FEFCO støtter EU-kommisjonens forslag til Eco-design

PUBLISERT: 11 april 2022
OPPDATERT: 26 januar

Eleni Despotou er generalsekretær i FEFCO.

ECO-design for regulering av bærekraftige produkter har som mål å akselerere overgangen til bærekraftige produkter og redusere miljøpåvirkningen.


Designfasen er viktig igjennom verdikjeden, fra bruk til slutten av levetiden.

FEFCO støtter initiativets intensjon om å iverksette selvregulerende tiltak da disse vil løfte industrisektorens bærekraft. FEFCO mener at selvregulerende tiltak og delegerte lover som kommer som følge av lovgivningen bør anerkjennes i arbeidet og sikre at produktets funksjonalitet er et nøkkelkriterium.
Krav og tiltak bør være meningsfulle, oppnåelige og støtte vitenskapelige og faktabaserte bevis.

Unngå sammenligning av produkter

Videre bør initiativet unngå å sammenligne produkter, da dette vil påvirke forbrukernes valg og markedet, i stedet for å vurdere kompleksiteten i debatten om materialenes bærekraftighet.

Fornybare råvarer er ikke tatt med som nøkkelkriterier i ECO-design. Dette er FEFCO er uenige i, siden fornybare materialer kan spille en sentral rolle for energiproduksjon og produkter.
Organisasjonen påpeker at fri sirkulasjon av produkter er essensielt for å sikre at det indre markedet fungerer. Men for å sikre like betingelser bør reglene gjelde både nasjonale og importerte produkter.

– Lovgivningen i Eco-design bør forhindre overlappende regler ved implementeringen av andre initiativer i Circular Economy Action Plan, skriver FEFCO i en pressemelding.
Direktør Eleni Despotou, Generaldirektør i FEFCO sier at kommisjonen bør sikre at bedre lovgivningsprinsipper innføres for å unngå unødvendig administrative byrder og økte kostnader i forbindelse med miljøfordeler.

Les mer

Oppstart for Re3-plast: Reduce, Reuse, Recycle

Den 5. og 6. mars hadde Grønn plattform-prosjektet Re3-plast oppstart hos Nofima i Ås. Prosjektet ledes av Marit Kvalvåg Pettersen, seniorforsker i Nofima, og eies av Nortura ved Per Berg.
re3plast

Konsumentene katalysator for nye bærekraftige emballasjeløsninger

Det er oss forbrukere som driver utviklingen av ny, bærekraftig, emballasje og plastemballasje er ille ute, ifølge en undersøkelse fra Tetra Pak.
ryoji-iwata-IBaVuZsJJTo-unsplashx

Ny teknikk gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksible emballasjer

Aptar CSP Technologies og ProAmpac har utviklet en teknologi som gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksibel emballasje.
proampac-and-aptar-1709018491x

Lanserer mat-trau av 100% resirkulerte materialer

Klöckner Pentaplast (kp) sier de lanserer en viktig milepæl i matemballasjeindustrien og har lansert de første mattrauene bestående av hundre prosent resirkulert PET (rPET) som utelukkende kommer fra trau.
KP-trayx

Siste nytt

Oppstart for Re3-plast: Reduce, Reuse, Recycle

Den 5. og 6. mars hadde Grønn plattform-prosjektet Re3-plast oppstart hos Nofima i Ås. Prosjektet ledes av Marit Kvalvåg Pettersen, seniorforsker i Nofima, og eies av Nortura ved Per Berg.
re3plast

Konsumentene katalysator for nye bærekraftige emballasjeløsninger

Det er oss forbrukere som driver utviklingen av ny, bærekraftig, emballasje og plastemballasje er ille ute, ifølge en undersøkelse fra Tetra Pak.
ryoji-iwata-IBaVuZsJJTo-unsplashx

Ny teknikk gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksible emballasjer

Aptar CSP Technologies og ProAmpac har utviklet en teknologi som gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksibel emballasje.
proampac-and-aptar-1709018491x

Lanserer mat-trau av 100% resirkulerte materialer

Klöckner Pentaplast (kp) sier de lanserer en viktig milepæl i matemballasjeindustrien og har lansert de første mattrauene bestående av hundre prosent resirkulert PET (rPET) som utelukkende kommer fra trau.
KP-trayx