Høyeste driftsresultat noensinne for Orkla i 4. kvartal

PUBLISERT: 10 februar 2022
OPPDATERT: 26 januar

Jaan Ivar Semlitcsh, konsernsjef i Orkla.

Orklas driftsinntekter økte i fjerde kvartal 2021 med 11,1 prosent til 14.027 millioner kroner, mens driftsresultatet ble det høyeste noensinne.

Konsernets resultat før skatt ble 1.841 millioner. Dette var en fremgang på 42,7 prosent. Driftsresultat EBIT (adj.) økte med 18,9 prosent og endte på 1.871 millioner kroner.
Driftsinntektene økte for året som helhet med 7,0 prosent til 50.441 millioner kroner. Driftsresultat EBIT (adj.) viste i 2021 en vekst på 11 prosent og endte på 6.145 millioner kroner. Dette er det høyeste driftsresultat EBIT (adj.) for Orkla noensinne. Ved årsskiftet hadde konsernet 21.423 ansatte samt 114 fabrikker i 22 land.

God inntektsvekst for merkevarene

– Orklas merkevarevirksomhet hadde god inntektsvekst i 2021. Vi foretok flere strategisk viktige oppkjøp og styrket våre posisjoner innen prioriterte vekstområder som plantebaserte produkter, forbrukerhelse og «Out of Home», sier konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch.

– Orkla har etablert en plattform for å skape bærekraftig, lønnsom vekst med god kontantstrøm som også muliggjør solid utbytte for våre aksjonærer i årene som kommer.

Orklas merkevarevirksomhet oppnådde i 4. kvartal en vekst i driftsinntektene på 8,4 prosent. Den organiske omsetningsveksten var på 5,5 prosent

Størst vekst i Food Ingredients

Størst fremgang hadde Orkla Food Ingredients med en organisk omsetningsvekst på 16 prosent. Dette forretningsområdet hadde noe begrenset aktivitet i «Out of Home»-kanalen i 4. kvartal 2020 på grunn av pandemien.
Orkla Confectionery & Snacks og Orkla Foods hadde organisk vekst i 4. kvartal 2021 på henholdsvis 5,5 prosent og 4,1 prosent. Orkla Consumer Investments og Orkla Care opplevde derimot organisk tilbakegang på henholdsvis 5,7 prosent og 1,2 prosent.

Begge disse forretningsområdene hadde sammenligningstall i 4. kvartal 2020 som var positivt preget av pandemien.

Tilknyttede og felleskontrollerte selskaper

Resultatet fra tilknyttede og felleskontrollerte selskaper var 105 millioner kroner i 4. kvartal, mot tilsvarende 225 millioner kroner i 2020. Tilbakegangen skyldes lavere resultatbidrag fra Jotun. Det var en positiv salgsutvikling i alle Jotuns markedssegmenter, men den ekstraordinære økningen i råvareprisene påvirket lønnsomheten negativt.
Hydro Power hadde et driftsresultat EBIT (adj.) på 415 milioner kroner i 4. kvartal, mot 25 millioner kroner i samme periode i 2020. Økningen skyldes vesentlig høyere kraftpriser enn i samme kvartal 2020. Lange perioder med lave temperaturer og høyt forbruk bidro til de høye kraftprisene.
Konsernets andre inntekter og kostnader utgjorde i 4. kvartal minus 88 millioner kroner, mot minus 468 millioner kroner i samme periode i 2020 – som inkluderte en betydelig kostnadsføring og nedskrivning knyttet til ERP-prosjekter.

Orklas resultat før skatt økte med 42,7 prosent og endte på 1.841 mill. kroner i 4. kvartal. Justert resultat per aksje endte på 1,40 kroner for kvartalet, noe som var en nedgang på 2,1 prosent fra samme periode i 2020.

