Frukt lager sin egen atmosfære i emballasjen

PUBLISERT: 28 juni 2017
OPPDATERT: 26 januar


Holdbarhet på frukt og grønnsaker i handel er en utfordring. Den mest brukte teknologien utnytter produktetenes evne til selv å lage optimal atmosfære i emballasjen.

Emballasjens rolle har endret seg med årene. Før brukte man den for å samle og beskyttet frisk frukt og grønt mot fysisk påvirkning under distribusjon og salg. Nå  skal den også  forbedre kvaliteten og forlenge holdbarheten på frukt og grønt.

MAP i samspill med produktet
En av de mest anvendte metodene er pakking i modifisert atmosfære (MAP). Denne metoden gjør at atmosfæren inni emballasjen danner et samspill med produktets respirasjonshastighet og emballasjefilmens permeabilitet –  det vil si dens gjennomtrengelighet for gasser.

Frisk frukt og grønt er levende plantevev som puster. Det vil si at de bruker og skiller ut CO2, vann og varme etter at de er høstet. Ved respirasjon brytes produktenes karbohydrater ned på grunn av deres forbruk av oksygen og dannelse av CO2, vann og energi.

Det er de siste produktene som brukes til å opprettholde cellenes struktur og funksjonalitet. Er det ikke nok oksygen til rådighet, brytes karbohydratene ned til CO2, alkohole og varme. Dette medfører at produktet blir kvalt og uspiselig.

Lager atmosfære uten å tilsette gasser
Utfordringen er å velge riktig emballasjeløsning til frisk frukt og grønnsaker som forstetter å bruke oksygen og utskille CO2 etter at de er høstet. Men ved å utnytte denne evnen, kan produktene selv skape atmosfære i emballasjen, uten bruk av gasser.

Denne formen for modifisert atmosfærepakking kalles blant annet E-MAP og er den mest brukte teknologien for pakking av fersk frukt og grønnsaker. Kjenner man produktets vekt og respirasjonstid ved ønsket oppbevaringstemperatur, samt emballasjens areal og volum, kan man ved hjelp av matematiske modeller beregne emballasjefilmens optimale permeabilitet.

Detaljer om metoden er gjengitt i en artikkel i Medlemsinformation fra Teknisk Institut, Emballage og Transport.

 

 

Les mer

Flere smarte og intelligente emballasjer

Del to av rapporten fra AIPIAs Active & Intelligent Packaging Industry Association konferanse og utstilling i Amsterdam.
AIPIA-overzichtx

AIPIA etablerer One-stop shop for Smart Food Chain

Rapport fra Active & Intelligent Packaging Industry Associations - AIPIA som nylig gikk av stabelen i Amsterdam.
a1x

LEGO erstatter plastposer med papirposer

Hos LEGO jobbes det med å erstatte plastposer som emballasje med papirbaserte. En jobb som var omfattende.
LEGOx

Domstol i Canada stanser forbudet mot engangsplast

En kanadisk domstol slo forrige uke fast at en forskrift som klassifiserer visse plastprodukter som giftige er ugyldig. Det er en kjennelse som kan stoppe Ottawas forbud mot engangsplastartikler som poser, sugerør og gafler.
Kanada

Siste nytt

Flere smarte og intelligente emballasjer

Del to av rapporten fra AIPIAs Active & Intelligent Packaging Industry Association konferanse og utstilling i Amsterdam.
AIPIA-overzichtx

AIPIA etablerer One-stop shop for Smart Food Chain

Rapport fra Active & Intelligent Packaging Industry Associations - AIPIA som nylig gikk av stabelen i Amsterdam.
a1x

LEGO erstatter plastposer med papirposer

Hos LEGO jobbes det med å erstatte plastposer som emballasje med papirbaserte. En jobb som var omfattende.
LEGOx

Domstol i Canada stanser forbudet mot engangsplast

En kanadisk domstol slo forrige uke fast at en forskrift som klassifiserer visse plastprodukter som giftige er ugyldig. Det er en kjennelse som kan stoppe Ottawas forbud mot engangsplastartikler som poser, sugerør og gafler.
Kanada