Bionær og Bedrehelse støtter nye nettverk

PUBLISERT: 19 juni 2016
OPPDATERT: 26 januar

BIONÆR og BEDREHELSE har sammen tildelt midler til to nye nettverk som skal bidra til bedre samarbeid på tvers av områdene matproduksjon og folkehelse.

De to programmene hadde en fellesutlysning av nettverksmidler med søknadsfrist 20. april.

Finansiering av nettverk
Formålet var å finansiere nettverk som skal være redskap for utvikling av samarbeid på regionalt/nasjonalt og internasjonalt nivå, og for kobling mellom forskning og næringsliv/entreprenørskap.

Nettverkene skal være utgangspunkt for prosjektgenerering, formidling og spredning av forskningsresultater, samt fungere som møteplass for aktørene.

Det var satt av 800 000 kroner, med en grense på 400 000 kroner til hvert nettverk. Søker må selv finansiere minimum 50 prosent av kostnadene.

To nettverk får midler
Det er første gang det lyses ut nettverksmidler innenfor temaet mat og helse, noe som muligens forklarer at det var relativt få søknader.

Av fire søknader har programstyrene for henholdsvis BIONÆR og BEDREHELSE besluttet å bevilge midler til to nettverk:  

* Fremtidsmat – mat for bedre folkehelse
* Nettverk for saltreduksjon

Begge nettverkene ledes av Nofima AS.
 

 

 

Les mer

Flere smarte og intelligente emballasjer

Del to av rapporten fra AIPIAs Active & Intelligent Packaging Industry Association konferanse og utstilling i Amsterdam.
AIPIA-overzichtx

AIPIA etablerer One-stop shop for Smart Food Chain

Rapport fra Active & Intelligent Packaging Industry Associations - AIPIA som nylig gikk av stabelen i Amsterdam.
a1x

LEGO erstatter plastposer med papirposer

Hos LEGO jobbes det med å erstatte plastposer som emballasje med papirbaserte. En jobb som var omfattende.
LEGOx

Domstol i Canada stanser forbudet mot engangsplast

En kanadisk domstol slo forrige uke fast at en forskrift som klassifiserer visse plastprodukter som giftige er ugyldig. Det er en kjennelse som kan stoppe Ottawas forbud mot engangsplastartikler som poser, sugerør og gafler.
Kanada

Siste nytt

Flere smarte og intelligente emballasjer

Del to av rapporten fra AIPIAs Active & Intelligent Packaging Industry Association konferanse og utstilling i Amsterdam.
AIPIA-overzichtx

AIPIA etablerer One-stop shop for Smart Food Chain

Rapport fra Active & Intelligent Packaging Industry Associations - AIPIA som nylig gikk av stabelen i Amsterdam.
a1x

LEGO erstatter plastposer med papirposer

Hos LEGO jobbes det med å erstatte plastposer som emballasje med papirbaserte. En jobb som var omfattende.
LEGOx

Domstol i Canada stanser forbudet mot engangsplast

En kanadisk domstol slo forrige uke fast at en forskrift som klassifiserer visse plastprodukter som giftige er ugyldig. Det er en kjennelse som kan stoppe Ottawas forbud mot engangsplastartikler som poser, sugerør og gafler.
Kanada