Idun ketchup skal fortsatt produseres i Norge

PUBLISERT: 2 mai 2016
OPPDATERT: 26 januar


Styret i Orkla Foods Norge har gå r ikke videre med planene om å restrukturere virksomheten ved Idun Rygge. Dermed fortsetter produksjonen i Norge.

29. mars fattet styret i Orkla Foods Norge en intensjonsbeslutning om å flytte produksjonen av alle Idun-produkter og samtidig gjøre interne endringer i produksjonsstrukturen i Rygge. Planen var et ledd i arbeidet med å forenkle Orklas fabrikkstruktur.

Besluttet å droppe planene
– Etter en intensjonsbeslutning har vi mulighet til å involvere langt flere i arbeidet med å kvalitetssikre hvert enkelt forhold som er viktig før vi fatter en endelig beslutning, sier Atle Vidar Nagel-Johansen, styreleder i Orkla Foods Norge.

– Når resultatet fra dette arbeidet nå foreligger, har styret ut fra en totalvurdering vedtatt å ikke gå videre med planene om restrukturering av Rygge-fabrikkene.

Nagel-Johansen viser blant annet til at det ikke må gjøres endringer i selskapets fabrikkstruktur hvis det er fare for at leveringsevnen kan bli svekket.

Ønsker ikke å presse kapasiteten i Sverige
– Vi utredet mulighetene for å flytte produksjonen til vår fabrikk i Fågelmara, som produserer ketchup og dressing for flere land. Vi har kommet frem til at vi ikke ønsker å presse kapasiteten ved fabrikken ytterligere.

– Det har vært et viktig vurderingspunkt at vi skal være leveringsdyktige overfor kunder og forbrukere, sier Nagel-Johansen.

Orkla Foods Norge har to fabrikker i Rygge – Idun Rygge og Nora Rygge. Til sammen har fabrikkene rundt 80 medarbeidere.

Det vil nå startes et arbeid for å se på hvordan produksjonen ved fabrikkene i Rygge kan effektiviseres ytterligere for å styrke konkurransekraften.

 

 

 

Les mer

Flere smarte og intelligente emballasjer

Del to av rapporten fra AIPIAs Active & Intelligent Packaging Industry Association konferanse og utstilling i Amsterdam.
AIPIA-overzichtx

AIPIA etablerer One-stop shop for Smart Food Chain

Rapport fra Active & Intelligent Packaging Industry Associations - AIPIA som nylig gikk av stabelen i Amsterdam.
a1x

LEGO erstatter plastposer med papirposer

Hos LEGO jobbes det med å erstatte plastposer som emballasje med papirbaserte. En jobb som var omfattende.
LEGOx

Domstol i Canada stanser forbudet mot engangsplast

En kanadisk domstol slo forrige uke fast at en forskrift som klassifiserer visse plastprodukter som giftige er ugyldig. Det er en kjennelse som kan stoppe Ottawas forbud mot engangsplastartikler som poser, sugerør og gafler.
Kanada

Siste nytt

Flere smarte og intelligente emballasjer

Del to av rapporten fra AIPIAs Active & Intelligent Packaging Industry Association konferanse og utstilling i Amsterdam.
AIPIA-overzichtx

AIPIA etablerer One-stop shop for Smart Food Chain

Rapport fra Active & Intelligent Packaging Industry Associations - AIPIA som nylig gikk av stabelen i Amsterdam.
a1x

LEGO erstatter plastposer med papirposer

Hos LEGO jobbes det med å erstatte plastposer som emballasje med papirbaserte. En jobb som var omfattende.
LEGOx

Domstol i Canada stanser forbudet mot engangsplast

En kanadisk domstol slo forrige uke fast at en forskrift som klassifiserer visse plastprodukter som giftige er ugyldig. Det er en kjennelse som kan stoppe Ottawas forbud mot engangsplastartikler som poser, sugerør og gafler.
Kanada