EU planlegger regulering av trykte matkontaktmaterialer

PUBLISERT: 19 desember 2016
OPPDATERT: 26 januar


EUs direktorat for mat og helse, DG Sante, forteller at det er konkrete planer om harmonisert regulering av trykte matkontaktmaterialer i 2017.
 
I 2018 skal tiltakene være på plass, basert på en eksisterende industriveileder og det tyske veikartet for trykkfarger.

En ny studie kommer før jul
På en tale 8. desember på konferansen «Plastics and paper in food contact» sa Bastiaan Schupp i EU-kommisjonens direktorat for Helse og mattrygghet (DG Sante) at en ny studie om matkontaktmaterialer skal publiseres innen utgangen av 2016.

Studien inneholder informasjon om eksisterende regelverk for matkontaktmateriler i de forskjellige medlemslandene, en liste over materialer som brukes i matkontakt og en markedsoversikt over alle matkontaktmaterialer.

All informasjon vil foreligge i en engelsk versjon på en offentlig tilgjengelig nettside. Studien er laget som en følge av bekymring over at folkehelsen ikke er godt nok beskyttet siden det ikke finnes noe harmonisert, overliggende EU-regelverk for matkontaktmaterialer.

Videre harmonisering av EUs regelverk
Det sjuende utgaven av Plastregulativet (EU No 10/2011) er forventet å bli publisert i første kvartal 2017. EUs rammeverk for matkontaktmaterialer (EC No 1935/2004) skal også evalueres av en ekstern virksomhet.

Målet er å identifisere om EUs prosedyrer er tilstrekkelige og å forberede videre harmonisering av lovverket for matkontaktmaterialer.

Bastiaan Schupp sier at EU-kommisjonen søker input fra utvalgte bransjeaktører når de utarbeider den nye lovgivningen.

Skal undersøke om reglene for samsvarserklæringer følges
DG Sante skal i 2017 også søke informasjon om forsyningskjeden ved å gjennomføre en spørreundersøkelse.

EU-kommisjonen er interessert i å vite hvorvidt aktørene oppfyller sine forpliktelser i henhold til i EU No 10/2011 om å fremlegge samsvarserklæringer og andre dokumenter til neste ledd i verdikjeden og myndighetene.

Tilgang på samsvarsinformasjon og et fungerende system for utveksling av denne er avgjørende for å sikre at matkontaktmaterialer i plast er trygge.

– En anbefaling om mineraloljer er også med i EUs plan for 2917, sa Schupp uten å gå nærmere inn på dette.

 

 

Les mer

Heidelberg vil forløse ditt potensial

Det blir verdenspremiere på den nye generasjonen Speedmaster XL 106 på Drupa. Pressen skal muliggjøre autonom trykking også innen emballasjeproduksjon.
Speedmaster_XL_106_21k_5-2048x1365x

Uro i grafisk bransje når det utdannes for få

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Ny ubestrøket kartongkvalitet fra Holmen Iggesund

Invercote Touch er en ny ubestrøket plate fra Holmen Board & Paper. Det er en kvalitet som er utviklet for å møte den økende etterspørselen etter holdbare og visuelt tiltalende emballasjematerialer, samtidig som utskriftsvennligheten opprettholdes.
Igge-touchx

Orkla starter panting av emballasje i Sverige

Orkla Confectionery & Snacks Sverige og Orkla Care Sverige starter et samarbeid med gjenvinnings-appen Bower. Det betyr at forbrukere kan pante sin chipspose fra OLW, tannkremtube fra Jordan og såpepakke fra Family Fresh og få penger tilbake.
OLW-pantx

Siste nytt

Heidelberg vil forløse ditt potensial

Det blir verdenspremiere på den nye generasjonen Speedmaster XL 106 på Drupa. Pressen skal muliggjøre autonom trykking også innen emballasjeproduksjon.
Speedmaster_XL_106_21k_5-2048x1365x

Uro i grafisk bransje når det utdannes for få

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Ny ubestrøket kartongkvalitet fra Holmen Iggesund

Invercote Touch er en ny ubestrøket plate fra Holmen Board & Paper. Det er en kvalitet som er utviklet for å møte den økende etterspørselen etter holdbare og visuelt tiltalende emballasjematerialer, samtidig som utskriftsvennligheten opprettholdes.
Igge-touchx

Orkla starter panting av emballasje i Sverige

Orkla Confectionery & Snacks Sverige og Orkla Care Sverige starter et samarbeid med gjenvinnings-appen Bower. Det betyr at forbrukere kan pante sin chipspose fra OLW, tannkremtube fra Jordan og såpepakke fra Family Fresh og få penger tilbake.
OLW-pantx