Global maskinindustri for emballasje og matvarer tilbake i vekstfase

Foto: Pressebilder
PUBLISERT: 17 februar 2023
OPPDATERT: 1 mars
Bilde: Dreamstime

Den globale etterspørselen etter maskiner og utstyr for produksjon, prosessering og pakking av mat, drikke og farmasøytiske og kosmetiske produkter er tilbake i vekst til tross for vanskelige underliggende forhold. Det opplyser den tyske organisasjonen VDMA.

VDMAs rapport ble presentert i forbindelse med et møte arrangert av interpack. Den bemerker at etter en nedgang med syv prosent til en verdi av 41 milliarder euro i 2020 på grunn av Corona-pandemien, økte internasjonal handel med matforedlings- og pakkemaskiner betydelig i 2021. I følge foreløpige data nådde verdenshandelen en verdi på førti -fire milliarder euro , en økning på seks prosent sammenlignet med året før, og var tilbake til nivåene før krisen. Tyskland og Italia dominerer verdensmarkedet.


Med en gjennomsnittlig eksportandel på åttifire prosent og en andel av verdenshandelsvolumet på tjueen prosent i 2021, er tyske produsenter av matforedlings- og pakkemaskiner verdensledende. Tysk eksport økte med nesten fem prosent i 2021 til en verdi av ni milliarder euro. Italia følger etter med leveranser verdt 8,9 milliarder euro, en økning på åtte prosent sammenlignet med året før. Kina, Nederland, USA, Sveits, Frankrike, Japan, Spania og Canada følger på avstand. Deres andel av internasjonal utenrikshandel er mellom ti og to prosent.

43 prosent av matforedlings- og pakkemaskineri som ble sendt over hele verden, gikk til Europa. Den tidsmessig største salgsregionen var Asia med en andel på nitten prosent av eksporten, på nivå med Nord-Amerika, også med nitten prosent. Deretter fulgte Latin-Amerika med syv prosent, Afrika med seks prosent, Midtøsten med fire prosent og Australia/Oceania med to prosent.

Hete temaer på interpack og i bransjen

Økende befolkninger over hele verden, økende urbanisering og økende velstand fortsetter å drive etterspørselen etter innpakket mat. Den globale matindustrien står overfor store utfordringer: det er hard konkurranse og kamp om markeder og forbrukere. Høye energikostnader og svingende råvarepriser påvirker produksjonskostnadene og presser marginer. I tillegg er det økende krav til bærekraftig produksjon. Å produsere kvalitetsprodukter, øke produktiviteten og samtidig redusere kostnader og produsere bærekraftig – spenningsfeltet er komplekst. Suksess og fremtidig levedyktighet avhenger i hovedsak av å mestre alle disse utfordringene, være kreativ og effektiv. Disse utfordringene kan løses gjennom teknologi og digitalisering. Her har teknologileverandører en nøkkelrolle: med trygge, effektive og fremtidssikre løsninger.

Sirkulær økonomi og ressursforvaltning

Sirkulær økonomi og ressursstyring er toppsaker i den globale mat- og emballasjeindustrien. Formålet med den sirkulære økonomien er ikke å kaste de ulike materialene som avfall ved slutten av levetiden, men å gjenbruke dem som materialer av høy kvalitet gjennom intelligente prosesser.

Bedrifter står i dag overfor utfordringen med å opptre bærekraftig og ansvarlig, utnytte knappe ressurser optimalt og samtidig øke effektiviteten i produksjonen – nøkkelordet her er ressursforvaltning. Å produsere og behandle mat er svært energikrevende og krever vann – både til selve prosessen og til rengjøring. Her trengs innovative prosesser som sparer energi og reduserer vannforbruket. Intelligent styrings- og automasjonsteknologi, energieffektive frekvensomformere, kompressorer, vifter eller pumper er blant de klassiske løsningene for å spare strøm og driftsressurser og øke energieffektiviteten. Mer lovende er imidlertid optimaliserte prosesser og designendringer som påvirker prosessen som helhet.

Maskinteknikk tilbyr mange løsninger som bidrar til å bruke eller spare energi, vann og råvarer effektivt – for bærekraftig produksjon og emballasje. For eksempel kan lukkede systemer redusere utslippene til nesten null og optimaliserte materialkretsløp kan unngå sløsing med råvarer og ressurser.

Digital teknologi

Digital teknologi og bruk av data er viktige drivkrefter i næringsmiddel-, legemiddel- og emballasjeindustrien. De tilbyr nye muligheter til å designe produksjonsprosesser og generere data for å optimalisere eksisterende prosesser og spore forretningsresultater i sanntid. De bidrar til å øke den totale effektiviteten i anlegget, optimalisere ressursbruken og gjøre maskinbruken mer fleksibel. Bruk av digital teknologi reduserer produksjons-, vedlikeholds- og reparasjonskostnader.

