Erna og Jonas ble utfordret av Zero til å ta modige valg

PUBLISERT: 23 november 2016
OPPDATERT: 26 januar
||||

Erna Solberg og Johans Gahr støre ble av Zero-leder Marius Holm oppfordret til å ta modige valg for fremtiden under åpningen av Zerokonferansen 2016.

– Vi har hatt mange helter som gjorde modige valg for å bygge landet. De sikret Norges en status som oljenasjon med høy sysselsetting og god velferd. Nå trenger vi nye helter som kan ta riktige valg for fremtiden, sa Holm til over tusen deltakere på Zerokonferansen.

Oljeinvesteringer vil ikke være lønnsomme
Holm tok til orde for en «Trump-sikker» klimapolitikk som gjør utslippsfri teknologi så konkurransedyktig at selv den mest hardbarka klimafornekteren vil kjøpe den.

– Vi nordmenn er mer lik Donald Trump enn vi liker å tro, selv om vi ikke betviler klimaeffekten. Vi nekter nemlig å ta konsekvensene i troen på at norsk olje- og gassnæring vil sikre verdiskaping i mange tiår til, også dersom Paris-målet nås.

Holm viste hvordan utslippsfri teknologi vil kunne fjerne hele markedet for oljen – fra oppvarming og industri, til biler, lastebiler, skip og fly – og at dette faktisk er nødvendig for å lykkes med Paris-målene. Det vil igjen gjøre at framtidige investeringer i olje ikke vil være lønnsomme.

Utfordret Erna og Jonas
– Det grønne skiftet er et tog som ikke lar seg stoppe, og etterspørselen etter olje vil falle. Investeringen i fornybar må mangedobles for å stoppe klimaendringene.

Igjen minnet han om de kloke og modige valgene som ble tatt for 50 år siden og som har bidratt til å bygge landet.

– Erna og Jonas, dere har makten og valget! Og dere andre i salen kan også bidra til at folk i fremtiden kan se tilbake på dere og se at dere gjorde en forskjell.

Konkurransekraften skal ivaretas
Statsminister Erna Solberg sa at en nedgang i oljeindustrien var ventet, men at den vil være der i mange år til. Veksten kommer imidlertid andre steder. Og hvor skal denne veksten komme?

– Hovedsvaret er at det skal være grønt, sa Solberg. – Næringslivet må bidra til lavere klimaavtrykk, men det må ikke gå utover konkurransekraften. Uten konkurransekraft blir det ingen grønne arbeidsplasser eller noe grønt skifte, sa hun.

Både Erna Solberg og Jonas Gahr Støre vil satse videre på karbonfangst og -lagring (CCS), og Støre ønsker i tillegg et statlig engasjement.

– Staten må bidra med midler til el-ferger, skipsfart, CO2-fondet og tungtransport, i tillegg til CCS, sa han.

Survival of the fittest
Connie Hedegaard i ekspertutvalget for grønn konkurransekraft hevdet at dersom 40 prosent av kuttene tas i Norge, vil dette drive innovasjoner og investeringer i grønn teknologi.

– Det er de mest omstillingsdyktige bedriftene overlever, ikke nødvendigvis de sterkeste, sa Idar Kreutzer fra det samme ekspertutvalget.

Anthony Hobley i tankesmien Carbon Tracker sa at fossile brensler ikke vil bli skrudd av over natten, men at overgangen vil skje gradvis. Men han tror at investeringer i fossile råstoff er en risikosport, siden reservene kan blir verdiløse.

– Vi vil ikke trenge mer kull og olje, men gass ser vi et behov for, sa han.

 

 

Les mer

Flere smarte og intelligente emballasjer

Del to av rapporten fra AIPIAs Active & Intelligent Packaging Industry Association konferanse og utstilling i Amsterdam.
AIPIA-overzichtx

AIPIA etablerer One-stop shop for Smart Food Chain

Rapport fra Active & Intelligent Packaging Industry Associations - AIPIA som nylig gikk av stabelen i Amsterdam.
a1x

LEGO erstatter plastposer med papirposer

Hos LEGO jobbes det med å erstatte plastposer som emballasje med papirbaserte. En jobb som var omfattende.
LEGOx

Domstol i Canada stanser forbudet mot engangsplast

En kanadisk domstol slo forrige uke fast at en forskrift som klassifiserer visse plastprodukter som giftige er ugyldig. Det er en kjennelse som kan stoppe Ottawas forbud mot engangsplastartikler som poser, sugerør og gafler.
Kanada

Siste nytt

Flere smarte og intelligente emballasjer

Del to av rapporten fra AIPIAs Active & Intelligent Packaging Industry Association konferanse og utstilling i Amsterdam.
AIPIA-overzichtx

AIPIA etablerer One-stop shop for Smart Food Chain

Rapport fra Active & Intelligent Packaging Industry Associations - AIPIA som nylig gikk av stabelen i Amsterdam.
a1x

LEGO erstatter plastposer med papirposer

Hos LEGO jobbes det med å erstatte plastposer som emballasje med papirbaserte. En jobb som var omfattende.
LEGOx

Domstol i Canada stanser forbudet mot engangsplast

En kanadisk domstol slo forrige uke fast at en forskrift som klassifiserer visse plastprodukter som giftige er ugyldig. Det er en kjennelse som kan stoppe Ottawas forbud mot engangsplastartikler som poser, sugerør og gafler.
Kanada