- Hvert år har vi en positiv klimaeffekt på 5,4 mill. tonn CO2

PUBLISERT: 18 desember 2020
OPPDATERT: 26 januar

Malin Ljung Eiborn, bærekraftdirektør i BillerudKorsnäs.|||

Det sier Malin Ljung Eiborn i BillerudKorsnäs, som for andre år på rad har blitt rangert som verdens mest bærekraftige selskap i emballasjeindustrien.


Tekst: Bo Wallteg
Bilder: BillerudKorsnäs
Oversettelse: Per Øyvind Nordberg

Analyseselskapet Sustainalytics rangerer BillerudKorsnäs som det mest bærekraftige selskapet i verden å investere i innenfor emballasjeindustrien Gruppen har også tidligere blitt rangert som verdens mest bærekraftige emballasjeselskap i Dow Jones Sustainability Index.

For å høre mer om selskapets tilnærming til bærekraftig utvikling har vi tatt en prat med Malin Ljung Eiborn, bærekraftdirektør i BillerudKorsnäs.

I Sustainalytics’ årlige evaluering er BillerudKorsnäs vurdert å ha lav risikoeksponering og et sterkt engasjement når det gjelder bærekraftspørsmål. Selskapet oppnår en ESG-risikorangering på 10,0, der lave tall betyr lav risiko.

12.000 bedrifter er med i undersøkelsen, hvorav 80 er emballasjeprodusenter. Blant de 12.000 ble BillerudKorsnäs rangert som nummer 80 og på førsteplass blant emballasjeselskapene.

– Vi har klatret betydelig siden fjorårets evaluering, og det er et bevis på vårt tøffe og strukturerte bærekraftarbeid. Vi setter søkelys på de områdene der vi kan gjøre størst forskjell og fortsatt få mest mulig igjen, sett fra et investeringsperspektiv, sier Malin Ljung Eiborn.

Utvikler et eget LCA-verktøy

På hovedkontoret leder hun et team på fem personer som arbeider med strategi og utvikling av bærekraftsaker. Samtidig påpeker hun at BillerudKorsnäs er en desentralisert organisasjon der alle velger sine egne bærekraftsaker fra sitt perspektiv.

– Vår jobb er å sikre at vi pusher vår agenda og sikrer at gruppen beholder sin internasjonale lederposisjon. Vi rapporterer på bærekraftsaker, og ofte er det ikke bare saker som er pålagt ved lov. Vi sikrer også at vi er flinke til å fortelle våre kunder om hva vi gjør med bærekraftsakene.

– For øyeblikket utvikler vårt eget LCA-verktøy slik at vi kan gi våre kunder enda bedre svar på deres bærekraftspørsmål. Vi starter med et verktøy som i utgangspunktet er det samme som brukes ved IVL og RISE. I løpet av første kvartal neste år forventer vi å kunne presentere solide data og rapporter om våre materialer.

Drivkrefter

Malin har arbeidet med bærekraftsaker de siste 10 årene. Hun fikk vite om BillerudKorsnäs som konsulent for kommunikasjonsselskapet Prime. Hun har også jobbet i det svenske utenriksdepartementet med lovgivningsforhandlinger om EUs interne marked.
De siste tre årene har hun hobbet i BillerudKorsnäs i en rolle som hun beskriver som «inspirerende».

– Jeg drives av en kombinasjon av utvikling og forandring. Det handler om å sikre at næringslivet kan ta føringen og skape nye standarder ved å fremme bærekraftperspektivet på den politiske arenaen.

– Vår misjon er å utfordre konvensjonell emballasje for en bærekraftig fremtid. Det er sterke drivkrefter i hele selskapet, og bærekraftsaker er innlemmet i forretningsstrategien.

– Når vi snakker om dagens utfordringer, handler det veldig mye om plast og fossile materialer generelt. Våre materialer er basert på ansvarlig drevne skoger, noe som er veldig klimaeffektivt. Vi vil se fremover og skape nye standarder.

Maling Ljung Eiborn er enig i at plastdebatten har gitt selskapet en drivkraft. Mange store selskaper er opptatt av å slutte å bruke plast, da det ikke ser bra ut å ha logoen sin på noe som ligger henslengt i naturen.

– De vil ha løsninger, og det er veldig oppmuntrende at varemerkene kommer til oss og vil være med på vår reise. Det er langt ifra slik at vi alltid har en ferdiglaget løsning å presentere. Vår tilnærming er å jobbe i partnerskap med eksempelvis kunder, akademia eller maskinprodusenter for å drive utviklingen fremover.

