Ferien kan ryke på grunn av knapphet på plastråstoff

PUBLISERT: 16 juni 2021
OPPDATERT: 26 januar


Sterk etterspørsel fra nedstrømsmarkedet etter resirkulert HDPE og PP kan føre til at den tradisjonelle sommerstengingen av produksjonen blir avlyst i år.


Europeiske bedrifter som gjenvinner HDPE og PP har gjerne stengt produksjonen i juli og august på grunn av sommerferieavvikling og vedlikehold i en tid der det normalt er lav etterspørsel i markedet, melder ICIS.

Nå er imidlertid etterspørselen stor i nedstrømsmarkedet, både fra bygge- og emballasjemarkedet, der mange aktører vil skifte ut jomfruelig plast med resirkulert. Lagerbeholdningen er dermed lav i hele verdikjeden.

40 prosent høyere etterspørsel

Noen aktører mener at etterspørselen i august kan bli 40 prosent høyere enn normalt. Kjøpsinteressen fra emballasjeindustrien har økt i hele 2021 på grunn av pågående regelendringer og forbrukernes motvilje mot engangsplast. Samtidig ble en del prosjekter i 2020 utsatt på grunn av pandemien.

Etterspørselen i byggebransjen har økt siden andre halvdel av 2020. Dette skyldes først at forbrukerne ville har forbedringer i hjemmene, samtidig som pandemien har gitt begrensede muligheter for reiser. De siste månedene har knapphet på jomfruelige materialer gitt økt etterspørsel etter resirkulert HDPE og PP, da kundene vil sikre seg nok forsyninger til å holde fabrikkene i gang.

For både rHDPE og rPP har mangel på innsamlede materialer vært en flaskehals for produksjon av flakes og pellets. Dette skyldes økt etterspørsel fra bygge- og emballasjeindustrien og manglende sorteringskapasitet, spesielt i Frankrike.

Logistikkproblemer

Høye volumer av blandede polyolefiner kommer på markedet på bekostning av sortert plast, og COVID-19 har ført til logistikkproblemer.

Selv om det nå kommer økte mengder HDPE laget av utsortert husholdningsplast (post consumer), og at forbudet mot import av PE-avfall tilTyrkia vil øke tilgjengeligheten, vil ikke dette gi utslag før til høsten, da leverandørene har 45 dagers leveringstid på utestående materialer.
Knappheten er størst på resirkulerte PP-materialer med flere lag, da man ikke har klart å skaffe tilstrekkelig med materialer til å møte den økte etterspørselen

 

Les mer

Klokken tikker for emballasjefirmaene om man skal klare EUDR til årsskiftet

Nedtellingen fortsetter mot 30. desember 2024, da de fleste bedrifter som er basert i EU eller som leverer varer til EU, må overholde EUs nye avskogingsforordning (EUDR). Det vil stille store krav til for eksempel produsenter av papir, papp og emballasje.
johannes-plenio-1vzLW-ihJaM-unsplashx

Utfordringer ved testing av nye biobaserte materialer i kontakt med mat

Bedrifter som utvikler nye biomaterialer bør huske på at materialer laget av biobaserte råvarer krever minst like mye materialtesting som tradisjonell plast, ofte enda mer. Dette er skrevet av Niko Markkinen, ekspert på testing av matemballasje ved Measurlabs i Finland.
markkinen

Er denne drikkevareemballasjen en game-changer som ryster de store selskapene?

15. mai var deler av emballasjepressen samlet i Amsterdam for å være med på lanseringen av en helt ny emballasjeløsning som selskapet bak pressekonferansen, Zotefoams, mener er en "game changer". Skulle de store produsentene av flytende kartongemballasje, Tetra Pak, Elopak og SIG Combibloc, føle seg truet?
rezorce

Fremtidssikker og bærekraftig løsning for transport av stablede kartonger

PepsiCo produserer potetchips i Broek op Langedijk i Nederland. For transport trengte selskapet et nytt system som pålitelig skulle forhindre at kartonger stablet på paller sklir. Selskapet valgte Nordsons smeltelimteknologi, som har redusert limkostnadene og antallet kundeklager drastisk.
Nordson-PepsioCo-MiniBlue-Modul-spray-applicationx

Siste nytt

Klokken tikker for emballasjefirmaene om man skal klare EUDR til årsskiftet

Nedtellingen fortsetter mot 30. desember 2024, da de fleste bedrifter som er basert i EU eller som leverer varer til EU, må overholde EUs nye avskogingsforordning (EUDR). Det vil stille store krav til for eksempel produsenter av papir, papp og emballasje.
johannes-plenio-1vzLW-ihJaM-unsplashx

Utfordringer ved testing av nye biobaserte materialer i kontakt med mat

Bedrifter som utvikler nye biomaterialer bør huske på at materialer laget av biobaserte råvarer krever minst like mye materialtesting som tradisjonell plast, ofte enda mer. Dette er skrevet av Niko Markkinen, ekspert på testing av matemballasje ved Measurlabs i Finland.
markkinen

Er denne drikkevareemballasjen en game-changer som ryster de store selskapene?

15. mai var deler av emballasjepressen samlet i Amsterdam for å være med på lanseringen av en helt ny emballasjeløsning som selskapet bak pressekonferansen, Zotefoams, mener er en "game changer". Skulle de store produsentene av flytende kartongemballasje, Tetra Pak, Elopak og SIG Combibloc, føle seg truet?
rezorce

Fremtidssikker og bærekraftig løsning for transport av stablede kartonger

PepsiCo produserer potetchips i Broek op Langedijk i Nederland. For transport trengte selskapet et nytt system som pålitelig skulle forhindre at kartonger stablet på paller sklir. Selskapet valgte Nordsons smeltelimteknologi, som har redusert limkostnadene og antallet kundeklager drastisk.
Nordson-PepsioCo-MiniBlue-Modul-spray-applicationx