Fremtidssynsing i emballasjeindustrien

Foto: Claes Nordström
PUBLISERT: 17 mars 2023
OPPDATERT: 17 mars
Rundt 120 personer fra 18 land deltok under emballasjekonferansen i Brüssel.

Emballasjesektoren vokser med en vekstrate på 1,7 prosent frem til 2027. Raske endringer og trender, innovasjoner og ny EU-lovgivning driver. Dette ble avslørt på emballasjekonferansen «Shaping the Future with Packaging» som ble arrangert i Brussel 9. – 10. mars.

Covid-pandemien, inflasjon og økte papir- og energikostnader. Til tross for slike utfordringer står emballasjesektoren sterkt og viste vekst selv under pandemiårene. Slik innledet Jesper Jungersen, visepresident i Intergraf, og Sante Conselvan, president i flexoforeningen FTA Europe, da de ønsket rundt 120 publikummere fra bransjen  velkommen til emballasjekonferansen «Shaping the future with Packaging» i Brussel.

– Emballasjemarkedet vokser og er kommet for å bli, fastslo Sante Conselvan.

Jesper Jungersen, visepresident i Intergraf og Sante Conselvan, president i flexoforeningen FTA Europe åpnet konferansen.

Tom Hallam, emballasjekonsulent fra analyseselskapet Smithers, presenterte en rapport og sin analyse av hvor emballasjesektoren i Europa står i dag og hvordan den vil utvikle seg frem til 2027. Emballasjeindustrien er bred og inkluderer ulike materialer og formater i en rekke ulike markedssektorer. Alt fra etiketter, bølgepappesker, pappemballasje til fleksibel emballasje i plast, papir og aluminiumsfolie, men også emballasje av stiv plast og metallbeholdere.

– I 2027 utgjør fleksible materialer bestående av papir, folie og plast, samt bølgepapp og papp cirka 70 prosent av det totale emballasjetrykkmarkedet.

Totalt anslås markedet å stige med 1,7 prosent årlig frem til 2027. En økning fra 86,9 milliarder euro til 94,6 milliarder euro, beregninger gjort med priser og valutakurser for 2021 som grunnlag.

Hva er pådrivere?

Hva er det som driver og fungerer som vekstmotorer i det europeiske emballasjemarkedet? Tom Hallam redegjorde for fem områder som utløser utvikling og det brede bærekraftsbegrepet gjennomsyrer det meste. Unntaket i hans fremstilling, som også sies å være drivkraften, er EUs emballasjelovgivning om at all emballasje frem til år 2030 skal være gjenbrukbar eller resirkulerbar. Lovverket rundt emballasje og emballasjeavfall er for tiden under gjennomgang, et forslag fra EU-kommisjonen om å revidere EUs emballasje- og emballasjeavfallsforordning er lagt fram og skal forelegges EU-parlamentet og Ministerrådet.

Tom Hallam sier at på miljøområdet har emballasjeindustriens leverandører, produsenter og varemerkeeiere et stort ansvar i dag og i fremtiden, og å redusere miljøavtrykket er i hovedsak nøkkelfaktorer. En sirkulær økonomitilnærming og et grep om hele emballasjens livssyklus blir stadig viktigere.

Tom Hallam sier at mange ledende varemerkeeiere har satt bærekraftsmål for å redusere emballasjeavfall og materialet i emballasjen deres, for å redusere deres CO2-avtrykk og optimalisere flyter og emballasje. Det er mange eksempler på varemerkeeiere som har kommet ut og presentert mål som å være 100 prosent gjenbrukbare eller resirkulerbare innen 2030.

– De siste fem årene har varemerkeeiere virkelig hevet innsatsen når det kommer til engasjement på globalt nivå. Det har i utgangspunktet vært drevet av FNs bærekraftsmål, sier han og legger til at det vil få ytterligere fokus på grunn av endringene som forventes å komme i EU-lovgivningen.

