Jotun selger mer i et krevende marked

PUBLISERT: 1 juni 2017
OPPDATERT: 26 januar

God vekst i salg av dekorative malinger, men nedgang i skipsbygging og vanskelige tider for offshore preger Jotuns resultat for årets første fire måneder.

Økte råvarepriser og negative valutaeffekter bidrar også til et svakere resultat sammenlignet med fjoråret.  Jotuns driftsinntekter nådde 5,34 milliarder i første tertial i år, ned 2,6 prosent fra samme periode i fjor. Driftsresultatet for perioden er på 670 millioner sammenliknet med NOK 935 millioner kroner i samme periode i fjor.

Dekorativ maling bidrar positivt
Økt salg av dekorative malinger bidrar positivt, men kompenserer ikke for nedgangen innen marine- og offshoresektoren som ble særlig merkbar mot slutten av tertialet. I tillegg påvirkes driftsinntekter rapportert i norske kroner negativt av en styrket kronekurs sammenliknet med samme periode i fjor.
 
– Nok en gang ser vi betydningen av at Jotun opererer i flere segmenter og med bred geografisk spredning, sier konsernsjef i Jotun, Morten Fon.

– Det gjør oss i stand til å håndtere svingninger i markedene på en god måte. Vi forventer fortsatt lav byggeaktivitet innenfor marine og offshore samt økte råvarepriser fremover i 2017, men samtidig ser vi muligheter for videre vekst i andre markeder.

Stort marked for vedlikehold
– Vi er tilfreds med at den gode utviklingen i salget av dekorative malinger fortsetter. Her har vi vekst både i volum og verdi, og særlig Midtøsten og Sørøst-Asia leverer gode resultater. Fremover forventer vi fortsatt god vekst for Decorative Paints, sier Fon.

Når nybyggaktiviteten avtar dreier markedet i retning av vedlikehold, og Jotun selger mer maling til vedlikehold av skip. Jotun har også utviklet verdens første NORSOK-kompatible vedlikeholdssystem for offshorevirksomhet som ble lansert i mai 2017.

Dette er det første malingsystemet for pensel- og rulleapplikasjon som tilfredsstiller NORSOK-standarden.

– Offshore stiller andre krav til vedlikehold enn landbaserte installasjoner. Vårt nye system gir 50 prosent lengre vedlikeholdsintervaller, samtidig som arbeidet blir mer effektivt takket være gode påføringsegenskaper, sier Fon.

– For kundene betyr dette kostnadsbesparelser og økt kvalitet i vedlikeholdsprosessen. Det er gledelig at vi nå opplever en økt etterspørsel i vedlikeholdsmarkedet, både innenfor marine og offshore.

Investeringsnivået opprettholdes
Samlet kjøp av eiendom, anlegg og utstyr og immaterielle eiendeler beløp seg i første tertial 2017 til 336 millioner kroner (T1 2016: NOK 323 millioner).

– Investeringene utgjør seks prosent av våre driftsinntekter, og er i tråd med Jotuns strategiske ambisjoner.

– Bygging av nye fabrikker og bygninger i Filippinene, Myanmar og Malaysia sammen med nytt hovedkontor og forskningssenter i Norge, utgjør hoveddelen av investeringene, sier Morten Fon.

 

 

Les mer

Verdens mest moderne anlegg for plastgjenvinning er i Sverige

Det har vært snakk om lenge og nå er det snart tid for innvielse. Svensk Plaståtervinnings gigantanlegg i Motala innvies 15. november.
Konceptbild_sitezerox

Flexonyhet på LabelExpo

Svenske PrimeBlade, som produserer "doctor blades", det vil si nalstål til flexopresser, har en verdensledende posisjon, ikke minst med sine unike, nanobehandlede blader. På Labelexpo lanserte de en nyhet som kanskje er den eneste i verden, et spesielt såkalt "containment"-blad, beregnet på å hindre at farge i kammernalen renner bakover inn i maskinen.
Bonnie-Hagen-PrimeBladex

Ny rapport: -For mye papirbasert emballasje til engangsbruk

Papirbasert matemballasje markedsføres som et bærekraftig alternativ til plast. Dette til tross for at det vanligvis kombineres med plast eller andre kjemiske belegg, sjeldent inneholder resirkulert materiale, og det driver global avskoging og industrielt vannforbruk. Dette hevder en ny rapport fra en NGO-koalisjon bestående av European Environmental Bureau, Zero Waste Europe, Fern, Environmental Paper Network og Rethink Plastic-alliansen.
sebastian-unrau-sp-p7uuT0tw-unsplashx

Sverige fjerner plastposeskatt

I Sverige ble det innført skatt på plastposer i 2020. Nå har regjeringen besluttet å fjerne denne avgiften.
glada-pasarx

Siste nytt

Verdens mest moderne anlegg for plastgjenvinning er i Sverige

Det har vært snakk om lenge og nå er det snart tid for innvielse. Svensk Plaståtervinnings gigantanlegg i Motala innvies 15. november.
Konceptbild_sitezerox

Flexonyhet på LabelExpo

Svenske PrimeBlade, som produserer "doctor blades", det vil si nalstål til flexopresser, har en verdensledende posisjon, ikke minst med sine unike, nanobehandlede blader. På Labelexpo lanserte de en nyhet som kanskje er den eneste i verden, et spesielt såkalt "containment"-blad, beregnet på å hindre at farge i kammernalen renner bakover inn i maskinen.
Bonnie-Hagen-PrimeBladex

Ny rapport: -For mye papirbasert emballasje til engangsbruk

Papirbasert matemballasje markedsføres som et bærekraftig alternativ til plast. Dette til tross for at det vanligvis kombineres med plast eller andre kjemiske belegg, sjeldent inneholder resirkulert materiale, og det driver global avskoging og industrielt vannforbruk. Dette hevder en ny rapport fra en NGO-koalisjon bestående av European Environmental Bureau, Zero Waste Europe, Fern, Environmental Paper Network og Rethink Plastic-alliansen.
sebastian-unrau-sp-p7uuT0tw-unsplashx

Sverige fjerner plastposeskatt

I Sverige ble det innført skatt på plastposer i 2020. Nå har regjeringen besluttet å fjerne denne avgiften.
glada-pasarx