Fortsatt fremgang for Orkla i fjerde kvartal 2016

PUBLISERT: 12 februar 2017
OPPDATERT: 26 januar


Orklas resultat før skatt i 4. kvartal 2016 økte med 42 prosent til 1.344 mill. kroner, som følge av fremgang for merkevarevirksomheten og Sapa.

Merkevarevirksomheten oppnådde et driftsresultat på 1.249 mill. kroner, tilsvarende en vekst på 5 prosent. Veksten skyldtes primært positive bidrag fra oppkjøpte selskaper og kostnadsforbedringer i hele verdikjeden.
 
Organisk vekst

Driftsinntektene for Orklas merkevarevirksomhet økte med 5 prosent til 9.734 mill. kroner, mens den organiske veksten var på 0,1 prosent.
 
– Til tross for et sterkt 4. kvartal 2015 klarte Orklas merkevarevirksomhet å oppnå organisk vekst, sier Orklas konsernsjef Peter A. Ruzicka.

– Orkla Confectionery & Snacks imponerte med nok et godt kvartal. Det er også gledelig at Orkla Care klarte å øke veksttakten mot slutten av 2016 etter en noe krevende start på året.

– Oppkjøpte selskaper utvikler seg i henhold til planen og bidrar til verdiskapingen i Orkla. Det gjør definitivt også Sapa, som hadde betydelig forbedret drift. 

Sapa og Jotun
Resultat fra tilknyttede og felleskontrollerte selskaper økte med 81 prosent til 161 mill. kroner. Orklas andel av resultatet i Sapa var 190 millioner kroner, mot 17 millioner kroner i 4. kvartal 2015.

Fremgangen i Sapa skyldtes i hovedsak høyere andel av salg fra videreforedlede produkter samt interne forbedringsprosjekter. Jotun rapporterte et svakt resultat i 4. kvartal, som skyldtes lavere aktivitet innen shipping og offshore samt regnskapsmessige nedskrivninger og økte avsetninger.

Financial Investments hadde et driftsresultat på 115 millioner kroner, mot -17 mill. kroner i 4. kvartal 2015. Fremgangen skyldtes primært salg av en industrieiendom i Sveits.

Betaler ut kr 2,60 per aksje
Hydro Power hadde et driftsresultat på 31 million kroner, mot 49 millioner kroner i 4. kvartal 2015.
Reduksjonen skyldtes i hovedsak vesentlig lavere produksjonsvolum som følge av mindre nedbør.
 
Konsernets samlede driftsresultat (EBIT adj.) økte med 19 prosent til 1.307 mill. kroner i 4. kvartal 2016. Resultat pr. aksje (utvannet) økte i 4. kvartal med 49 prosent til 1,09 kroner.
 
For året som helhet økte Orklas driftsinntekter med 14 prosent til 37.758 mill. kroner. Driftsresultatet (EBIT adj.) økte med 19 prosent i 2016, til 4.298 millioner kroner. Ved årsskiftet hadde konsernet 18.154 ansatte.

Orklas styre forslår å betale et utbytte på 2,60 kroner per aksje for regnskapsåret 2016.

 

 

Les mer

Heidelberg vil forløse ditt potensial

Det blir verdenspremiere på den nye generasjonen Speedmaster XL 106 på Drupa. Pressen skal muliggjøre autonom trykking også innen emballasjeproduksjon.
Speedmaster_XL_106_21k_5-2048x1365x

Uro i grafisk bransje når det utdannes for få

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Ny ubestrøket kartongkvalitet fra Holmen Iggesund

Invercote Touch er en ny ubestrøket plate fra Holmen Board & Paper. Det er en kvalitet som er utviklet for å møte den økende etterspørselen etter holdbare og visuelt tiltalende emballasjematerialer, samtidig som utskriftsvennligheten opprettholdes.
Igge-touchx

Orkla starter panting av emballasje i Sverige

Orkla Confectionery & Snacks Sverige og Orkla Care Sverige starter et samarbeid med gjenvinnings-appen Bower. Det betyr at forbrukere kan pante sin chipspose fra OLW, tannkremtube fra Jordan og såpepakke fra Family Fresh og få penger tilbake.
OLW-pantx

Siste nytt

Heidelberg vil forløse ditt potensial

Det blir verdenspremiere på den nye generasjonen Speedmaster XL 106 på Drupa. Pressen skal muliggjøre autonom trykking også innen emballasjeproduksjon.
Speedmaster_XL_106_21k_5-2048x1365x

Uro i grafisk bransje når det utdannes for få

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Ny ubestrøket kartongkvalitet fra Holmen Iggesund

Invercote Touch er en ny ubestrøket plate fra Holmen Board & Paper. Det er en kvalitet som er utviklet for å møte den økende etterspørselen etter holdbare og visuelt tiltalende emballasjematerialer, samtidig som utskriftsvennligheten opprettholdes.
Igge-touchx

Orkla starter panting av emballasje i Sverige

Orkla Confectionery & Snacks Sverige og Orkla Care Sverige starter et samarbeid med gjenvinnings-appen Bower. Det betyr at forbrukere kan pante sin chipspose fra OLW, tannkremtube fra Jordan og såpepakke fra Family Fresh og få penger tilbake.
OLW-pantx