Feilmerket mat er fortsatt farlig for allergikere

PUBLISERT: 14 juni 2016
OPPDATERT: 26 januar

|

Hver tiende undersøkte matvare var feilmerket for allergener i et tilsynsprosjekt som ble gjennomført i Norge, Sverige, Danmark og Finland i 2015.

I det nordiske prosjektet ble merkingen av allergener i totalt 351 produkter kontrollert. Allergenene melk, hasselnøtt, peanøtt, egg og gluten ble analysert i produkter som ikke anga disse som ingredienser.

Dette er for å se om de ble funnet i produktene, selv om det ikke står på pakningen.

– Vi gjorde en liknende undersøkelse for fire år siden, og dessverre har ikke matvarebransjen bedret seg tilstrekkelig. Det er alvorlig ettersom en allergisk reaksjon i verste fall kan være livstruende, sier Ylva Sjögren Bolin, leder for det felles-nordiske prosjektet, og ansatt i svenske Livsmedelsverket.

Behov for bedring i bransjen
Allergikere kan reagere med forskjellige symptomer, som magebesvær, brekninger og eksem som astma og allergisk (anafylaktisk) sjokk. Ingredienser som er vanlige årsaker til allergiske reaksjoner, må alltid angis tydelig på en matvare.

Det er virksomhetene som har ansvaret for å merke produkter på riktig måte. Det gjelder både virksomheter som produserer egne produkter og virksomheter som importerer produkter. At prosjektet viser flere merkingsfeil er alvorlig.

-Allergikere må kunne stole på merkingen og slippe å bli utsatt for unødige risikoer. Nordiske produsenter og importører av matvarer må forstå alvoret og bli flinkere til å merke riktig, sier prosjektleder Ylva Sjögren Bolin.

En alvorlig helserisiko
Melkeprotein ble funnet i 12 prosent av de produktene der melk verken ble angitt som ingrediens, eller der det forekom advarselsmerking for mulige spor av melk. Dette var særlig i sjokolade og bakervarer.

– Resultatene innebærer at flere tusen melkeallergiske barn og voksne i Danmark, Finland, Norge og Sverige risikerer å reagere på hvert fjerde sjokoladeprodukt og hver tjuende bakervare som ikke angir melk i innholdsfortegnelsen.

– Det er svært viktig at virksomheter forstår at melkeallergi kan føre til like alvorlige reaksjoner som peanøtter og andre nøtter, sier Ylva Sjögren Bolin.

Sjokolade og bakervarer
Undersøkelsen viser at det finnes mye å forbedre hos virksomhetene når det gjelder rutiner rundt merking, innkjøp av råvarer og håndtering av allergener. Dette gjelder særlig for produsenter og importører av sjokolade og bakervarer.

Resultater fra studien viser også at visse sjokoladeprodukter merket med advarselsmerking som «kan inneholde spor av melk, hasselnøtt eller peanøtt», inneholdt så høye nivåer at halvparten av allergikerne kan reagere.

Allergikere kan derfor behøve å unngå sjokoladeprodukter med slik advarselsmerking.

Håper på økt bevissthet i bransjen
Mattilsynet og øvrige nordiske matmyndigheter håper at prosjektet kan bidra til å øke bevisstheten i bransjen. Samtidig ser de muligheter for forbedringer gjennom utvikling av EU-lovgivning om merking som «Kan inneholde spor av …», slik at den bare brukes dersom det virkelig er grunn til det.

Mads Frederiks Fischer-Møller, seniorrådgiver i matvarespørsmål ved Nordisk ministerråd, som har finansiert rapporten, understreker også betydningen av nordisk samarbeid i dette spørsmålet.

– Ved å jobbe nordisk i stedet for nasjonalt har vi fått en viktig rapport av høy kvalitet som tar realitetene i flere land i betraktning samtidig.

Norske forhold
Mattilsynet kontrollerte 97 produkter på det norske markedet, etter en risikobasert tilsynsmodell. 12 av de 97 produktene var ikke tilfredsstillende merket når det gjaldt allergene ingredienser. Alvorligst er dette når allergenene er en ingrediens, men ikke er oppført på produktet.

Dette var tilfelle for tre av produktene.

Analysene av de 97 produktene viste at to produkter inneholdt melk og ett produkt inneholdt egg, uten at dette inngikk som en ingrediens eller var merket med ”Kan inneholde spor av….”.  Mattilsynet har fulgt opp virksomhetene der det ble funnet feil.

En klar forbedring
– Vi ser en klar forbedring siden det forrige nordiske tilsynsprosjektet om allergenmerking i 2012, hvor 23% (149 av 643) av de norske produktene ikke var korrekt merket når det gjaldt allergene ingredienser, sier seksjonssjef Merethe Steen i Mattilsynets seksjon for merking og kvalitet.

– 12 prosent (77 av 643) av produktene hadde ikke opplysninger om at de inneholdt allergene ingredienser. Det er virksomhetenes ansvar å sørge for at merkingen er korrekt. Vi oppfordrer bransjen til å bruke veiledningsmateriellet på våre nettsider

 
 

 

 

Les mer

Heidelberg vil forløse ditt potensial

Det blir verdenspremiere på den nye generasjonen Speedmaster XL 106 på Drupa. Pressen skal muliggjøre autonom trykking også innen emballasjeproduksjon.
Speedmaster_XL_106_21k_5-2048x1365x

Uro i grafisk bransje når det utdannes for få

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Ny ubestrøket kartongkvalitet fra Holmen Iggesund

Invercote Touch er en ny ubestrøket plate fra Holmen Board & Paper. Det er en kvalitet som er utviklet for å møte den økende etterspørselen etter holdbare og visuelt tiltalende emballasjematerialer, samtidig som utskriftsvennligheten opprettholdes.
Igge-touchx

Orkla starter panting av emballasje i Sverige

Orkla Confectionery & Snacks Sverige og Orkla Care Sverige starter et samarbeid med gjenvinnings-appen Bower. Det betyr at forbrukere kan pante sin chipspose fra OLW, tannkremtube fra Jordan og såpepakke fra Family Fresh og få penger tilbake.
OLW-pantx

Siste nytt

Heidelberg vil forløse ditt potensial

Det blir verdenspremiere på den nye generasjonen Speedmaster XL 106 på Drupa. Pressen skal muliggjøre autonom trykking også innen emballasjeproduksjon.
Speedmaster_XL_106_21k_5-2048x1365x

Uro i grafisk bransje når det utdannes for få

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Ny ubestrøket kartongkvalitet fra Holmen Iggesund

Invercote Touch er en ny ubestrøket plate fra Holmen Board & Paper. Det er en kvalitet som er utviklet for å møte den økende etterspørselen etter holdbare og visuelt tiltalende emballasjematerialer, samtidig som utskriftsvennligheten opprettholdes.
Igge-touchx

Orkla starter panting av emballasje i Sverige

Orkla Confectionery & Snacks Sverige og Orkla Care Sverige starter et samarbeid med gjenvinnings-appen Bower. Det betyr at forbrukere kan pante sin chipspose fra OLW, tannkremtube fra Jordan og såpepakke fra Family Fresh og få penger tilbake.
OLW-pantx