Data er det nye gullet. Men som et enkeltstående fenomen er det verdiløst. Verdien kommer bare fra algoritmer. Disse analyserer data generert av maskiner, systemer og ansatte for å identifisere svake punkter eller optimaliseringspotensial i maskiner, systemer eller prosesser. Kvalitet og energiledelse, ressursplanlegging, produktutvikling og service drar også nytte av Big Data. Big Data spiller også en sentral rolle i konseptet om den digitale tvillingen. Den kan brukes til å bringe produkter, maskiner og systemer til markedet raskere, til praktisk talt igangsettelse av maskiner og til å teste nye emballasjeutviklinger virtuelt på den «ekte» maskinen på forhånd.

Produktsikkerhet

Trygg og hygienisk produksjon har høyeste prioritet i mat- og farmasøytisk industri. For å produsere produkter trygt og hygienisk og for å møte de til tider høye internasjonale standardene og retningslinjene, er maskiner i hygienisk design en selvfølge og optimaliseres hele tiden. Restfri rengjøring av maskiner og systemer er en av de grunnleggende forutsetningene for å oppfylle hygiene- og sikkerhetskravene til mat og legemidler. Rengjøringssystemer på stedet er veldig på moten. De sikrer definerte og tidsoptimerte renseprosesser med lavest mulig bruk av ressurser som vann, energi og rengjørings- og desinfeksjonsmidler. De videreutvikles hele tiden for å unngå overdimensjonerte rengjøringsprosesser og samtidig sikre maksimal sikkerhet.

Intelligent emballasje gir et betydelig bidrag til å redusere mattap. De overvåker miljøpåvirkningen maten utsettes for, registrerer disse og gir dermed direkte informasjon om produktets kvalitetsstatus. Ytterligere sikkerhet gis av kontroll- og inspeksjonstiltak. Svært effektive, datastøttede spor- og sporingssystemer sikrer at produkter kan spores sømløst langs hele verdikjeden, noe som gir åpenhet. De oppdager også svake punkter i logistikkkjeden. Sanntidsradioteknologi gir informasjon om varens eksakte plassering og ruter, helt ned til eventuelle avbrudd i kjølekjeden. Dette gjør det mulig å organisere handelsruter mer effektivt og spare kostnader.

VDMA representerer over 3500 tyske og andre europeiske selskaper innen mekanisk konstruksjon.

Les mer

Heidelberg vil forløse ditt potensial

Det blir verdenspremiere på den nye generasjonen Speedmaster XL 106 på Drupa. Pressen skal muliggjøre autonom trykking også innen emballasjeproduksjon.
Speedmaster_XL_106_21k_5-2048x1365x

Uro i grafisk bransje når det utdannes for få

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Orkla starter panting av emballasje i Sverige

Orkla Confectionery & Snacks Sverige og Orkla Care Sverige starter et samarbeid med gjenvinnings-appen Bower. Det betyr at forbrukere kan pante sin chipspose fra OLW, tannkremtube fra Jordan og såpepakke fra Family Fresh og få penger tilbake.
OLW-pantx

Seksten foredlingsmuligheter i en maskin

Scodix utvikler sin dekorasjonsteknologi og kan nå tilby seksten forskjellige dekorasjonsmuligheter i en og samme maskin. På Drupa kan du se på denne teknologien på bedriftens stand.
scodixx

Siste nytt

Heidelberg vil forløse ditt potensial

Det blir verdenspremiere på den nye generasjonen Speedmaster XL 106 på Drupa. Pressen skal muliggjøre autonom trykking også innen emballasjeproduksjon.
Speedmaster_XL_106_21k_5-2048x1365x

Uro i grafisk bransje når det utdannes for få

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Ny ubestrøket kartongkvalitet fra Holmen Iggesund

Invercote Touch er en ny ubestrøket plate fra Holmen Board & Paper. Det er en kvalitet som er utviklet for å møte den økende etterspørselen etter holdbare og visuelt tiltalende emballasjematerialer, samtidig som utskriftsvennligheten opprettholdes.
Igge-touchx

Orkla starter panting av emballasje i Sverige

Orkla Confectionery & Snacks Sverige og Orkla Care Sverige starter et samarbeid med gjenvinnings-appen Bower. Det betyr at forbrukere kan pante sin chipspose fra OLW, tannkremtube fra Jordan og såpepakke fra Family Fresh og få penger tilbake.
OLW-pantx