Borregaard ble tildelt Næringslivets klimapris

PUBLISERT: 23 november 2016
OPPDATERT: 26 januar


Næringslivets klimapris 2016 gikk til Borregaard, som blant annet tilbyr alternative råstoff for plast. Prisen ble delt ut på Zerokonferansen av NHO, NTNU og ZERO.

Borregaard er en norsk bedrift med aktivitet over hele verden, og har et av verdens mest avanserte bioraffineri. Deres hovedmål er å levere bærekraftige løsninger basert på fornybare råvarer. Med sin unike kompetanse driver Borregaard det grønne skiftet videre, og har flere ganger utvidet mulighetsrommet for hvor fossilt råstoff kan erstattes.

Går foran i det grønne skiftet
– Borregaard går foran i det grønne skiftet med utvikling av fornybare råstoff og biomasse, sier leder i ZERO Marius Holm.

– Klimagassutslippene fra fossil plast og materialer er betydelige globalt, og må erstattes av fornybare løsninger. Borregaard viser at slagordet «alt som er laget av olje kan lages av tre» er en meget god forretningside for det grønne skiftet og for Norge.

– Det er en glede å dele ut prisen til en hjørnesteinsbedrift som gjennom 125 år har foredlet norsk skog til verdifulle produkter. Borregaard er en spydspiss for bioøkonomien, og viser at verdiskapingspotensialet er stort på veien mot lavutslippssamfunnet, sier Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO.

Langsiktig forskning og innovasjon
– Det grønne skiftet kan kun realiseres gjennom langsiktig forskning og innovasjon, og det får en til gjennom samarbeid mellom næringsliv og universiteter, høgskoler og andre forskningsinstitusjoner», sier viserektor Jørn Wroldsen, NTNU.

– NTNU har hatt gleden av samarbeid med dagens vinner gjennom mange år, og vi ser dette som et viktig bidrag til å realisere vår visjon om «Kunnskap for en bedre verden.

Borregaard er glad for den anerkjennelse som gis gjennom denne prisen. – Bærekraft og klimaperspektivet er integrert i selskapets mål, forretningsmodell og er en viktig føring for våre forsknings- og utviklingsaktiviteter, sier Per Sørlie, administrerende direktør i Borregaard.

– Vi kan også dokumentere at våre biobaserte produkter ikke bare har gode kvalitetsmessige egenskaper, men også har et langt bedre klimaregnskap enn oljebaserte alternativer.

Om prisen
Formålet med prisen er å sette søkelys på at det er næringslivet som er nøkkelen til det grønne skiftet. Skal Norge lykkes i det grønne skiftet, må vi få en grønn og lønnsom kobling mellom klimapolitikk og næringsliv.

Til årets pris mottok juryen nominasjoner fra en lang rekke bransjer. Juryen bestod av Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO, Ingvald Strømmen, dekan ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi ved NTNU og Marius Holm, leder i ZERO.

 

 

Les mer

New Yorks statsadvokat saksøker PepsiCo for forsøpling

New Yorks Attorney general anla et søksmål for noen uker siden og anklaget PepsiCo for å skade publikum og unnlate å advare forbrukere om miljø- og helsetrusler fra engangsplastemballasjen.
pepsico1x

Fra fossilt til biobasert i belysningsemballasjer

Paptic, Secto Design og Woamy har utviklet en ny løsning for beskyttende emballasje i belysningsindustrien. Den redesignede emballasjen er resirkulerbar og samsvarer med prinsippene for sirkulær økonomi.
SectoDesign-Sectomo-Paptic-2381_newslx

Stilmiks med dopaminkick skal selge nyttig pizza

For å få pizza uten brød til å virke fristende, hyret matprodusenten For Real! Foods inn byrået Pond Design. Med mange års erfaring innen emballasjedesign og identitetsskaping kunne byrået guide pizzaprodusenten til rett vei i fastfood-jungelen. Vi snakket med teamet i Pond Design om designprosessen.
Pond_For-Real-Food_01

Komposterbare ølkrus på Formel 1-finalen

På Formel 1-finalen i Abu Dhabi nylig var Helsingborg-selskapet Gaia Biomaterials ansvarlig for en unik del av arrangementets bærekraftssatsing. Arrangementets 150 000 ølkrus ble laget av selskapets komposterbare plasterstatning Biodolomer.
GAIAxx

Siste nytt

New Yorks statsadvokat saksøker PepsiCo for forsøpling

New Yorks Attorney general anla et søksmål for noen uker siden og anklaget PepsiCo for å skade publikum og unnlate å advare forbrukere om miljø- og helsetrusler fra engangsplastemballasjen.
pepsico1x

Fra fossilt til biobasert i belysningsemballasjer

Paptic, Secto Design og Woamy har utviklet en ny løsning for beskyttende emballasje i belysningsindustrien. Den redesignede emballasjen er resirkulerbar og samsvarer med prinsippene for sirkulær økonomi.
SectoDesign-Sectomo-Paptic-2381_newslx

Stilmiks med dopaminkick skal selge nyttig pizza

For å få pizza uten brød til å virke fristende, hyret matprodusenten For Real! Foods inn byrået Pond Design. Med mange års erfaring innen emballasjedesign og identitetsskaping kunne byrået guide pizzaprodusenten til rett vei i fastfood-jungelen. Vi snakket med teamet i Pond Design om designprosessen.
Pond_For-Real-Food_01

Komposterbare ølkrus på Formel 1-finalen

På Formel 1-finalen i Abu Dhabi nylig var Helsingborg-selskapet Gaia Biomaterials ansvarlig for en unik del av arrangementets bærekraftssatsing. Arrangementets 150 000 ølkrus ble laget av selskapets komposterbare plasterstatning Biodolomer.
GAIAxx