God til å gi dristige løfter

Ifølge Tom Hallam forventer derfor varemerkeeiere og detaljhandelen at leverandørene gjør det samme og bidrar til å løse utfordringene for dem.

– Særlig varemerkeeiere er veldig flinke til å komme med dristige påstander for å møte markedets forventninger. Men det betyr ikke at de nødvendigvis ønsker å løse disse selv, men stoler på leverandører for å fikse disse problemene.

Han strekker ut en advarende finger om at bedrifter må klare å holde det de lover å levere. Begrepet «grønnvasking», som beskriver når et selskap med vilje villeder forbrukere med falsk informasjon om sin virksomhet og produkter, er noe som vil bli sett strengere på og få juridiske konsekvenser. Likevel har slike kjente tilfeller vært ganske sjeldne.

– Produsentene må sørge for at påstander kan begrunnes skikkelig. Det samme gjelder emballasjeavfall.
Fra scenen oppfordret Tom Hallam emballasjeprodusenter til å være forberedt:

– Du må bevise at du kan levere emballasje som oppfyller gjenvinningsstandardene.

En global megatrend er veksten som har funnet sted og finner sted innen netthandel. Det kombinerte emballasjemarkedet for netthandel i 2022, i Vest- og Øst-Europa til sammen, var verdt 11,8 milliarder dollar. Det er ingen tegn til nedgang.

– Det vokser, konstaterer han.

Netthandel fortsetter å vokse sterkt

I flere europeiske markeder utgjør netthandel nå over 20 prosent av det totale detaljomsetningen. I Storbritannia er dette tallet 30 prosent.

– Netthandel vil fortsette å vokse raskere enn tradisjonell detaljhandel, sier Tom Hallam.
Globalt ble emballasjemarkedet for netthandel verdsatt til 63,5 milliarder dollar i 2022. Prognosen er at det vil være en økning på 9,8 prosent hvert år frem til 2027.

Tom Hallam forklarte medvirkende faktorer til den økende e-handelen. Endret kjøpsadferd, at folk raskt kan bestille varer på farten via smarte bærbare enheter, er en stor medvirkende årsak.

Han mener også at forbrukerne med årene også har fått en annen tillit til selskapene de handler fra på nett, og på mange måter har forbrukerne også blitt mer utdannet om dem. I tillegg har smidigere digitale betalingsløsninger gjort at folk opplever at det er enkelt å bestille, samt at leverandørkjeder og transport er blitt mer effektive, noe som gjør at det går raskt fra å handle til å få bestilte varer hjem. Andre faktorer som trekkes frem som medvirkende er bærekraft og det faktum at forbrukere etterspør personalisering på en helt annen måte i dag. Emballasjen handler om mer enn bare å beskytte produktet. Et spennende design gir kunden en wow-følelse når en stilig og stilig pakke åpnes, ingen har sluppet unna Unboxing-trenden.

– Jeg tror den trenden har avtatt og at vi har nådd den grensen fordi det anses som viktig. Det blir nok ikke så banebrytende som det var.

Tom Hallam, emballasjekonsulent fra analyseselskapet Smithers, presenterte en rapport og analyse om hvor emballasjesektoren i Europa står i dag og hvordan den vil utvikle seg frem til 2027.
Veldig papirbasert

Ifølge Smithers analyse er det fortsatt papirbasert emballasje som vil være aktuelt i netthandelsstrømmer. I 2022 utgjorde bølgepapp og papp 80,2 prosent av all netthandelsemballasje, fleksible emballasjeløsninger sto for 15,5 prosent. Andre emballasjetyper som beskyttelsesposter, for eksempel polstrede konvolutter, utgjorde 4,3 prosent. Denne typen emballasjeløsninger, men i større formater, kan vokse.

– Vi ser for eksempel at Amazon går over fra bølgepapp til polstrede utsendelser i større formater.

