranter og husholdninger. 

Hvert år kaster forbrukerne og matbransjen over 360.000 tonn fullt spiselig mat. En viktig årsak til at mat kastes er fordi den er «utgått på dato».

Holdbarhetsindikator
Den norske oppfinnelsen Keep-it er en holdbarhetsindikator som enkelt gir svaret på om maten er trygg å spise. Matvett jobber med kunnskapsformidling og inspirasjon for å bidra til at det kastes mindre mat i hele verdikjeden. 

– Skal vi redusere det store problemet med matsvinn, må vi fortsette å jobbe med aktørene i verdikjeden, sier daglig leder Kristen A. Hovland i Keep-it Technologies i en pressemelding. 

– Vi har derfor innledet et samarbeid med Matvett for å øke kunnskapen hos produsenter, i dagligvarehandel og restauranter om riktig temperatur og forebygging av matsvinn.

– Dette kan vi gjøre gjennom at flere aktører velger å bruke Keep-it indikatoren samt at man er bevisst på praksis rundt holdbarhetsmerking og riktig temperatur i kjøle- og ferskvaredisker.

Gjennom samarbeidet skal Matvett og Keep-it: 
• Få flere produkter som i dag er unødvendig datostemplet med «Siste forbruksdag» over på «Best før» ved å utfordre matbransjen til å gå gjennom sine produkter for å sikre korrekt merking. 

• Få flere produsenter og butikker til å benytte Keep-it indikatoren til å kartlegge avvik og igangsette forbedringsarbeid i kjølekjeden. 

• Utarbeide verktøy som aktørene kan benytte for å måle effekt av svinnreduserende tiltak; i verdi, volum og CO2-avtrykk. 

Unødvendig kasting av mat
– Hver dag kastes fullt brukbare matvarer unødvendig, fordi de har gått ut på dato, sier daglig leder Anne-Grete Haugen i Matvett.

– Dette gjelder spesielt for produkter merket «Best før», der holdbarheten i praksis kan være lengre enn det som står på pakken hvis lagret i rett temperatur.Keep-it kan bidra til at både matbransjen og forbrukerne kaster mindre mat.

 

 

 

Les mer

Flere smarte og intelligente emballasjer

Del to av rapporten fra AIPIAs Active & Intelligent Packaging Industry Association konferanse og utstilling i Amsterdam.
AIPIA-overzichtx

AIPIA etablerer One-stop shop for Smart Food Chain

Rapport fra Active & Intelligent Packaging Industry Associations - AIPIA som nylig gikk av stabelen i Amsterdam.
a1x

LEGO erstatter plastposer med papirposer

Hos LEGO jobbes det med å erstatte plastposer som emballasje med papirbaserte. En jobb som var omfattende.
LEGOx

Domstol i Canada stanser forbudet mot engangsplast

En kanadisk domstol slo forrige uke fast at en forskrift som klassifiserer visse plastprodukter som giftige er ugyldig. Det er en kjennelse som kan stoppe Ottawas forbud mot engangsplastartikler som poser, sugerør og gafler.
Kanada

Siste nytt

Flere smarte og intelligente emballasjer

Del to av rapporten fra AIPIAs Active & Intelligent Packaging Industry Association konferanse og utstilling i Amsterdam.
AIPIA-overzichtx

AIPIA etablerer One-stop shop for Smart Food Chain

Rapport fra Active & Intelligent Packaging Industry Associations - AIPIA som nylig gikk av stabelen i Amsterdam.
a1x

LEGO erstatter plastposer med papirposer

Hos LEGO jobbes det med å erstatte plastposer som emballasje med papirbaserte. En jobb som var omfattende.
LEGOx

Domstol i Canada stanser forbudet mot engangsplast

En kanadisk domstol slo forrige uke fast at en forskrift som klassifiserer visse plastprodukter som giftige er ugyldig. Det er en kjennelse som kan stoppe Ottawas forbud mot engangsplastartikler som poser, sugerør og gafler.
Kanada