Infinitum har jaktet på bokser og tomflasker gjennom 20 år

PUBLISERT: 11 november 2019
OPPDATERT: 26 januar

Kjell Olav Maldum leder Infinitum, som driver et svært vellykket sirkulært system for emballasje.|Kjell Olav Maldum leder Infinitum, som driver et svært vellykket sirkulæretsystemer for emballasje.|For Infinitum fungerer det mye bedre å frakte pantegods i plastsekker.|Ved hjelp av disse plastsekkene hentes panteflasker hjemme hos forbrukere som netthandler mat.|Vinmonopolet satser på miljøsmart emballasje og pant på PET-flasker for vuin.|Ved siden av sorteriingsanlegget på Heia bygger Infinitum det nye gjenvinningsanlegget som skal drives av Veolia.||Kjell Olav Maldum har ledet Infinitum siden 2007.

I 20 år har Norsk Resirk/Infinitum hatt ansvar for innsamling av flasker og bokser med pant. Snart kan PET-flasker også gjenvinnes i et nytt anlegg på Heia.

Kjell Olav Maldum har vært administrerende direktør siden 2007 for Infinitum som ble startet i 1999, under navnet Norsk Resirk. Selskapet har hele tiden hatt ansvar for innsamling av pantede plast-flasker og bokser i Norge.

Kjell Olav Maldum har ledet Infinitum siden 2007.
Høyest mulig innsamling

Mye har forandret seg på disse årene, men målet har hele tiden vært det samme: Å oppnå høyest mulig innsamling av gjenvinnbare plastflasker og aluminiumsbokser med pantemerke. Dette henger sammen avgiftssystemet som premierer høy innsamlingsgrad.

De første årene var volumet med pantbare PET-flasker såpass lavt at de ble sendt til Sverige for bearbeiding og sortering. – Det var stort sett bare aluminiumsbokser vi samlet inn i starten, for den gang var drikkevarebransjen dominert av gjenbruksflasker i PET, påpeker Maldum.

– Østfoldforskning gjennomførte en livssyklusanalyse som viste at gjenbruksflaskene kom dårligere ut miljømessig i sammenligning med gjenvinningsflasker. Da begynte diskusjonene om en omlegging av emballasjebruken for alvor, men det var først da Coca-Cola besluttet å legge om at det ble fart i sakene.

Omlegging til gjenvinningsemballasje

Det norske avgiftssystemet for drikkevareemballasje består av en fast grunnavgift og en miljøavgift som reduseres jo høyere returandelen er. I 2012 nådde Infinitum 95 prosent innsamling, og dermed falt miljøavgiften helt bort.

Dette åpnet for en stor omlegging av emballasjebruken på drikkevarer. Siden myndighetene forventer en stabil innsamlingsgrad på minst 95 prosent, gjelder det å samle inn så mange som mulig av PET-flaskene og boksene i omløp.

Overgangen til gjenvinningsflasker medførte at logistikken også ble lagt helt om. Nå ble volumet såpass stort at selskapet kunne bygge et nytt anlegg på Heia for registrering, sortering og bearbeiding bokser og flasker. Tilsvarende anlegg ble opprettet i Trondheim og Narvik.

Ved siden av sorteriingsanlegget på Heia bygger Infinitum det nye gjenvinningsanlegget som skal drives av Veolia.
Bygger nytt gjenvinningsanlegg for PET

Både bokser og flasker presses i kuber før de sendes til gjenvinning. Infinitum samarbeider med flere gjenvinnere i Europa, og det har aldri vært aktuelt å sende emballasje til gjenvinning i land utenom Europa. Nå bygger Infinitum en ny fabrikk på Heia slik at flaskene kan gjenvinnes der.

– Vi setter nå opp bygget som skal stå ferdig våren 2020, og deretter skal vår samarbeidspartner Veolia bygge og drifte gjenvinningsanlegget for PET. Det vil få en kapasitet på 20.000 tonn årlig, som omfatter alt det vi samler inn her, forteller Kjell Olav Maldum. Anlegget åpner høsten 2020.

Navnet på bedriften ble forandret fra Norsk Resirk til Infinitum i 2014. Det «nye» navnet spiller på den uendeligheten som ligger i sirkulær økonomi og var inspirert av Odd Børretzens filosofiske betraktninger om pant.
– Aluminium kan gjenvinnes uendelig, og plast er et fantastisk material som beskytter mot ytre påvirkning uten å brytes ned og kan gjenvinnes mange ganger. Vi må bare sørge for å gi materialet en verdi og holde det i sirkulasjon.

