Empower skal spore 600 tonn plastemballasje med Blockchain

PUBLISERT: 15 oktober 2021
OPPDATERT: 26 januar

Wilhelm Myrer (Foto Empower).|Ola Ronaess, leder i Circular Packaging Cluster.

Sammen med Norsk Gjenvinning, Norfolier Greentec og Grønt Punkt Norge skal Empower gjennomføre et pilotprosjekt for sporing av 600 tonn plastemballasje.

Selskapet skal samarbeide med Norsk Gjenvinning, Norfolier GreenTec AS og Grønt Punkt Norge AS i et pilotprosjekt for sporing av over 600 tonn plastemballasje ved bruk av Blockchain-teknologi, skriver nettstedet Shifter.

Nødvendig å digitalisere plaststrømmene

Gründerselskapet Empower presenterte seg på et møte i Emballasjeforeningens faggruppe Circular Packaging Cluster, som ble omtalt i PackNews 19. april 2021.
Selskapet ble startet i 2018 og har utviklet en digital plattform som kobler sammen alle aktørene i avfall- og materialgjenvinningskjeden for å øke sporbarhet og transparens.

– Plast er en ressurs som vi kaster vekk. Vi må gjøre et krafttak for å hindre at plast havner i havene, sa Wilhelm Myhrer i Empower under webinaret i regi av Circular Packaging Cluster.
Han mener at det er en økonomisk og miljømessig nødvendighet å bidra med en digital plattform for digitalisering av plaststrømmene.

– Dette skal sørge for at plast ikke kastes, og at kastet plast blir fanget opp før den blir blandet med andre strømmer. Det er mange rene plaststrømmer der ute, og vi vil 7-doble verdien av plastavfallet på denne måten.
Selskapet har tilstedeværelse over hele verden, først og fremst i land med store problemer knyttet til plastforsøpling.

Ola Ronaess, leder i Circular Packaging Cluster ser positivt på dette tiltaket:
Ola Ronaess, leder i Circular Packaging Cluster.

– Litt for mange diskusjoner knyttet til bærekraft generelt og hvordan få bukt med problemer knyttet til plast på avveie spesielt, preges av antagelser og generelle vendinger. Og av at man peker på andre for å forklare hvorfor vi forbruker for mye plast og hvorfor alt for mye av denne havner i naturen, påpeker han.

– Kunnskap om hvor plasten er, hva den har vært brukt til tidligere og dens kvaliteter og egenskaper er avgjørende for både å bringe mer fakta inn i diskusjonen om hvordan få bukt med problemene og ikke minst for effektivt å kunne sortere plasten og med det vite om den er gjenbrukbar. Derfor er denne piloten med digital sporbarhet og rapportering helt fra innsamling, gjenvinning til ny produksjon starten på et mulig gjennombrudd.

– Circular Packaging Cluster jobber for å koble sammen aktører slik at vi får bedre forståelse og etter hvert et velfungerende system for håndtering av plasten. Hvor de enorme verdiene som i dag blir kastet og kommer på avveie ikke bare slutter som miljøproblem men også representerer verdier som blir beholdt og brukt på nytt. Denne piloten er et viktig bidra for den sirkulære økonomien.

 

Les mer

Heidelberg vil forløse ditt potensial

Det blir verdenspremiere på den nye generasjonen Speedmaster XL 106 på Drupa. Pressen skal muliggjøre autonom trykking også innen emballasjeproduksjon.
Speedmaster_XL_106_21k_5-2048x1365x

Uro i grafisk bransje når det utdannes for få

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Ny ubestrøket kartongkvalitet fra Holmen Iggesund

Invercote Touch er en ny ubestrøket plate fra Holmen Board & Paper. Det er en kvalitet som er utviklet for å møte den økende etterspørselen etter holdbare og visuelt tiltalende emballasjematerialer, samtidig som utskriftsvennligheten opprettholdes.
Igge-touchx

Orkla starter panting av emballasje i Sverige

Orkla Confectionery & Snacks Sverige og Orkla Care Sverige starter et samarbeid med gjenvinnings-appen Bower. Det betyr at forbrukere kan pante sin chipspose fra OLW, tannkremtube fra Jordan og såpepakke fra Family Fresh og få penger tilbake.
OLW-pantx

Siste nytt

Heidelberg vil forløse ditt potensial

Det blir verdenspremiere på den nye generasjonen Speedmaster XL 106 på Drupa. Pressen skal muliggjøre autonom trykking også innen emballasjeproduksjon.
Speedmaster_XL_106_21k_5-2048x1365x

Uro i grafisk bransje når det utdannes for få

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Ny ubestrøket kartongkvalitet fra Holmen Iggesund

Invercote Touch er en ny ubestrøket plate fra Holmen Board & Paper. Det er en kvalitet som er utviklet for å møte den økende etterspørselen etter holdbare og visuelt tiltalende emballasjematerialer, samtidig som utskriftsvennligheten opprettholdes.
Igge-touchx

Orkla starter panting av emballasje i Sverige

Orkla Confectionery & Snacks Sverige og Orkla Care Sverige starter et samarbeid med gjenvinnings-appen Bower. Det betyr at forbrukere kan pante sin chipspose fra OLW, tannkremtube fra Jordan og såpepakke fra Family Fresh og få penger tilbake.
OLW-pantx