EU tar Frankrike i øret for deres merkingsregler

PUBLISERT: 20 februar 2023
OPPDATERT: 1 mars

Denne uken åpnet EU-kommisjonen overtredelsessak mot Frankrike angående deres TRIMAN-merkingskrav for instruksjoner om avfallssortering.

Siden 2022 er det påbudt å ha logoen på resirkulerbare produkter og emballasje som vanligvis havner i husholdningsavfallet. Bransjeforeninger ledet av Europen har hevdet at slike nasjonale emballasjeregler undergraver prinsippet om fri bevegelse av varer og kan føre til kontraproduktive miljøeffekter.

Kommisjonen deler disse bekymringene. De kritiserer at «de franske myndighetene ikke ser ut til å ha gjort en tilstrekkelig analyse av proporsjonaliteten i deres politiske valg fordi andre egnede alternativer, mindre begrensende for handelen mellom medlemslandene, er tilgjengelige». I tillegg kritiserer kommisjonen at Frankrike har unnlatt å varsle den nasjonale reguleringen i henhold til EU-reglene.

– Et indre marked for varer krever harmoniserte emballasjeregler. Det er fortsatt mye å gjøre for kommisjonen: Belgia, Italia og Spania har også vedtatt nasjonale forskrifter om utforming av emballasje, bemerker Martin Engelmann, administrerende direktør i IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen e.V.

Frankrike har nå to måneder på seg til å ta tak i bekymringene Kommisjonen har reist. Ellers kan kommisjonen «beslutte å sende en begrunnet uttalelse til Frankrike». Fortsettelse følger.

Les mer

Konsumentene katalysator for nye bærekraftige emballasjeløsninger

Det er oss forbrukere som driver utviklingen av ny, bærekraftig, emballasje og plastemballasje er ille ute, ifølge en undersøkelse fra Tetra Pak.
ryoji-iwata-IBaVuZsJJTo-unsplashx

Metsä Boards falskartongmaskin er nå størst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, innviet sin oppgraderte fals-kartongmaskin i Husum, Sverige, 11. april.
Ribbon-has-been-cutx

Emballasjeforeningen inngår plastpartnerskap med myndighetene

Emballasjeforeningen er en av flere organisasjoner i næringslivet som inngår plastpartnerskap med Klima- og miljødepartementet.
– Vi håper så mange virksomheter som mulig ønsker å tilslutte seg avtalen
Design uten navn - 1

Coca-Colas flasker blir lettere og sparer 3 millioner tonn PET i Nord-Amerika

Coca-Cola Company har redesignet sine PET-flasker i det nordamerikanske markedet og reduserer dermed materialforbruket med 3 millioner tonn i 2025.
cocacolalettere

Siste nytt

Oppstart for Re3-plast: Reduce, Reuse, Recycle

Den 5. og 6. mars hadde Grønn plattform-prosjektet Re3-plast oppstart hos Nofima i Ås. Prosjektet ledes av Marit Kvalvåg Pettersen, seniorforsker i Nofima, og eies av Nortura ved Per Berg.
re3plast

Konsumentene katalysator for nye bærekraftige emballasjeløsninger

Det er oss forbrukere som driver utviklingen av ny, bærekraftig, emballasje og plastemballasje er ille ute, ifølge en undersøkelse fra Tetra Pak.
ryoji-iwata-IBaVuZsJJTo-unsplashx

Ny teknikk gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksible emballasjer

Aptar CSP Technologies og ProAmpac har utviklet en teknologi som gir innebygd fuktbeskyttelse i fleksibel emballasje.
proampac-and-aptar-1709018491x

Lanserer mat-trau av 100% resirkulerte materialer

Klöckner Pentaplast (kp) sier de lanserer en viktig milepæl i matemballasjeindustrien og har lansert de første mattrauene bestående av hundre prosent resirkulert PET (rPET) som utelukkende kommer fra trau.
KP-trayx