Er tilhenger av plastemballasje
For Infinitum fungerer det mye bedre å frakte pantegods i plastsekker.

Maldum er en engasjert mann som prater villig i vei om Infinitum og gjenvinning, men når plast kommer på banen, girer han opp enda et hakk. Og han mener at argumentene for å bruke plastemballasje holder vann.

– Pantede tomflasker og -bokser ble tidligere pakket i bølgepappesker for transport fra pantemottakene til oss. Bølgepapp er et fantastisk material, men den holder ikke vannet ute. Vi opplevde at bokser og flasker på krokhengerne ble fylt med snø og regnvann og gikk derfor over til plastsekker. Det fungerer bedre og har gitt 30 prosent økt fyllingsgrad på bilene.

Han har ingen tro på å bruke ressurser og energi på å lage plast som brytes ned. – Fordelen med plast er jo blant annet at den ikke brytes ned. Men den skal selvfølgelig ikke ende opp i havene, den skal inn i et sirkulært system.

– Plast kan også designes med de spesifikke egenskapene vi trenger til hvert enkelt produkt. Plast har lav vekt og det skal ofte mindre materialmengde til for å beskytte produktet som emballeres. Men jeg mener ikke at plast kan erstatte alt. Vi skal bruke det materialet som er best egnet til oppgaven.

Økt netthandel krever nye løsninger
Ved hjelp av disse plastsekkene hentes panteflasker hjemme hos forbrukere som netthandler mat.

Kjell Olav Maldum berømmer norske politikere for korte og enkle beslutningsveier, mens andre land gjerne har rigide regler. Det gjør at Infinitum kan samarbeide med Grønt Punkt Norge om å lage bedre systemer hele tiden.

– Siden netthandel øker, har vi utarbeidet systemer for å ta imot panteflasker og -bokser fra hjemmene, i samarbeid med Kolonial og Meny. De tar meg seg panten når de leverer varer og sender dem samlet til oss i plastsekker merket med strekkode slik at de kan spores tilbake til kunden.

Til anlegget på Heia kommer det inn 150 lastebiler med panteflasker og – bokser hver dag. Infinitum har satt opp en egen linje for sortering av korker, etiketter og ringer som har falt av underveis i prosessen. Maldum har ikke helt sansen for EUs forslag om at korker skal sitte fast på flaskene.

– Det skyldes nok atferden i land uten pant, der korkene ofte blir kastet. I Norge blir nesten alle flasker pantet med korken på og vi har derfor bedt om å få slippe pålegget om at korkene skal festes til flaskene.

Pant på vinflasker i PET

Som noen kanskje har fått med seg, har Vinmonopolet lagt om sin emballasjestrategi med innføring av «Miljøsmart emballasje». Det innebærer at tunge glassflasker erstattes med lettglass eller PET på vin til under 150 kroner flasken. PET-flaskene kan pantes i alle panteautomater og på Vinmonopolet.

– Vi har samarbeidet med Arcus og Vinmonopolet om dette og stilte som krav at metallkorkene på PET måtte skiftes ut med plast. Arcus investerte da i en ny korkmaskin, og endelig har vi igjen fått vinflasker som kan pantes, selv om volumene er små foreløpig.

Infinitum har fått god hjelp av den økte pantesatsen som ble innført og mener at dette har inspirert spesielt ungdom til å bli flinkere til å pante. – Vi har fått en total økning på 3 prosent, og vi ser en kraftig vekst på 7 – 8 prosent for energidrikk, som vi vet ungdommen er glad i.

Vinmonopolet satser på miljøsmart emballasje og pant på PET-flasker for vin.
Et perfekt sirkulært system

Infinitum hadde i 2018 en godkjent innsamlingsgrad på over 95 prosent og vil i løpet av 2019 oppnå en pantegrad på 90 prosent. De har dermed opparbeidet et perfekt sirkulært system som er langt foran andre systemer og andre land. Det eneste som mangler er at en større andel av den innsamlede plasten faktisk brukes i nye flasker.

– Nordmenn pantet 1 131 880 270 flasker- og bokser i 2018. Prisen på jomfruelig plast er fortsatt såpass lav at bruk av resirkulert plast holdes nede. Vi ønsker at avgiftene differensieres slik at man betaler lavere avgift etter hvert som innholdet av resirkulert PET økes, sier Maldum.

Paradokset er at PET som er innsamlet i et pantesystem er enkel å gjenvinne, og mange merkevareeiere etterlyser tilgang på resirkulert plast. Mens de venter på en løsning, tar Infinitum stadig imot delegasjoner fra andre deler av verden som vil lære hvordan man skal bygge opp systemer for sirkulær plastemballasje.

