Design for gjenvinning kan by på utfordringer

PUBLISERT: 2 juni 2016
OPPDATERT: 26 januar
|

Gjenvinningen blir dyrere. Dessuten kan laminater, barrierebelegg, additiver, sleeves og svart plast bli en utfordring, dersom man skal designe emballasje for gjenvinning.

Det sa Eirik Oland, head of external affairs i Grønt Punkt Norge, da han forklarte hva som ligger i begrepet «design for gjenvinning» under en konferanse om emballering av mat i en sirkulær økonomi 1. juni.

Økte kostnader
Det betyr at mye av dagens matemballasje, som er utformet for å forlenge holdbarheten og opprettholde best mulig kvalitet, ikke vil oppfylle de ventede kravene.

– Det snakkes ikke om at matemballasje skal gjenvinnes til matkontakt, men den skal materialgjenvinnes.  Det innebærer for det første økte kostnader, og plastemballasje er det største problemet, sier Oland.

I hele Europa er det mange forskjellige returordninger, og i Norge er det forskjell fra kommune til kommune.  Dermed er det er en utfordring å få sortering og gjenvinning til å fungere optimalt.

Laminater blir en utfordring
Oland nevner emballasje til spylervæske som et eksempel på hvordan tankegangen må endres.

– Den nye ståposen er et strålende eksempel på emballasjeoptimering, mens det er den gamle kannen som til tross for store logistikkmessige utfordringer, vinner når det gjelder design for gjenvinning. Årsaken er at posen er laget av laminat, og det er vanskelige å gjenvinne.

De nye kravene tilsier at emballasjen skal være lett å tømme, lukkemekanismer bør være av samme material som emballasjen – eller lett kunne skilles fra den- og øvrige materialer må kunne sorteres enkelt fra hovedmaterialet.

Fargen på plasten er viktig
– Svart plast er uønsket siden det koster for mye å skaffe utstyr som kan lese denne optisk. Additiver og barrierer bør unngås, og sleeves gjør det vanskelig å oppdage materialet.

PET bør være klar eller lys blå, og bruken av lim må begrenses, sier Oland.

For de øvrige materialene vil overgangen bli mindre smertefull, men i fiberemballasje bør man unngå vinduer og laminater av plast, ifølge Oland.

Olands uttalelser bygger på det regelverket som EU-kommisjonen har foreslått, og noe kan bli endret når parlamentet og rådet har sagt sitt.

Foreløpige signaler tyder på at reglene kan bli skjerpet ytterligere. Og siden kravene til god matkvalitet og redusert matsvinn også skal ivaretas, vil bransjen stå foran en del utfordringer i tiden fremver.

 

 

 

Les mer

Flere smarte og intelligente emballasjer

Del to av rapporten fra AIPIAs Active & Intelligent Packaging Industry Association konferanse og utstilling i Amsterdam.
AIPIA-overzichtx

AIPIA etablerer One-stop shop for Smart Food Chain

Rapport fra Active & Intelligent Packaging Industry Associations - AIPIA som nylig gikk av stabelen i Amsterdam.
a1x

LEGO erstatter plastposer med papirposer

Hos LEGO jobbes det med å erstatte plastposer som emballasje med papirbaserte. En jobb som var omfattende.
LEGOx

Domstol i Canada stanser forbudet mot engangsplast

En kanadisk domstol slo forrige uke fast at en forskrift som klassifiserer visse plastprodukter som giftige er ugyldig. Det er en kjennelse som kan stoppe Ottawas forbud mot engangsplastartikler som poser, sugerør og gafler.
Kanada

Siste nytt

Flere smarte og intelligente emballasjer

Del to av rapporten fra AIPIAs Active & Intelligent Packaging Industry Association konferanse og utstilling i Amsterdam.
AIPIA-overzichtx

AIPIA etablerer One-stop shop for Smart Food Chain

Rapport fra Active & Intelligent Packaging Industry Associations - AIPIA som nylig gikk av stabelen i Amsterdam.
a1x

LEGO erstatter plastposer med papirposer

Hos LEGO jobbes det med å erstatte plastposer som emballasje med papirbaserte. En jobb som var omfattende.
LEGOx

Domstol i Canada stanser forbudet mot engangsplast

En kanadisk domstol slo forrige uke fast at en forskrift som klassifiserer visse plastprodukter som giftige er ugyldig. Det er en kjennelse som kan stoppe Ottawas forbud mot engangsplastartikler som poser, sugerør og gafler.
Kanada