Tom Hallam sier at den fortsatte veksten innen bølgepapp, pluss andre fleksible og beskyttende postløsninger – ulike varianter, plastposer og polstrede papirbaserte konvolutter – gir et sterkt vekstpotensial fremover for trykkerier i denne sektoren. Han fremhever også fremveksten av innovative emballasjeløsninger, fiberbaserte som er både beskyttende og temperaturkontrollerende for å tilpasse kjølt og frossen mat. Alternativ til den vanlig brukte isoporen (EPS).

– Vi tror vi vil se en fremvekst av mer organiske materialer i stedet for syntetiske materialer.

Ser vi frem mot 2027, ser fiberbasert etterspørsel ut til å overgå plast. Noen forklaringer som gis er igjen den generelt økte interessen for spørsmålet om bærekraft. Varemerkeeiere vil prioritere emballasje som stemmer overens med deres bærekraftsmål. Papirbaserte postposer og konvolutter vil ta andeler fra plastposer, leverandører av sistnevnte går også opp for å utvikle flere resirkulerbare slike løsninger.

Forbrukerne tredje motor

Den tredje motoren i emballasjesektoren er forbrukerne.

– Det vi forstår av markedet er at forbrukeren endrer seg. Hen har mer kunnskap om klimaendringer enn noen gang før.

Bekvemmelighet og tilgjengelighet i den fartsfylte verden vi lever i er krav som stilles av forbrukere. Deres miljøbevissthet er høyere enn noen gang og noe slikt som emballasjedesign og design i tillegg til prisen kan være et vannskille i om emballasjen er kjøpt eller ikke. Økende urbanisering og en voksende middelklasse og høyere lønninger driver også etterspørselen etter emballasje.

Innovativ automatisering

Automatisering og digitalisering er andre vekstmotorer. I emballasjeproduksjon har innovative automatiserte emballasjelinjer som produserer tilpassede bølgepappesker etter produktstørrelse blitt mer vanlig. Rundt tusen bokser i timen kan produseres avhengig av hvilken maskin som er involvert. Det vil ikke være unødvendig forbruk av materiale fordi all tomrom er eliminert. Dette gjelder også andre maskiner som posepakkemaskiner eller neste generasjons maskiner for postsekker og polstrede konvolutter som nå kan slankes og tilpasses det som skal pakkes. Papiret føres frem på ruller og belegges med et tynt lag PE for vedheft.

– Disse maskinlinjene vokser raskt innen netthandel og skyldes den økte veksten i markedet.

– Tidligere kjøpte man ferdige poser i x antall størrelser fra leverandøren og da måtte man ha dem på lager. Nå kan disse produseres med maskiner internt i eget hus, det er ikke tomrom i emballasjen, du unngår kontakt med ekstern leverandør. Du har alt på plass og kan pakke alle netthandelsbestillinger internt.

Digitalisering effektivt verktøy

Han forteller at digitalisering fortsetter å være et effektivt verktøy for å engasjere forbrukere. Her kan emballasje brukes til å kommunisere med kunder via digitale kanaler, men også for å holde eksisterende kunder engasjert eller til og med finne helt nye kunder.

– Det koster fem ganger mer å overtale en ny kunde enn det gjør å beholde en eksisterende kunde, sier han og legger til at han hørte sitatet i en samtale med en merkevareeier,

74 prosent av forbrukerne er avhengige av digitale sosiale nettverk når de tar kjøpsbeslutninger. På YouTube har videoer med ordet «unboxing» i tittelen økt med 871 prosent siden 2010. Digitaltrykk har bidratt til å kunne bruke emballasjen som en del av markedsføringen, for eksempel med personlige budskap. Nå for tiden er det også trykket på innsiden av emballasjen. Nett-tilkoblet emballasje som har for eksempel RFID-teknologi og QR-koder bidrar også til å øke kundeengasjementet.

Digitaltrykk utgjør kun en liten del av all emballasjetrykk, men øker gradvis år for år fra små nivåer. Europeiske data knyttet til fleksibel, papp og bølgepapp viser at digitaltrykk vil øke fra 2,9 prosent til 5,4 prosent mellom 2022 og 2027, og dermed ta andel fra analoge trykketeknologier som flexo og offset.