Noen få eksempler
Med teknologi fra Syntegon har BilerudKorsnäs utviklet en gjenvinnbar og papirbasert flow-wrap.

Et nylig eksempel på en bærekraftig løsning er» Recyclable Flow Wrap», som ble lansert sammen med Syntegon Technology. Denne gjenvinnbare og papirbaserte flow-wrap-løsningen blir sagt å sette en ny emballasjestandard som gjør det mulig å gå over fra konvensjonell plast til barrierebelagt papir i sjokoladeindustrien.

Ofte bruker man kaldforsegling av papiret, og pakkingen kan skje i samme hastighet som ved bruk av plastmaterialer. Eksisterende maskiner utstyres med oppgraderingssettet «Paper-ON-Form!

– Dette er et typisk eksempel på vårt arbeid. Dette er en utvikling som tiden er moden for. For få år siden hadde vi kanskje ikke investert i et produkt som dette, men nå er det akkurat slike løsninger merkevareeierne ønsker.

– Vi ser også etter nye produkter i alle områder hvor vi mener at vi kan gjøre det bedre når det gjelder bærekraftig utvikling. Det er ikke slik at alt skal være fiberbasert for enhver pris. Det er fortsatt områder der bruk av plast kan forsvares.

– I de fleste tilfeller vil imidlertid LCA-analyser gi et fordelaktig resultat for oss. Det som kan være mer utfordrende for oss, er områder der det brukes veldig tynn plastmaterialer. Disse er effektive når det gjelder hvor mye emballasje du får ut per tonn.

– Det er også områder der plastlaminat kreves for å kunne barriere. Dette er et område der vi jobber for å finne løsninger.
Også på et annet område har BillerudKorsnäs utviklet et nytt produkt som erstatter plast, nemlig noe som kalles Xpresion E-com. Dette er et bærekraftig og veldig holdbart papir som brukes til poser for netthandel.

Dette gjelder spesielt som erstatning for plastposene som ofte brukes ved bestilling av klær på nett. Studier viser at 1000 av de nye posene reduserer CO2-utslippene med 50 kg, sammenlignet med vanlige plastposer.

– Dette er et annet godt eksempel på hvordan vi tenker utenfor boksen for å minimere klimaforandringer og redusere bruken av plast. Siden vi har meget effektiv produksjon, som bruker 97 prosent biobrennstoff som gir svært lave utslipp, kan vi konkurrere med plast her, selv når transporten er inkludert.

Imponerende tall
– Resirkulering er viktig, og for oss er det essensielt å sikre at fibrene vi setter på markedet inngår i gjenvinningssystemene.

Skogbruksekspert Peter Hlomgren har nylig utført en studie av BillerudKorsnäs fra et klimaperspektiv, I studien er hele livssyklusen av emballasjen vurdert. – Vi har samlet alle relevante LCA-data, både våre egne og kundens, for å få så bredt og sammensatt bilde som mulig. Denne informasjonen dekket 40 prosent av vårt eget salg. De resterende 60 prosentene ble kalkulert meget konservativt, og likevel fikk vi et svært positivt resultat.

– Vi vil ikke at det skal være mulig å tvile på tallene våre.

Resultatet fra 2019 viser at BiIlerudKorsnäs har en positiv klimaeffekt av 5,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Det vil si at mye fossilt drivstoff ligger til grunn hvis du bruker BK-produkter i stedet for sammenlignbare fossilbaserte materialer.
Dette korresponderer med de årlige utslippene av drivhusgasser fra hele den svenske stålindustrien, eller en tredel av innenlandsk transport i Sverige.

– Dette er et imponerende tall som viser hvor viktig det er å erstatte plast med fiber, sier Malin Ljung Eibom, og legger til at de tror de kan forbedre tallet i fremtiden når de får mer data.

Viktig å forstå

Malin påpeker de mange fordelene med resirkulering, som er et viktig aspekt i sirkulær økonomi. Gjenvinningen av fiberbasert emballasje er mye høyere enn for plastemballasje.

– Resirkulering er viktig, og for oss er det essensielt å sikre at fibrene vi setter på markedet inngår i gjenvinningssystemene. I dag ser dette bra ut, men det er vanskelig å forklare for myndighetene, ikke minst i Brussel, hvordan resirkulering av papirprodukter egentlig fungerer.
– Emballasje som settes på markedet må kunne resirkuleres. Politikere er opptatt av plast, fordi det er der de største problemene ligger. Men for oss er det også viktig at beslutningstakerne forstår fibersymbiosene som eksisterer i forskjellige deler av markedet.

