EEA peker på bioplastens rolle som en vei mot sirkulær plast i Europa

Foto: Pressebilde
PUBLISERT: 7 mars 2023
OPPDATERT: 7 mars
Bilde: Dreamstime

I et nylig publisert informasjonsdokument påpeker Det europeiske miljøbyrået (EEA) tre ulike veier som kan føre til et mer sirkulært, bærekraftig plastsystem. En av dem fokuserer på fornybare materialer, inkludert biobasert plast.

«Plast spiller en viktig rolle i det moderne samfunnet. Men verdikjeden deres er for tiden uholdbar, og bidrar til å generere klimaendrende utslipp og øke avfall og forurensning. Å redusere slike effekter og samtidig opprettholde nytten av plast krever en endring mot et mer sirkulært og bærekraftig plastsystem», fastslår det europeiske miljøbyrået (EEA) i et nylig publisert informasjonsdokument.

Dokumentet peker på tre ulike veier som kan føre til et mer sirkulært, bærekraftig plastsystem. En av dem fokuserer på fornybare materialer, inkludert biobasert plast, mens de to andre veiene fokuserer på smartere bruk og økt sirkularitet. EØS-forfatterne identifiserte gode eksempler fra hele Europa for hver av disse veiene for å tjene som inspirasjon for hvordan man kan gjøre plast mer bærekraftig og sirkulær.

Kilde: Produsert av EEA og European Topic Centre on Circular Economy and Resource Use (ETC/CE) — illustrasjon av Collaborating Centre on Sustainable Consumption and Production (CSCP) og EEA.
EEA nevner eksplisitt bioplast

Spesielt veien med fornybare materialer for plast, har som mål å fremme fornybare råvarebaserte løsninger. Den fokuserer på begynnelsen av verdikjeden, på råvarevalg og på råvareforsyning. I denne forbindelse nevner EEA eksplisitt bruken av biobasert plast, som bidrar til å redusere avhengigheten av fossilbaserte råvarer. Ytterligere mulige fordeler ved å bruke fornybare råvarer, ifølge EEA, inkluderer reduksjon av klimagassutslipp og, hvis råvarene hentes lokalt og bærekraftig, økningen i bygdeutvikling og reduksjon av avhengighet av importerte råvarer.

EØS-dokumentet fremhever spesielt potensialet til biobasert plast for å redusere CO2-utslipp dersom de produseres ansvarlig og resirkuleres i stedet for forbrenning. Når det gjelder de ulike råvarene for biobasert plast, går EØS inn for andre og tredje generasjons råvarer. De er ikke egnet for mat og fôr og inkluderer ikke-matvekster som alger eller biprodukter fra mat- og fôrproduksjon, for eksempel maiskolber, og avfallsstrømmer, for eksempel bioavfall. Selv om andre og tredje generasjons råvarer i økende grad utvikles og brukes til industrielle formål, er det viktig å merke seg at det meste av bioplast i dag fortsatt produseres av første generasjons råvarer. Førstegenerasjons råvarer er avledet fra karbohydratrike planter, som mais eller sukkerrør, og er fortsatt de mest effektive råvarene, ettersom disse avlingene krever minst mulig jord for å vokse og gi de høyeste avlingene.

Tilgjengelige data viser at jorden som ble brukt til å dyrke det fornybare råstoffet som trengs for å produsere bioplast innen 2022, utgjorde omtrent 0,015 prosent av det globale jordbruksarealet. Selv med den anslåtte økningen i global bioplastproduksjon frem til 2027, forventes arealbruksandelen å øke til bare rundt 0,06 prosent. I forhold til tilgjengelig jordbruksareal er denne andelen minimal. Dermed, argumenterer organisasjonen European Bioplastics, er det ingen konkurranse mellom fornybare råvarer til mat og fôr og produksjon av bioplast.

Biobasert industri har en viktig rolle

Sammenlignet med de to andre banene er den fornybare materialveien, ifølge EES-forfatterne, den minst utviklet når det gjelder kommersiell tilgjengelighet. Mange av de identifiserte eksemplene på god praksis viser imidlertid klart det høye potensialet for videre utvikling. Dette resultatet er i tråd med «EU Bioeconomy Strategy Progress Report» publisert av EU-kommisjonen i juni 2022. Rapporten anerkjente også den viktige rollen som den biobaserte industrien, inkludert bioplast, spiller for å møte miljøutfordringer og gi bærekraftige alternativer til konvensjonelle, fossilbaserte produkter. Den identifiserte imidlertid også områder som fortsatt trengte forbedring, spesielt det juridiske miljøet for ytterligere å fremme mobilisering av private og offentlige investeringer. Den understreket også behovet for å sikre at vellykkede forskningsresultater på det biobaserte feltet får markedsadgang.

Derfor bør EU tilpasse regelverket for biobaserte materialer deretter. Det er flere lovgivningsprosesser i gang for tiden som er en avgjørende mulighet til å fremme disse innovative og bærekraftige materialene, spesielt den pågående revisjonen av forordningen om emballasje og emballasjeavfall og revisjonen av bioøkonomistrategien.

Les mer

Fra plastposer til papirposer i fruktavdelingen

Dagligvarekjeden Meny tester nå ut et pilotprosjekt der de erstatter de gjennomsiktige plastposene med poser i papir i kjedens fruktavdelinger.
sma-grep-gir-plastkutt-pa-100000-kg

Ny serie traupakkere fra Multivac med premiere på interpack

De nye traupakkerne fra Multivac i TX6-serien er et supplement til TX-serien som ble lansert i 2019 med den helautomatiske TX 710. Det er en serie som passer for bedrifter med liten plass, fotavtrykket er lite men kapasiteten sies å være høy.
TX-620

En bæreske skal være sterk og bære frem budskapet

Den finske bølgepapprodusenten Adara Pakkaus Oy's produserer en ny boks for bær laget av ubestrøket hvit kraftliner hvor høykvalitetstrykk kombineres med naturlig følelse og høy styrke.
Adara_Berry-box_MetsaBoard-Natural-WKL-Brightx

EU veileder om bioplast i rammedokument

I et rammedokument forklarer EU-kommisjonen begrepene biobasert, kompostérbar og biologisk nedbrytbar plast, og gir veiledning om når og hvordan de skal brukes. 
kompost

Siste nytt

Fra plastposer til papirposer i fruktavdelingen

Dagligvarekjeden Meny tester nå ut et pilotprosjekt der de erstatter de gjennomsiktige plastposene med poser i papir i kjedens fruktavdelinger.
sma-grep-gir-plastkutt-pa-100000-kg

Ny serie traupakkere fra Multivac med premiere på interpack

De nye traupakkerne fra Multivac i TX6-serien er et supplement til TX-serien som ble lansert i 2019 med den helautomatiske TX 710. Det er en serie som passer for bedrifter med liten plass, fotavtrykket er lite men kapasiteten sies å være høy.
TX-620

HP med ny digitalpresse

I dag, 21. mars 2023 lanserer HP den nye HP Indigo 200K digitalpressen, som ifølge selskapet har en 30 prosent forbedret hastighet og skal kunne gi 45 prosent økning i produktivitet.
C0125.00_03_42_04.Still005

Store endringer i Nordisk Bioplastforenings styre

Da Nordisk Bioplastforening holdt årsmøte 15. mars var det store endringer i valget av styre. Magnus Hedenmark ble ny styreleder etter Hans Friedsam og ellers ble det valgt et helt nytt styre, bortsett fra to medlemmer.
Delar-av-nya-styrelsenx