Finsk bioråvare blir til bioPET-flasker i Japan

PUBLISERT: 31 januar 2024
OPPDATERT: 31 januar
Nestes bioråvare blir til bioPET-flasker hos japanske Suntory.

Det finske petroleumskonsernet Neste har startet samarbeid med det japanske drikkevareselskapet Suntory om produksjon av drikkeflasker i biobasert PET. Ytterligere to andre selskaper er med i samarbeidet.

Prosjektet er basert på Nestes råstoff Neste RE, som er 100 prosent laget av biobaserte råvarer som avfall og restprodukter, f.eks. brukt matolje, og som kan brukes til produksjon av fossilfrie plastprodukter.

Samarbeidet startet høsten 2023, og Neste skriver i en pressemelding at det vil være første gang selskapets fornybare bioprodukt Neste RE brukes til produksjon av PET (polyetylentereftalat), som er en av de mest brukte typene plast for drikkeflasker.

I samarbeidsprosjektet vil selskapet ENEOS, som er Nestes partner i Japan, bruke mellomprodukter basert på Neste RE for å produsere produktet bio-PX (bio-paraxylene) ved Mizushima-raffineriet i Okayama, Japan. Bio-PX vil deretter bli omdannet til PTA (renset tereftalsyre) og deretter til PET-harpiks som Suntory vil bruke til å produsere sine PET-flasker. Produksjonen av bioPET-flasker for Suntorys drikkevarer forventes å starte i 2024.

Det store japanske konsernet Mitsubishi Corporation, som også er en del av prosjektet, skal koordinere samarbeidet mellom de ulike partene i samarbeidskjeden.

– For å takle klimakrisen og dens konsekvenser må bedriftene ta ansvar nå. Gjennom partnerskap langs verdikjeden kan Neste bidra til å redusere polymer- og kjemisk industris avhengighet av fossile ressurser og fremme produksjon av produkter som har et lavere karbonavtrykk, sier Lilyana Budyanto, Neste Renewable Polymers og forretningsenheten Chemicals.

Kilde: Nordisk Bioplastforening.

Jerry Pettersson/JP Press Agency 2024

Les mer

Miljøvennlig, resirkulerbar fiskekasse

Nå som David Beckham er i Norge og fisker kan det kanskje være på plass med en fiskenyhet?
DryPack_2024_sRGB

Mikrobølger et alternativ ved plastgjenvinning

Når det gjelder resirkulering av plastemballasje, er alternativene mekanisk eller kjemisk resirkulering. På Drupa ble det presentert en annen metode, et alternativ til kjemisk resirkulering, hvor mikrobølger gjør jobben.
Florian-Turkx

Svensk rapport viser minsket miljøpåvirkning fra bryggerienes emballasjer

Svenske bryggerier fortsetter å redusere sitt klimaavtrykk i nesten alle typer emballasje. Det viser siste livssyklusanalyse (LCA) av drikkevareemballasje fra bransjeforeningen Sveriges Bryggerier.
sveriges-bryggerierx

KI gir Amazon mer effektive emballasjer

Amazon har utviklet et kunstig intelligens (KI) system kalt Package Decision Engine, som endrer måten produkter pakkes og leveres på over hele verden. Systemet reduserer skader på transporterte produkter og forbruk av emballasjemateriale.
amazonx

Siste nytt

Du går vel ikke glipp av Packnorth Award 2024?

Bidragene til Packnews Award kommer nå inn til Packnews tett i tett. Det er fjerde gang konkurransen arrangeres og i år er prisutdelingen tilbake på Scanpack. Årets konkurranse byr på nyheter.
PNA-head-240627x

Klima- og miljøministeren stiller til emballasjeprat med næringslivet

EU har vedtatt ny forordning om emballasje og emballasjeavfall, og Miljødirektoratet jobber med endringer i den norske produsentansvarsordningen. Hva vil dette bety for næringslivet, og hvordan kan næringsliv, industri og myndigheter samarbeide for å nå målene?
foto-ntb-kommunikasjon-andreas-bielland-eriksen-scaled-e1697451622324

Miljøvennlig, resirkulerbar fiskekasse

Nå som David Beckham er i Norge og fisker kan det kanskje være på plass med en fiskenyhet?
DryPack_2024_sRGB

RK Grafisk først i Norden med kjempemaskin fra MGI

RK Grafisk styrker sine muligheter for etterbehandling med dellakk og varmfoliering ved å investere i en MGI Jetvarnish 3D Evo75. Avtalen ble gjort på Drupa og installasjonen vil være den første i Norden.
KM-RK-Grafisk