– Det er jo gøy at vi blir lagt merke til i utlandet, smiler han.

Jakten på de siste tomflaskene

For Infinitum er det også fortsatt viktigst å jakte på de siste tomflaskene som ikke blir levert inn.
Maldum forteller at de nå har fått laget systemer som gjør det enklere for elever å pante flasker ved skolene. Dessuten har de fått utviklet tønner og beholdere som kan plasseres på festivaler og arrangementer for å øke innsamling ytterligere.

Og siden alle utsalgssteder er pliktige til å ta imot pant, har Infinitum økt innsatsen for å samle inn fra kiosker og bensinstasjoner.
Innsatsen viser at arbeidet med sirkulære verdikjeder er godt i gang. Det viser også at arbeidet aldri tar slutt. Infinitum viser samtidig at det nytter å tenke sirkulært og kan se tilbake på 20 vel anvendte år.

Om Infinitum (Wikipedia)

Selskapet har tre produksjonsanlegg for tomgods:

  1. Heia i Fet kommune, som er mottak for Sør-Norge
  2. Trondheim, som er mottak for Midt-Norge
  3. Bjerkvik, tre mil nord for Narvik, som er mottak for området nord for Saltfjellet.

Ved disse anleggene blir boksene og flaskene sortert, talt og presset i bunter for salg til materialgjenvinning. Materialet blir kun solgt til bedrifter som kan dokumentere videresalg.
Innsamlet PET-plast blir i dag sendt til Sverige, Danmark og Tyskland, mens aluminiumen gjenvinnes i Norge. Snart vil også PET-plast gjenvinnes på den nye fabrikken på Heia.

Les mer

Unge voksne mest interessert i bærekraftig emballasje

I følge plastemballasjegiganten ALPLAs "2024 Sustainability and Convenience in Packaging Survey", prioriterer yngre kjøpere (18-34 år) bærekraftig emballasje til det punktet at de er villige til å bruke mer, reise videre og gjøre andre ekstra anstrengelser for å sikre at kjøpene deres inkluderer miljøvennlig emballasje.
alplax

Teknikknerding med Galli på Scanpacks scener

Hun er en teknologinerd. Hun er ekspertstemmen med masse energi, og latteren er aldri langt unna. Dette er nok de beste grunnene til å ikke gå glipp av Evelina Galli som årets moderator på Scanpacks scener.
Evelina-Gallix

DS Smith inngår partnerskap med svenske Jonsac

DS Smith inngår avtale med svenske Jonsac. Partnerskapet innebærer et samarbeid for å akselerere overgangen fra plast- til papirposer i netthandelsmarkedet i Europa.
Assets-imagesDS-Smith-Emballage-032-2024x

Fujifilm viser deres styrkede B2-repertoar på Drupa

Sammen med en stor del av Fujifilms omfattende portefølje, vil et par nye B2-printere være utstilt på Fujifilms stand på Drupa, som er intet mindre end 2.420 m2 stor, hvilket noenlunde tilsvarer tre håndballbaner.
fujifilm-drupa

Siste nytt

Unge voksne mest interessert i bærekraftig emballasje

I følge plastemballasjegiganten ALPLAs "2024 Sustainability and Convenience in Packaging Survey", prioriterer yngre kjøpere (18-34 år) bærekraftig emballasje til det punktet at de er villige til å bruke mer, reise videre og gjøre andre ekstra anstrengelser for å sikre at kjøpene deres inkluderer miljøvennlig emballasje.
alplax

Teknikknerding med Galli på Scanpacks scener

Hun er en teknologinerd. Hun er ekspertstemmen med masse energi, og latteren er aldri langt unna. Dette er nok de beste grunnene til å ikke gå glipp av Evelina Galli som årets moderator på Scanpacks scener.
Evelina-Gallix

DS Smith inngår partnerskap med svenske Jonsac

DS Smith inngår avtale med svenske Jonsac. Partnerskapet innebærer et samarbeid for å akselerere overgangen fra plast- til papirposer i netthandelsmarkedet i Europa.
Assets-imagesDS-Smith-Emballage-032-2024x

Fujifilm viser deres styrkede B2-repertoar på Drupa

Sammen med en stor del av Fujifilms omfattende portefølje, vil et par nye B2-printere være utstilt på Fujifilms stand på Drupa, som er intet mindre end 2.420 m2 stor, hvilket noenlunde tilsvarer tre håndballbaner.
fujifilm-drupa