Industrien krever felles EU-regler for FCM

PUBLISERT: 30 mars 2016
OPPDATERT: 26 januar


Produsenter av drikkekartong og fleksibel emballasje krever nå harmoniserte regler for matkontaktmaterialer i hele EU-området.

Industrigruppene Alliance for Beverage Cartons and the Environment (ACE) og Flexible Packaging Europe (FPE) ga 2. mars ut dokument «The need for harmonised EU legislation on food contact materials”.

Harmonisering vil øke mattryggheten
I rapporten forklarer industrigruppene den nåværende situasjonen for emballasjeindustrien når det gjelder matkontaktmaterialer uten et felles EU-regelverk. Nasjonal lovgivning er ofte begrenset, utdatert og uegnet for relevante markedstrender.

«Dette kan føre til en situasjon der materialer lovlig kan settes på markedet uten at det ligger en legal prosess for å avgjøre om produktet er i samsvar med matrygghetsprinsippet, da slike regler mangler», heter det i rapporten.

Konsekvensen av denne situasjonen for emballasjeprodusentene, er at de må håndtere lovgivningen i 28 medlemsland, standarder som ikke er samkjørte og begrensninger i det indre markedet i EU. Dette gir også tapt forbrukertillit.

Bedre verktøy for samsvar
ACE og FPE anbefaler derfor en harmonisering av reguleringen for matkontaktmaterialer i EU for å sikre at alle aktører for samme betingelser og at den vitenskapelige kunnskapsbasen kan heves for å ivareta forbrukernes behov for beskyttelse.

Enklere og harmonisert lovgivning vil også kunne  gi mer fleksibilitet når det gjelder å utvikle verktøy for å sikre trygg matkontakt og samsvar med regelverket

 

 

 

Les mer

Flere smarte og intelligente emballasjer

Del to av rapporten fra AIPIAs Active & Intelligent Packaging Industry Association konferanse og utstilling i Amsterdam.
AIPIA-overzichtx

AIPIA etablerer One-stop shop for Smart Food Chain

Rapport fra Active & Intelligent Packaging Industry Associations - AIPIA som nylig gikk av stabelen i Amsterdam.
a1x

LEGO erstatter plastposer med papirposer

Hos LEGO jobbes det med å erstatte plastposer som emballasje med papirbaserte. En jobb som var omfattende.
LEGOx

Domstol i Canada stanser forbudet mot engangsplast

En kanadisk domstol slo forrige uke fast at en forskrift som klassifiserer visse plastprodukter som giftige er ugyldig. Det er en kjennelse som kan stoppe Ottawas forbud mot engangsplastartikler som poser, sugerør og gafler.
Kanada

Siste nytt

Flere smarte og intelligente emballasjer

Del to av rapporten fra AIPIAs Active & Intelligent Packaging Industry Association konferanse og utstilling i Amsterdam.
AIPIA-overzichtx

AIPIA etablerer One-stop shop for Smart Food Chain

Rapport fra Active & Intelligent Packaging Industry Associations - AIPIA som nylig gikk av stabelen i Amsterdam.
a1x

LEGO erstatter plastposer med papirposer

Hos LEGO jobbes det med å erstatte plastposer som emballasje med papirbaserte. En jobb som var omfattende.
LEGOx

Domstol i Canada stanser forbudet mot engangsplast

En kanadisk domstol slo forrige uke fast at en forskrift som klassifiserer visse plastprodukter som giftige er ugyldig. Det er en kjennelse som kan stoppe Ottawas forbud mot engangsplastartikler som poser, sugerør og gafler.
Kanada