FEFCO positive til EUs handlings-plan for sirkulær økonomi

PUBLISERT: 13 mars 2020
OPPDATERT: 26 januar

Angelika Christ, FEFCO.

EU publiserte sin handlingsplan for sirkulær økonomi 11. mars. FEFCO mener at planen er vital for målene for klima, ressursbevaring og konkurransekraft.

– De bærekraftige rammevilkårene for produkter kan bli en skikkelig driver for sirkularitet som starter ved valg av råvarer og effektiv bruk av ressurser, skriver FEFCO i en pressemelding.

Fornybare ressurser

– Bioøkonomi spiller en nøkkelrolle ved å tilby fiberbaserte materialer som et bærekraftig alternativ til begrensede ressurser.
FEFCO er fornøyd med kommisjonens initiativ som støtter en bærekraftig og sirkulær biosektor.

Gjenvinning gir verdifulle materialer som papir og papp en lang levetid. Den sirkulære økonomien er basert på gjenvinning, avfallsbegrensning og gjenbruk for å holde materialene i loopen og minimere bruken av ressurser.

– Å designe bærekraftige produkter burde være et krav for all emballasje. Papir- og pappindustrien har allerede laget «Paper-based packaging recyclability guidelines» for å hjelpe industrien og dens kunder å bygge sirkularitet inn i sine produkter, skriver FEFCO.

– Bølgepapp er et reelt eksempel på sirkularitet og bærekraft. Papiret kommer fra fornybare kilder, og vi bruker gjenvunnet papir som råvare, noe som optimerer bruken av naturlige råvarer og reduserer miljøpåvirkningen.

– I gjennomsnitt består bølgepapp av 89 prosent gjenvunnet innhold og er sirkulært fra naturens side, sier Angelika Christ, generalsekretær i FEFCO.

Emballasje  er viktig

Emballasje har en nøkkelrolle med å beskytte produkter, sikre trygg transport og lagring og opprettholde kvaliteten og forlenge holdbarheten på ferske matvarer. Selv om overemballering bør reduseres, har underemballering en svært negativ påvirkning på miljøet.

– Emballasje som er egnet for formålet kan beskytte mot matsvinn og støtte EUs ambisjoner og FNs bærekraftmål når det gjelder matsvinn. Det er essensielt å opprettholde konkurransekraften til industrien i EU og støtte vekst, samtidig som vi ivaretar miljøet og bygger ny sirkulær økonomi.

Les mer

Produksjon av papir og kartong dalte i 2022

Foreløpig statistikk for 2022 utgitt av Cepi, Confederation of European Paper Industries, viser effektene av høye energipriser og erodering av økonomisk vekst i EU og verden. Sektoren kan imidlertid dra nytte av positive langsiktige trender, som EUs grønne industriplan kan få fart på.
Pappersproduktion

Sopp omvandler tre til filmmateriale

wood-film-utvald

Metsä Board tredubbelt belönat för sitt arbete inom hållbarhet

Metsä Board har för andra gången trippelbelönats för sitt ambitiösa hållbarhetsarbete av den globala ideella miljöorganisationen CDP.
metsa-cdp-utvald

Sveriges Bryggerier efterlyser blåbackar och returglasflaskor

Inför de kommande storhelgerna vädjar nu Sveriges Bryggerier till allmänheten: lämna in era returbackar och returglasflaskor!
blue-back-utvald

Siste nytt

Oppstart for Re3-plast: Reduce, Reuse, Recycle

Den 5. og 6. mars hadde Grønn plattform-prosjektet Re3-plast oppstart hos Nofima i Ås. Prosjektet ledes av Marit Kvalvåg Pettersen, seniorforsker i Nofima, og eies av Nortura ved Per Berg.
re3plast

Konsumentene katalysator for nye bærekraftige emballasjeløsninger

Det er oss forbrukere som driver utviklingen av ny, bærekraftig, emballasje og plastemballasje er ille ute, ifølge en undersøkelse fra Tetra Pak.
ryoji-iwata-IBaVuZsJJTo-unsplashx

Ny teknikk gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksible emballasjer

Aptar CSP Technologies og ProAmpac har utviklet en teknologi som gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksibel emballasje.
proampac-and-aptar-1709018491x

Lanserer mat-trau av 100% resirkulerte materialer

Klöckner Pentaplast (kp) sier de lanserer en viktig milepæl i matemballasjeindustrien og har lansert de første mattrauene bestående av hundre prosent resirkulert PET (rPET) som utelukkende kommer fra trau.
KP-trayx