Fortsatt fremgang for Orkla i fjerde kvartal 2016

PUBLISERT: 12 februar 2017
OPPDATERT: 26 januar


Orklas resultat før skatt i 4. kvartal 2016 økte med 42 prosent til 1.344 mill. kroner, som følge av fremgang for merkevarevirksomheten og Sapa.

Merkevarevirksomheten oppnådde et driftsresultat på 1.249 mill. kroner, tilsvarende en vekst på 5 prosent. Veksten skyldtes primært positive bidrag fra oppkjøpte selskaper og kostnadsforbedringer i hele verdikjeden.
 
Organisk vekst

Driftsinntektene for Orklas merkevarevirksomhet økte med 5 prosent til 9.734 mill. kroner, mens den organiske veksten var på 0,1 prosent.
 
– Til tross for et sterkt 4. kvartal 2015 klarte Orklas merkevarevirksomhet å oppnå organisk vekst, sier Orklas konsernsjef Peter A. Ruzicka.

– Orkla Confectionery & Snacks imponerte med nok et godt kvartal. Det er også gledelig at Orkla Care klarte å øke veksttakten mot slutten av 2016 etter en noe krevende start på året.

– Oppkjøpte selskaper utvikler seg i henhold til planen og bidrar til verdiskapingen i Orkla. Det gjør definitivt også Sapa, som hadde betydelig forbedret drift. 

Sapa og Jotun
Resultat fra tilknyttede og felleskontrollerte selskaper økte med 81 prosent til 161 mill. kroner. Orklas andel av resultatet i Sapa var 190 millioner kroner, mot 17 millioner kroner i 4. kvartal 2015.

Fremgangen i Sapa skyldtes i hovedsak høyere andel av salg fra videreforedlede produkter samt interne forbedringsprosjekter. Jotun rapporterte et svakt resultat i 4. kvartal, som skyldtes lavere aktivitet innen shipping og offshore samt regnskapsmessige nedskrivninger og økte avsetninger.

Financial Investments hadde et driftsresultat på 115 millioner kroner, mot -17 mill. kroner i 4. kvartal 2015. Fremgangen skyldtes primært salg av en industrieiendom i Sveits.

Betaler ut kr 2,60 per aksje
Hydro Power hadde et driftsresultat på 31 million kroner, mot 49 millioner kroner i 4. kvartal 2015.
Reduksjonen skyldtes i hovedsak vesentlig lavere produksjonsvolum som følge av mindre nedbør.
 
Konsernets samlede driftsresultat (EBIT adj.) økte med 19 prosent til 1.307 mill. kroner i 4. kvartal 2016. Resultat pr. aksje (utvannet) økte i 4. kvartal med 49 prosent til 1,09 kroner.
 
For året som helhet økte Orklas driftsinntekter med 14 prosent til 37.758 mill. kroner. Driftsresultatet (EBIT adj.) økte med 19 prosent i 2016, til 4.298 millioner kroner. Ved årsskiftet hadde konsernet 18.154 ansatte.

Orklas styre forslår å betale et utbytte på 2,60 kroner per aksje for regnskapsåret 2016.

 

 

Les mer

Flere smarte og intelligente emballasjer

Del to av rapporten fra AIPIAs Active & Intelligent Packaging Industry Association konferanse og utstilling i Amsterdam.
AIPIA-overzichtx

AIPIA etablerer One-stop shop for Smart Food Chain

Rapport fra Active & Intelligent Packaging Industry Associations - AIPIA som nylig gikk av stabelen i Amsterdam.
a1x

LEGO erstatter plastposer med papirposer

Hos LEGO jobbes det med å erstatte plastposer som emballasje med papirbaserte. En jobb som var omfattende.
LEGOx

Domstol i Canada stanser forbudet mot engangsplast

En kanadisk domstol slo forrige uke fast at en forskrift som klassifiserer visse plastprodukter som giftige er ugyldig. Det er en kjennelse som kan stoppe Ottawas forbud mot engangsplastartikler som poser, sugerør og gafler.
Kanada

Siste nytt

Flere smarte og intelligente emballasjer

Del to av rapporten fra AIPIAs Active & Intelligent Packaging Industry Association konferanse og utstilling i Amsterdam.
AIPIA-overzichtx

AIPIA etablerer One-stop shop for Smart Food Chain

Rapport fra Active & Intelligent Packaging Industry Associations - AIPIA som nylig gikk av stabelen i Amsterdam.
a1x

LEGO erstatter plastposer med papirposer

Hos LEGO jobbes det med å erstatte plastposer som emballasje med papirbaserte. En jobb som var omfattende.
LEGOx

Domstol i Canada stanser forbudet mot engangsplast

En kanadisk domstol slo forrige uke fast at en forskrift som klassifiserer visse plastprodukter som giftige er ugyldig. Det er en kjennelse som kan stoppe Ottawas forbud mot engangsplastartikler som poser, sugerør og gafler.
Kanada