– Det er spennende det som skjer innen digitaltrykk og det gir store muligheter for merkevareeiere og bedrifter i varehandelen, sier han og nevner blant annet personalisering og korte serier.- Digitaltrykk utvikler seg raskt men så langt er det en relativt liten del av markedet.

Materialinnovasjoner

Den siste driveren som er nevnt er materialinnovasjoner. Papirflasker og tørr fiberformet emballasje står på agendaen. Andre funn er at monomaterialer vil bli prioritert i fleksibel emballasje, et steg mot økt bærekraft og full resirkulerbarhet. Det er også en utvikling i bruk av alternative materialer laget av tang, sopp og andre plantebaserte materialer. Det er også tendenser til samarbeid mellom bedrifter, leverandører og merkeeiere for å utvikle morgendagens materialer. Men spørsmålet som stilles i rapporten er om disse går for sakte frem?

Les mer

Er denne drikkevareemballasjen en game-changer som ryster de store selskapene?

15. mai var deler av emballasjepressen samlet i Amsterdam for å være med på lanseringen av en helt ny emballasjeløsning som selskapet bak pressekonferansen, Zotefoams, mener er en "game changer". Skulle de store produsentene av flytende kartongemballasje, Tetra Pak, Elopak og SIG Combibloc, føle seg truet?
rezorce

De fleste vil unngå plastemballasje, men det er fortsatt hindringer

En ny undersøkelse fra emballasjeselskapet Aquapak med 100 britiske emballasjesjefer i dagligvaresektoren viser at flertallet (92%) planlegger å slutte å bruke plast i forbrukeremballasjen helt.
aquapak_01

Orklaselskap kjøper 70 % av aksjene i Kartonage

BAKO AS, et selskap tilhørende Orkla Food Ingredients, har signert og gjennomført en avtale om kjøp av 70 % av aksjene i emballasjefirmaet Kartonage AS fra MMS Holding AS og TESS Holding AS, begge selskaper som er heleid av brødrene Svein og Frode Larssen.
Handshake11

Heidelberg vil forløse ditt potensial

Det blir verdenspremiere på den nye generasjonen Speedmaster XL 106 på Drupa. Pressen skal muliggjøre autonom trykking også innen emballasjeproduksjon.
Speedmaster_XL_106_21k_5-2048x1365x

Siste nytt

Er denne drikkevareemballasjen en game-changer som ryster de store selskapene?

15. mai var deler av emballasjepressen samlet i Amsterdam for å være med på lanseringen av en helt ny emballasjeløsning som selskapet bak pressekonferansen, Zotefoams, mener er en "game changer". Skulle de store produsentene av flytende kartongemballasje, Tetra Pak, Elopak og SIG Combibloc, føle seg truet?
rezorce

Fremtidssikker og bærekraftig løsning for transport av stablede kartonger

PepsiCo produserer potetchips i Broek op Langedijk i Nederland. For transport trengte selskapet et nytt system som pålitelig skulle forhindre at kartonger stablet på paller sklir. Selskapet valgte Nordsons smeltelimteknologi, som har redusert limkostnadene og antallet kundeklager drastisk.
Nordson-PepsioCo-MiniBlue-Modul-spray-applicationx

De fleste vil unngå plastemballasje, men det er fortsatt hindringer

En ny undersøkelse fra emballasjeselskapet Aquapak med 100 britiske emballasjesjefer i dagligvaresektoren viser at flertallet (92%) planlegger å slutte å bruke plast i forbrukeremballasjen helt.
aquapak_01

Orklaselskap kjøper 70 % av aksjene i Kartonage

BAKO AS, et selskap tilhørende Orkla Food Ingredients, har signert og gjennomført en avtale om kjøp av 70 % av aksjene i emballasjefirmaet Kartonage AS fra MMS Holding AS og TESS Holding AS, begge selskaper som er heleid av brødrene Svein og Frode Larssen.
Handshake11