Oppkjøp av selskaper

Orkla har i 2021 kjøpt selskaper for 7.030 mill. kroner. De største kjøpene er helse- og velværeselskapet NutraQ, det indiske krydderselskapet Eastern Condiments (67,8 % eierandel) og den nederlandske pizzakjeden New York Pizza (75 % eierandel).
I tillegg kjøpte New York Pizza i september og oktober de tyske pizzakjedene Stückwerk, Flying Pizza og Pizza Planet. Orkla har med dette 663 franchisedrevne utsalgssteder for pizza, hvorav 296 i Finland, 255 i Nederland og Belgia, samt 112 i Tyskland.

Orkla Health gjennomførte i januar 2022 en avtale om å kjøpe 95 prosent av aksjene i Vesterålen Marine Olje. Selskapet har vært en viktig leverandør av råstoff til Möller’s Tran og er et oppkjøp av strategisk betydning for Orkla innen både helse og bærekraft.

 

Les mer

Verdens mest moderne anlegg for plastgjenvinning er i Sverige

Det har vært snakk om lenge og nå er det snart tid for innvielse. Svensk Plaståtervinnings gigantanlegg i Motala innvies 15. november.
Konceptbild_sitezerox

Flexonyhet på LabelExpo

Svenske PrimeBlade, som produserer "doctor blades", det vil si nalstål til flexopresser, har en verdensledende posisjon, ikke minst med sine unike, nanobehandlede blader. På Labelexpo lanserte de en nyhet som kanskje er den eneste i verden, et spesielt såkalt "containment"-blad, beregnet på å hindre at farge i kammernalen renner bakover inn i maskinen.
Bonnie-Hagen-PrimeBladex

Ny rapport: -For mye papirbasert emballasje til engangsbruk

Papirbasert matemballasje markedsføres som et bærekraftig alternativ til plast. Dette til tross for at det vanligvis kombineres med plast eller andre kjemiske belegg, sjeldent inneholder resirkulert materiale, og det driver global avskoging og industrielt vannforbruk. Dette hevder en ny rapport fra en NGO-koalisjon bestående av European Environmental Bureau, Zero Waste Europe, Fern, Environmental Paper Network og Rethink Plastic-alliansen.
sebastian-unrau-sp-p7uuT0tw-unsplashx

Sverige fjerner plastposeskatt

I Sverige ble det innført skatt på plastposer i 2020. Nå har regjeringen besluttet å fjerne denne avgiften.
glada-pasarx

Siste nytt

Verdens mest moderne anlegg for plastgjenvinning er i Sverige

Det har vært snakk om lenge og nå er det snart tid for innvielse. Svensk Plaståtervinnings gigantanlegg i Motala innvies 15. november.
Konceptbild_sitezerox

Flexonyhet på LabelExpo

Svenske PrimeBlade, som produserer "doctor blades", det vil si nalstål til flexopresser, har en verdensledende posisjon, ikke minst med sine unike, nanobehandlede blader. På Labelexpo lanserte de en nyhet som kanskje er den eneste i verden, et spesielt såkalt "containment"-blad, beregnet på å hindre at farge i kammernalen renner bakover inn i maskinen.
Bonnie-Hagen-PrimeBladex

Ny rapport: -For mye papirbasert emballasje til engangsbruk

Papirbasert matemballasje markedsføres som et bærekraftig alternativ til plast. Dette til tross for at det vanligvis kombineres med plast eller andre kjemiske belegg, sjeldent inneholder resirkulert materiale, og det driver global avskoging og industrielt vannforbruk. Dette hevder en ny rapport fra en NGO-koalisjon bestående av European Environmental Bureau, Zero Waste Europe, Fern, Environmental Paper Network og Rethink Plastic-alliansen.
sebastian-unrau-sp-p7uuT0tw-unsplashx

Sverige fjerner plastposeskatt

I Sverige ble det innført skatt på plastposer i 2020. Nå har regjeringen besluttet å fjerne denne avgiften.
glada-pasarx