Det samles inn stadig mer avfall fra norske strender

PUBLISERT: 2 januar 2018
OPPDATERT: 26 januar


Hold Norge Rent har publisert en ny rapport etter strandryddesesongen 2017. Den gode nyheten er at det samles inn mer avfall fra strendene enn noen gang før.

Antall ryddeaksjoner økte med 108 prosent fra 2016 til 2017, mens antall deltakere økte fra 18 489 i 2016 til 48 702 registrerte ryddere i fjoråret.

Plastbiter topper listen
For sjuende året på rad er det uidentifiserbare plastbiter som topper funnlisten. De fem avfallstypene som ble funnet hyppigst i Norge var EPS, tau, uidentifiserte plastbiter, matvareemballasje og sanitæravfall.

Totalt står plast for over 76 prosent av funnene i Norge. Analyser av mulige kilder viser at 45 prosent av funnene stammer fra personlig forbruk. Avfall fra maritim sektor står for rundt 37 prosent, mens 12 prosent kommer fra bygg/anlegg og industri.

Cirka fem prosent er sanitæravfall som antas å stamme fra renseanlegg.

Det ryddes og kartlegges i hele Norden
Tilsvarende rydde- og kartleggingskampanjer er gjennomført i hele Norden (Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge) Her viser det seg at hele 90 prosent av funnne er plast. 43 prosent av dette stammer fra personlig forbruk. På den svenske østkysten består 96,5 prosent av funnene av plast.

Hold Norge Rent er Norges koordinator av Let’s Clean up Europe (LCUE) som er en felles ryddedugnad i Europa. 17 land deltok i mai 2017 da dugnaden ble arrangert for fjerde gang

 

 

Les mer

Plastdagen 2023

For tredje år på rad arrangeres Plastdagen 2023 den 19. oktober i Oslo. Arrangementet fokuserer på teknologiens rolle i plasthåndtering i lav- og mellominntektsland. Dette er en viktig møteplass for alle som bryr seg om miljøutfordringene knyttet til plast.
plastdagen

Emballasjedagene 2023

Torsdag 9. og fredag 10.november arrangerer Emballasjeforeningen sin årlige konferanse. Foredragsholdere fra inn- og utland vil dele innsikt om trender, utfordringer og innovasjoner innen emballasje og emballering.
Emballasjedagene_logo_600x400

PulPac oppskalerer ved å nedskalere med formstøpingsteknikk

PulPac lanserer en ny maskinplattform, PulPac Scala, som de sier representerer et betydelig skritt i tørr-fiberrevolusjonen. Scala-plattformen er basert på sprøytestøping, en teknologi knyttet til plastbehandling, kombinert med PulPacs nye Mill-to-Web fiberenhet.
Pulpac_Scala_Front-1

Blue Ocean Closures og Coca-Cola i utviklingssamarbeid

Blue Ocean Closures, som produserer skrukorker for emballasje, har kommet til enighet om et samarbeid med Coca-Colas EMEA FoU-senter i Brussel.
blue-ocean-utvalg

Siste nytt

Plastdagen 2023

For tredje år på rad arrangeres Plastdagen 2023 den 19. oktober i Oslo. Arrangementet fokuserer på teknologiens rolle i plasthåndtering i lav- og mellominntektsland. Dette er en viktig møteplass for alle som bryr seg om miljøutfordringene knyttet til plast.
plastdagen

Emballasjedagene 2023

Torsdag 9. og fredag 10.november arrangerer Emballasjeforeningen sin årlige konferanse. Foredragsholdere fra inn- og utland vil dele innsikt om trender, utfordringer og innovasjoner innen emballasje og emballering.
Emballasjedagene_logo_600x400

PulPac oppskalerer ved å nedskalere med formstøpingsteknikk

PulPac lanserer en ny maskinplattform, PulPac Scala, som de sier representerer et betydelig skritt i tørr-fiberrevolusjonen. Scala-plattformen er basert på sprøytestøping, en teknologi knyttet til plastbehandling, kombinert med PulPacs nye Mill-to-Web fiberenhet.
Pulpac_Scala_Front-1

Blue Ocean Closures og Coca-Cola i utviklingssamarbeid

Blue Ocean Closures, som produserer skrukorker for emballasje, har kommet til enighet om et samarbeid med Coca-Colas EMEA FoU-senter i Brussel.
blue-ocean-utvalg