Dansk forskning på plastposer skaper debatt

PUBLISERT: 2 april 2018
OPPDATERT: 26 januar

Forskere er skeptiske til Plastposerapporten som ble presentert i Danmark før påske. Kritikken går på at tallene er for gamle og at livssyklusanalyser ikke er altomfattende.

Den danske plastposerapporten er basert på LCA-analyser foretatt av DTU i Danmark og slår fat at en pose med pose av bomull må gjenbrukes 7.100 ganger for å komme ned på samme miljøbelastning som en plastbærepose som brukes en gang og deretter blir avfallsposer.

Vil ha debatt om metodikk
Dette har vakt stor oppsikt i nabolandet, og ifølge Plastforum inviterer Miljøstyrelsen i Danmark forskere og andre interesserte til debatt om bæreposer, miljøbelastning og metodikken som DTU har benyttet.

Kritikerne mener at tallene i rapporten må tas med en klype salt, og noen forskere mener det er umulig å tallfeste eksakt hvor mange ganger man kan bruke en type pose fremfor en annen.

– Forskerne har gjort et grundig arbeid. Men når man tar rapporten nøyere i øyesyn, viser det seg er det er mange data de ikke har hatt til rådighet, blir Kristian Syberg, rektor ved Roskilde Universitet, sitert på i Plastforum. 

– Derfor lager de isteden en lang rekke antagelser. Jo flere forhold som modelleres, desto større blir usikkerheten ved resultatet, sier Syberg.

Aldrende datamateriale
DTU har lagt vekt på at dyrking og bearbeiding av bomull avgir stoffer som bryter ned ozonlaget. Kritikerne innvender at dataene om ozonnedbrytende stoffer er hentet fra databaser fra 90-tallet og dermed er misvisende.

Anders Damgaard ved DTU står imidlertid fast ved metodene som er benyttet.

– Det er bra å få frem at det er noe vi sikkert kunne gjort annerledes, men slik er det alltid innenfor vitenskapen. Man må ta noen valg og noe må velges bort. Akkurat dette redegjør vi for i rapporten, sier Anders Damgaard. 

Han vedgår likevel at belastningen fra dagens bomullsproduksjon kan være lavere enn beregnet, siden CFC er faset ut siden 90-tallet.

Plastposen er bedre enn sitt rykte
Og selv om debatten fortsetter, synes konklusjonen likevel klar: Plastbæreposer er langt bedre enn sitt rykte, og miljøbelastningen er mindre enn for de fleste alternative bæreposematerialene.

 

 

Les mer

Du går vel ikke glipp av Packnorth Award 2024?

Bidragene til Packnews Award kommer nå inn til Packnews tett i tett. Det er fjerde gang konkurransen arrangeres og i år er prisutdelingen tilbake på Scanpack. Årets konkurranse byr på nyheter.
PNA-head-240627x

Klima- og miljøministeren stiller til emballasjeprat med næringslivet

EU har vedtatt ny forordning om emballasje og emballasjeavfall, og Miljødirektoratet jobber med endringer i den norske produsentansvarsordningen. Hva vil dette bety for næringslivet, og hvordan kan næringsliv, industri og myndigheter samarbeide for å nå målene?
foto-ntb-kommunikasjon-andreas-bielland-eriksen-scaled-e1697451622324

Miljøvennlig, resirkulerbar fiskekasse

Nå som David Beckham er i Norge og fisker kan det kanskje være på plass med en fiskenyhet?
DryPack_2024_sRGB

RK Grafisk først i Norden med kjempemaskin fra MGI

RK Grafisk styrker sine muligheter for etterbehandling med dellakk og varmfoliering ved å investere i en MGI Jetvarnish 3D Evo75. Avtalen ble gjort på Drupa og installasjonen vil være den første i Norden.
KM-RK-Grafisk

Siste nytt

Du går vel ikke glipp av Packnorth Award 2024?

Bidragene til Packnews Award kommer nå inn til Packnews tett i tett. Det er fjerde gang konkurransen arrangeres og i år er prisutdelingen tilbake på Scanpack. Årets konkurranse byr på nyheter.
PNA-head-240627x

Klima- og miljøministeren stiller til emballasjeprat med næringslivet

EU har vedtatt ny forordning om emballasje og emballasjeavfall, og Miljødirektoratet jobber med endringer i den norske produsentansvarsordningen. Hva vil dette bety for næringslivet, og hvordan kan næringsliv, industri og myndigheter samarbeide for å nå målene?
foto-ntb-kommunikasjon-andreas-bielland-eriksen-scaled-e1697451622324

Miljøvennlig, resirkulerbar fiskekasse

Nå som David Beckham er i Norge og fisker kan det kanskje være på plass med en fiskenyhet?
DryPack_2024_sRGB

RK Grafisk først i Norden med kjempemaskin fra MGI

RK Grafisk styrker sine muligheter for etterbehandling med dellakk og varmfoliering ved å investere i en MGI Jetvarnish 3D Evo75. Avtalen ble gjort på Drupa og installasjonen vil være den første i Norden.
KM-RK-Grafisk