– Vi produserer lange og sterke fibre her i den nordiske regionen, fibre som er svært viktige for at gjenvinningsfabrikker sør i Europa kan produsere sine materialer i neste sløyfe.
– Uten våre lange fibre, er det vanskelig å produsere gode resirkulerte materialer. Men, som jeg sa, er det ikke alltid lett å forklare hvordan skogene våre produserer slike lange fibre.

Blir fossilfrie

BillerudKorsnäs har som mål å bli helt fossilfrie innen 2030. I dag er produksjonen 97 prosent fossilfri. De siste tre prosentene er vanskelig å få til, men det er fortsatt mulig. Faktisk vet de allerede nå hvordan de skal gjøre det, men det involverer investeringer som må gjøres trinnvis.

– I dag bruker vi LPG ved noen av våre fabrikker til tørking, og litt olje ved start og stopp av maskinerier. For å bli 100 prosent fossilfrie kreves det både teknologisk utvikling og investeringer.

– Sett i et internasjonalt perspektiv, er nordisk skogsindustri milevis foran andre land. Vi får mye hjelp av at vi har tilgang på fossilfri strøm, mens andre land må stole på kullkraft, for eksempel.

Fortsetter uavbrutt

BillerudKorsnäs ble både i 2019 og 2020 rangert som verdens mest bærekraftige emballasjeselskap i Dow Jones Sustainability Index. I denne indeksen blir materialene sammenlignet med andre emballasjematerialer, og det gjør det litt vanskelig å vite hvordan du ligger an, ifølge Malin.

– Kravene øker hele tiden, det er i systemets natur. Dow Jones er mest etterspurt av våre kunder enn av investorer, mens Sustainalytics brukes av nasjonale og internasjonale investorer.

– Jeg ser slik utmerkelser som en verdifull måte å utvikle oss på. Vi får en veldig grundig gjennomgang av vår virksomhet, hvor eventuelle svakheter avsløres, mens vi kan fokusere på å utvikle oss.

– På denne måten kan vi finne vår styrke og svakheter, avslutter Malin Ljung Eiborn.

 

Les mer

Heidelberg vil forløse ditt potensial

Det blir verdenspremiere på den nye generasjonen Speedmaster XL 106 på Drupa. Pressen skal muliggjøre autonom trykking også innen emballasjeproduksjon.
Speedmaster_XL_106_21k_5-2048x1365x

Uro i grafisk bransje når det utdannes for få

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Ny ubestrøket kartongkvalitet fra Holmen Iggesund

Invercote Touch er en ny ubestrøket plate fra Holmen Board & Paper. Det er en kvalitet som er utviklet for å møte den økende etterspørselen etter holdbare og visuelt tiltalende emballasjematerialer, samtidig som utskriftsvennligheten opprettholdes.
Igge-touchx

Orkla starter panting av emballasje i Sverige

Orkla Confectionery & Snacks Sverige og Orkla Care Sverige starter et samarbeid med gjenvinnings-appen Bower. Det betyr at forbrukere kan pante sin chipspose fra OLW, tannkremtube fra Jordan og såpepakke fra Family Fresh og få penger tilbake.
OLW-pantx

Siste nytt

Heidelberg vil forløse ditt potensial

Det blir verdenspremiere på den nye generasjonen Speedmaster XL 106 på Drupa. Pressen skal muliggjøre autonom trykking også innen emballasjeproduksjon.
Speedmaster_XL_106_21k_5-2048x1365x

Uro i grafisk bransje når det utdannes for få

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Ny ubestrøket kartongkvalitet fra Holmen Iggesund

Invercote Touch er en ny ubestrøket plate fra Holmen Board & Paper. Det er en kvalitet som er utviklet for å møte den økende etterspørselen etter holdbare og visuelt tiltalende emballasjematerialer, samtidig som utskriftsvennligheten opprettholdes.
Igge-touchx

Orkla starter panting av emballasje i Sverige

Orkla Confectionery & Snacks Sverige og Orkla Care Sverige starter et samarbeid med gjenvinnings-appen Bower. Det betyr at forbrukere kan pante sin chipspose fra OLW, tannkremtube fra Jordan og såpepakke fra Family Fresh og få penger tilbake.
OLW-pantx