Enklere digital flyt av data-informasjon om dagligvarer 

PUBLISERT: 4 oktober 2018
OPPDATERT: 26 januar


Standardiseringsutvalget for norsk dagligvarebransje (STAND) feirer 20 år med å lansere en ny informasjonsportal tilrettelagt bransjens stadig mer digitale hverdag. 

Den nye, unike plattformen skal sikre mer effektiv vareflyt i verdikjeden, og er et eksempel til etterfølgelse for andre bransjer i Norge, mener STAND selv.

Lansering hos GS1
STAND inviterte nylig dagligvarebransjen til lansering av sin nye, nasjonale informasjonsportal i GS1 Norway sitt Smart Centre på Bryn. Den nye portalen blir en digital plattform for all informasjon rundt relevante standarder i dagligvarebransjen – helt fra produktutvikling og ut til forbruker. 

Hovedmålene er å bidra til en mer effektiv verdikjede, noe som skal komme både forbrukerne og virksomhetene til gode.

STAND-standardene har siden starten i 1998 vært et rammeverk som STAND anbefaler alle bransjeaktørene å benytte seg av. Dagligvarebransjen er unik i så måte, fordi den har klart å samle seg om felles standarder som bidrar til mer effektiv drift, lavere kostnader, fulle butikkhyller og bedre miljønytte med tanke både på transport og svinn.

Økt tilgang og kunnskap om standarder
Leder i STAND, Camilla Nordhagen, mener den nye portalen vil øke både tilgangen til og kunnskapen om standardene i bransjen.

– Portalen er bygget for å øke tilgjengeligheten og gjøre det enklere å finne frem i standardene. Det er ikke gjort endringer i selve standardene, men de er omarbeidet for å passe inn i en prosessorientert struktur, sier Camilla Nordhagen. 

– Dette, sammen med bruk av illustrasjoner, animasjonsfilmer og et mer harmonisert språk, gjør innholdet lettere tilgjengelig. Uansett om man produserer forpakninger eller styrer digitale varelagre skal alle involverte brukere nå få en bedre oversikt. 

– Stand.no vil hjelpe oss på veien mot målene om en mer effektiv og bærekraftig dagligvarebransje, sier Nordhagen.

Utviklet over to år
Flere aktører fra leverandør- og handelssiden av bransjen har deltatt i utviklingen av nye stand.no. Prosessen har tatt i overkant av to år.

I utvviklingen har aktørene fokusert på hvem som bruker STAND-standardene, hvordan man kan forbedre kjennskap og kunnskap til standardene, samt hvordan standardene kan tilpasses dagens krav og brukere på en enda bedre måte.

Tidligere måtte man hente informasjon fra ulike standarder for å finne retningslinjer for nettopp sin del av verdikjeden, en jobb som kunne være både tung og tidkrevende. 

Visualisering av prosesser
– Nå er all informasjon tilrettelagt den enkelte delprosess på en visuell og ryddig måte, forteller Jan Frode Aspevik, Seniorrådgiver EDI i GS1 Norway og prosjektleder for den nye portalen.

Den nye portalen visualiserer prosessene, og gjør det lettere for involverte å finne retningslinjene for kun deres del av verdikjeden.

– Den nye og mer logiske informasjonsflyten gjør det mulig å hente ut nyttig informasjon også fra nettbrett og smarttelefon direkte, noe mange vil spare mye tid på. En ny funksjon er søkefeltet som vil bidra til at brukeren enkelt kan søke opp ord, uttrykk og retningslinjer. 

Portalen vil dessuten gi en bedre forståelse for hva alle i verdikjeden gjør, noe som skaper bedre flyt for alle i dagligvarebransjen.

Om STAND
STAND er etablert av aktørene i bransjen og skal utarbeide og overvåke nødvendige løsninger og tiltak som bidrar til effektivisering, rasjonalisering og optimalisering av varestrømmen, samt å sørge for at disse blir satt ut i livet. 

Dette gjelder alle forhold som berører vareflytens logistikk (data, databaser, informasjon, produkter/varer, merking med GS1s standarder, emballasje, paller, transport, sporing etc).

Standardiseringsutvalget for Norsk Dagligvarebransje representerer handelen gjennom Dagligvarehandelens Miljøforum (DMF) og industrien gjennom Dagligvareleverandørenes Forening (DLF).

 

 

Les mer

Heidelberg vil forløse ditt potensial

Det blir verdenspremiere på den nye generasjonen Speedmaster XL 106 på Drupa. Pressen skal muliggjøre autonom trykking også innen emballasjeproduksjon.
Speedmaster_XL_106_21k_5-2048x1365x

Uro i grafisk bransje når det utdannes for få

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Ny ubestrøket kartongkvalitet fra Holmen Iggesund

Invercote Touch er en ny ubestrøket plate fra Holmen Board & Paper. Det er en kvalitet som er utviklet for å møte den økende etterspørselen etter holdbare og visuelt tiltalende emballasjematerialer, samtidig som utskriftsvennligheten opprettholdes.
Igge-touchx

Orkla starter panting av emballasje i Sverige

Orkla Confectionery & Snacks Sverige og Orkla Care Sverige starter et samarbeid med gjenvinnings-appen Bower. Det betyr at forbrukere kan pante sin chipspose fra OLW, tannkremtube fra Jordan og såpepakke fra Family Fresh og få penger tilbake.
OLW-pantx

Siste nytt

Heidelberg vil forløse ditt potensial

Det blir verdenspremiere på den nye generasjonen Speedmaster XL 106 på Drupa. Pressen skal muliggjøre autonom trykking også innen emballasjeproduksjon.
Speedmaster_XL_106_21k_5-2048x1365x

Uro i grafisk bransje når det utdannes for få

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Ny ubestrøket kartongkvalitet fra Holmen Iggesund

Invercote Touch er en ny ubestrøket plate fra Holmen Board & Paper. Det er en kvalitet som er utviklet for å møte den økende etterspørselen etter holdbare og visuelt tiltalende emballasjematerialer, samtidig som utskriftsvennligheten opprettholdes.
Igge-touchx

Orkla starter panting av emballasje i Sverige

Orkla Confectionery & Snacks Sverige og Orkla Care Sverige starter et samarbeid med gjenvinnings-appen Bower. Det betyr at forbrukere kan pante sin chipspose fra OLW, tannkremtube fra Jordan og såpepakke fra Family Fresh og få penger tilbake.
OLW-pantx