Hvordan kan vi øke gjenvinning av flerlagsemballasjematerialer?

PUBLISERT: 5 mai 2020
OPPDATERT: 26 januar
Forskere ved Teknologisk Institut- Plast og Emballage i Danmark har tatt utfordringen med å sette opp en teknologiutviklingsplan for å nå EUs mål om økt materialgjenvinning.|
EU genererer hvert år 25,8 millioner tonn plastavfall, og kun 30 prosent materialgjenvinnes. Hva kan man gjøre for å øke materialgjenvinningen av denne plasten?

I den europeiske strategien for plast i sirkulær økonomi fra 2018 skal all plastemballasje på det europeiske kunne gjenvinnes eller gjenbrukes innen 2030. I tillegg skal sorterings- og separeringskapasiteten firedobles i forhold til 2015-nviå.

Gjenvinning av flerlagsemballasje er en utfordring

Forskere ved Teknologisk Institut- Plast og Emballage i Danmark har tatt utfordringen med å sette opp en teknologiutviklingsplan for å nå disse målene.

– For å nå målene bør der det fokuseres på utvikling av innovativ teknologi for gjenvinning av plast og integrering av disse i de nåværende industrielle prosessene, skriver forskerne i Medlemsnyt fra Teknologis Institut.

En av de største utfordringene er resirkulering av flerlagsemballasje. Den mest optimale anvendelsen av plast i sirkulær økonomi er utelukkende bruk av monomaterialer. Men emballasjematerialer består gjerne av flere lag som kom komplementerer hverandre for å oppnå nødvendig funksjonalitet.

– Generelt er det kun emballasje som er fremstilt av rene, konvensjonelle monomaterialer som gjenvinnes, og bruken av resirkulerte materialer til emballering av matvarer, legemidler og kosmetiske produkter er begrenset på grunn av risikoen for kontaminering fra urenheter i resyklatene, skriver forskerne.

Separasjon av lagene og rengjøring

Derfor er det behov for bedre separasjon og rengjøring av emballasjeavfall for å kunne øke bruke av resirkulerte materialer i mange sektorer.
– Dette er grunnen til at vi besluttet å fokusere på bedre sortering og separasjon av komplekse flerlagsmaterialer ved å utvikle basert på akselerert nedbrytning, sterilisering og rengjøring i lavtemperaturplasma og superkritisk CO2 (scCo2).

Tanken er at lavtemperaturplasma selektivt vil rengjøre, etse og depolymerisere overflaten og mellomlagene, mens scCO2 vil levere kjemiske oppløsningsmidler dypt inn i laminatet for delaminere lagene selektivt.

– Vi håper at denne teknologien har potensial til å bli et effektivt verktøy for separasjon og rengjøring av materialfraksjoner, herunder plast som er vanskelige å separere til videre gjenvinning ved hjelp av eksisterende avfallsbehandlingsteknologier, skriver forskerne.

Alternativer til mekanisk gjenvinning

Typisk gjenvinnes emballasje ved hjelp av mekanisk prosessering. Mange andre metoder er utviklet i de siste tiåret for gjenvinning av plast ved hjelp av pyrolyse og solvolyse. Industrielle anlegg er etablert for depolymerisering av PET og PU. Renseteknologi for EPS og polyolefiner er også etablert. Kjemiindustrien ser kjemisk gjenvinning som en kilde for fremtidige råvarer.

– Vår utvikling vil også bidra til dette feltet ve å øke mengden og forbedre kvaliteten på delaminerte og rensede fraksjoner som vil være tilgjengelig for bruk.

Den nye teknologien som utvikles kan klassifiseres som fysisk/kjemisk atskillelse av mellom to og fire funksjonelle lag;

1. Et ytre lag som gir emballasjen en overflate som er egnet for trykk og som har barriere mot fukt.
2. Et strukturelt lag (PET, PP eller papir)
3. Et oksygenbarrierelag (aluminium, EVOH2, EVA3, PA64, PVD/PECVD5, aluminium, ALOx, SiOx/SiOxHz; DLC6)
4. Et lag som er i kontakt med produktet og kan fungere som varmforsegling og fuktbarrierer, for eksempel LDPE7 eller CPPS.

Forskerne som står bak dette prosjektet:

Alexander Bardenshtein, forretningsleder
Peter Sommer-Larsen, seniorspesialist
Stanislav Landa, konsulent
Mark Holm Olsen spesialist
Jens Kromann Nielsen faglig leder

Les mer

Oppstart for Re3-plast: Reduce, Reuse, Recycle

Den 5. og 6. mars hadde Grønn plattform-prosjektet Re3-plast oppstart hos Nofima i Ås. Prosjektet ledes av Marit Kvalvåg Pettersen, seniorforsker i Nofima, og eies av Nortura ved Per Berg.
re3plast

Konsumentene katalysator for nye bærekraftige emballasjeløsninger

Det er oss forbrukere som driver utviklingen av ny, bærekraftig, emballasje og plastemballasje er ille ute, ifølge en undersøkelse fra Tetra Pak.
ryoji-iwata-IBaVuZsJJTo-unsplashx

Ny teknikk gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksible emballasjer

Aptar CSP Technologies og ProAmpac har utviklet en teknologi som gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksibel emballasje.
proampac-and-aptar-1709018491x

Lanserer mat-trau av 100% resirkulerte materialer

Klöckner Pentaplast (kp) sier de lanserer en viktig milepæl i matemballasjeindustrien og har lansert de første mattrauene bestående av hundre prosent resirkulert PET (rPET) som utelukkende kommer fra trau.
KP-trayx

Siste nytt

Oppstart for Re3-plast: Reduce, Reuse, Recycle

Den 5. og 6. mars hadde Grønn plattform-prosjektet Re3-plast oppstart hos Nofima i Ås. Prosjektet ledes av Marit Kvalvåg Pettersen, seniorforsker i Nofima, og eies av Nortura ved Per Berg.
re3plast

Konsumentene katalysator for nye bærekraftige emballasjeløsninger

Det er oss forbrukere som driver utviklingen av ny, bærekraftig, emballasje og plastemballasje er ille ute, ifølge en undersøkelse fra Tetra Pak.
ryoji-iwata-IBaVuZsJJTo-unsplashx

Ny teknikk gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksible emballasjer

Aptar CSP Technologies og ProAmpac har utviklet en teknologi som gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksibel emballasje.
proampac-and-aptar-1709018491x

Lanserer mat-trau av 100% resirkulerte materialer

Klöckner Pentaplast (kp) sier de lanserer en viktig milepæl i matemballasjeindustrien og har lansert de første mattrauene bestående av hundre prosent resirkulert PET (rPET) som utelukkende kommer fra trau.
KP-trayx