Forskere i Fredrikstad vil gjøre plast til evig ressurs

PUBLISERT: 18 november 2018
OPPDATERT: 26 januar


I Fredrikstad har en rekke bedrifter gått sammen med byens forskningsmiljø for å finne ut om – og i så fall hvordan – plast kan resirkuleres i det uendelige.

– Plast har så mange gode egenskaper at det er vanskelig å se for seg en verden uten den. Materialet er lett, formbart og svært holdbart. Men de samme egenskapene gjør også plast til et miljøproblem, sier seniorforsker Cecilia Askham ved Østfoldforskning i Fredrikstad i en artikkel på Vekst i Fredrikstad

SirkulærPlast
Siden i fjor har hun ledet et forskningsprosjekt som skal prøve å løse i hvert fall én av utfordringene som gjør plast til en miljøfiende: Prosjektet SirkulærPlast går ut på å finne ut hvordan plast kan resirkuleres best mulig, slik at brukt plast blir en råvare i stedet for avfall.

– Et av de sentrale spørsmålene vi prøver å løse, er hvor lenge plast kan resirkuleres uten å miste egenskapene, sier Jon Hermansen, delprosjektleder i selskapet som har tatt initiativ til forskningsstudien, Fredrikstad-firmaet Biobe.

Biobe har spesialisert seg på å utvikle og produsere herde- og termoplast for kunder over hele verden. Det betyr at de – og de andre plastbedriftene som deltar i prosjektet – må avse produksjonsutstyret til forskningsforsøk innimellom den vanlige driften.

Ingen motsetning mellom forskning og business
Hermansen mener likevel at det ikke er noen motsetning mellom å drive forskning og business.

– Sannheten er at det er helt innertier, sier han. 

– Våre kunder får stadig flere krav om å dokumentere karbonavtrykket i sine produkter. Hvis vi finner bedre løsninger på å bruke plasten om igjen, reduserer vi dette avtrykket betraktelig. Derfor opplever vi at kundene har stor interesse av SirkulærPlast.

I dag sier bransjekunnskapen at man kun kan bruke 20 prosent gjenbrukt plast i nye materialer uten å redusere kvaliteten betraktelig. Det er denne «sannheten» bedriftene nå utfordrer sammen med forskere.

– Vi vil finne ut om denne begrensningen faktisk er reell. Og vi tester ut hva vi kan gjøre for å heve innblandingen, forklarer Jon Hermansen.

Positive resultater så langt
Med to år igjen av forskningsprosjektet, forteller Cecilia Askham at resultatene så langt er positive.

– Plast er egentlig langkjeder av karbon og hydrogen. Hver gang plasten gjenvinnes, kan den kjeden bli kortet ned, noe som vil gi dårligere kvalitet, sier Cecilia Askham. 

– Forsøkene hos Re-Turn har imidlertid vist at noen plasttyper har så gode egenskaper at gjenbruk ikke gir problemer for neste produkt. På andre plasttyper må vi se på muligheter for å blande inn enten ny plast eller andre tilsetninger.

Også Hermansen sier at resultatene så langt har vært svært oppløftende. – Vi har blant annet gjort forsøk med isolatorer som har ligget i jernbanesporet i 40 år. Selv dem har vi klart å gjenvinne på en god måte, forteller han.

Godt samarbeid
En lang rekke bedrifter som produserer eller bruker plast, har blitt med i forskningsprosjektet som Biobe tok initiativ til, og som Oslofjordfondet finansierer sammen med deltakerbedriftene.

I tillegg deltar konsulentselskapene Re-Turn og D&D Consult samt Grønt Punkt Norge og flere renovasjonsselskaper.

Flere av deltakerbedriftene er konkurrenter. Likevel forteller Hermansen at samarbeidet flyter svært godt.

 

 

Les mer

Verdens mest moderne anlegg for plastgjenvinning er i Sverige

Det har vært snakk om lenge og nå er det snart tid for innvielse. Svensk Plaståtervinnings gigantanlegg i Motala innvies 15. november.
Konceptbild_sitezerox

Flexonyhet på LabelExpo

Svenske PrimeBlade, som produserer "doctor blades", det vil si nalstål til flexopresser, har en verdensledende posisjon, ikke minst med sine unike, nanobehandlede blader. På Labelexpo lanserte de en nyhet som kanskje er den eneste i verden, et spesielt såkalt "containment"-blad, beregnet på å hindre at farge i kammernalen renner bakover inn i maskinen.
Bonnie-Hagen-PrimeBladex

Ny rapport: -For mye papirbasert emballasje til engangsbruk

Papirbasert matemballasje markedsføres som et bærekraftig alternativ til plast. Dette til tross for at det vanligvis kombineres med plast eller andre kjemiske belegg, sjeldent inneholder resirkulert materiale, og det driver global avskoging og industrielt vannforbruk. Dette hevder en ny rapport fra en NGO-koalisjon bestående av European Environmental Bureau, Zero Waste Europe, Fern, Environmental Paper Network og Rethink Plastic-alliansen.
sebastian-unrau-sp-p7uuT0tw-unsplashx

Sverige fjerner plastposeskatt

I Sverige ble det innført skatt på plastposer i 2020. Nå har regjeringen besluttet å fjerne denne avgiften.
glada-pasarx

Siste nytt

Verdens mest moderne anlegg for plastgjenvinning er i Sverige

Det har vært snakk om lenge og nå er det snart tid for innvielse. Svensk Plaståtervinnings gigantanlegg i Motala innvies 15. november.
Konceptbild_sitezerox

Flexonyhet på LabelExpo

Svenske PrimeBlade, som produserer "doctor blades", det vil si nalstål til flexopresser, har en verdensledende posisjon, ikke minst med sine unike, nanobehandlede blader. På Labelexpo lanserte de en nyhet som kanskje er den eneste i verden, et spesielt såkalt "containment"-blad, beregnet på å hindre at farge i kammernalen renner bakover inn i maskinen.
Bonnie-Hagen-PrimeBladex

Ny rapport: -For mye papirbasert emballasje til engangsbruk

Papirbasert matemballasje markedsføres som et bærekraftig alternativ til plast. Dette til tross for at det vanligvis kombineres med plast eller andre kjemiske belegg, sjeldent inneholder resirkulert materiale, og det driver global avskoging og industrielt vannforbruk. Dette hevder en ny rapport fra en NGO-koalisjon bestående av European Environmental Bureau, Zero Waste Europe, Fern, Environmental Paper Network og Rethink Plastic-alliansen.
sebastian-unrau-sp-p7uuT0tw-unsplashx

Sverige fjerner plastposeskatt

I Sverige ble det innført skatt på plastposer i 2020. Nå har regjeringen besluttet å fjerne denne avgiften.
glada-pasarx