IKEA får kraftig kritikk fra en samlet EPS-industri

PUBLISERT: 31 januar 2017
OPPDATERT: 26 januar


Etter at IKEA fortalte at de har faset ut EPS og erstattet dette med fiberbasert emballasje i sine flatpakker, reagerer EPS Industry Alliance med krass kritikk.

I et skriv der Betsy Bowers, daglig leder i EPS Industry Alliance, og Bernhard Hauck, styreformann i European Manufacturers of EPS, står som avsendere, får IKEA kritikk for å gi inntrykk av at papirbasert emballasje uten videre er bedre enn EPS.

Spiller på allmenn oppfatning, ikke fakta
– IKEA skriver at de reduserer EPS-bruken med 8.000 tonn i året, «mer enn halvparten av det som skal til for å fylle Empire State Building». De gir ingen forklaring på hvilke fordeler dette gir men spiller på den allmenne oppfatningen om at papir er et overlegent miljøvalg i alle henseende, skriver de.

Organisasjonene reagerer på at det har blitt vanlig for større konsern å linke miljøfremskritt til eliminering av plast, samtidig som de påberoper seg et miljøansvar de ikke gjør rede for. – Globale forbrukere bør kunne forvente mer av IKEA, som lenge har hatt image som er knyttet til bærekraft, skriver organisasjonene.

De mener at selskaper som bruker et høyt bærekraftsnivå og miljøansvar som et salgsargument, ikke blir mer pålitelige når det gjelder å gjennomføre forandringer som virkelig monner og som er fundert på vitenskap, sunn matematikk og grundig livssyklusanalyser.

Refererer ikke til miljøregnskap
– I dette tilfellet får de det til å fremstå som at å fjerne 8.000 tonn EPS er en betydelig avfallsreduksjon, uten å referere til miljøregnskapet for papiralternativet. Volumet på 8.000 tonn EPS kan variere med gramvekten. IKEA oppgir heller ikke prosentandelen av EPS de faser ut i verdikjeden.

De skriver videre at IKEA er klar over at alle emballasjematerialer har en miljøpåvirkning. At papir er bedre enn plast er ikke basert på vitenskapelige fakta men heller misforståelser om hvordan plast lages, hvordan deponi fungerer, forekomster av plastavfall og hvordan ikke-nedbrytbare produkter påvirker planeten negativt.

– Forskning viser at papirproduksjon forbruker mer ressurser, har høyere klimaavtrykk og genererer mer avfall enn plast, også når man tar med gjenvinning i regnskapet.
– For å oppnå reelle og verdifulle miljøfremskritt, må forbud og selskapers boikott av visse emballasjetyper bygges på tankebaserte, ikke følelsesladede beslutninger.

Organisasjonene vedgår at polystyren ikke alltid er et korrekt miljøvalg men at valgene må tas ut fra målinger og reelle resultater.

 

 

Les mer

Heidelberg vil forløse ditt potensial

Det blir verdenspremiere på den nye generasjonen Speedmaster XL 106 på Drupa. Pressen skal muliggjøre autonom trykking også innen emballasjeproduksjon.
Speedmaster_XL_106_21k_5-2048x1365x

Uro i grafisk bransje når det utdannes for få

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Ny ubestrøket kartongkvalitet fra Holmen Iggesund

Invercote Touch er en ny ubestrøket plate fra Holmen Board & Paper. Det er en kvalitet som er utviklet for å møte den økende etterspørselen etter holdbare og visuelt tiltalende emballasjematerialer, samtidig som utskriftsvennligheten opprettholdes.
Igge-touchx

Orkla starter panting av emballasje i Sverige

Orkla Confectionery & Snacks Sverige og Orkla Care Sverige starter et samarbeid med gjenvinnings-appen Bower. Det betyr at forbrukere kan pante sin chipspose fra OLW, tannkremtube fra Jordan og såpepakke fra Family Fresh og få penger tilbake.
OLW-pantx

Siste nytt

Heidelberg vil forløse ditt potensial

Det blir verdenspremiere på den nye generasjonen Speedmaster XL 106 på Drupa. Pressen skal muliggjøre autonom trykking også innen emballasjeproduksjon.
Speedmaster_XL_106_21k_5-2048x1365x

Uro i grafisk bransje når det utdannes for få

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Ny ubestrøket kartongkvalitet fra Holmen Iggesund

Invercote Touch er en ny ubestrøket plate fra Holmen Board & Paper. Det er en kvalitet som er utviklet for å møte den økende etterspørselen etter holdbare og visuelt tiltalende emballasjematerialer, samtidig som utskriftsvennligheten opprettholdes.
Igge-touchx

Orkla starter panting av emballasje i Sverige

Orkla Confectionery & Snacks Sverige og Orkla Care Sverige starter et samarbeid med gjenvinnings-appen Bower. Det betyr at forbrukere kan pante sin chipspose fra OLW, tannkremtube fra Jordan og såpepakke fra Family Fresh og få penger tilbake.
OLW-pantx