AdPack-prosjektet har fullført sitt første år

PUBLISERT: 14 desember 2016
OPPDATERT: 26 januar

Cluster-prosjektet AdPack skal finne frem til fremtidens materialer og produkter for smart emballasje. Det svenske clusteret Packbridge er blant partnerne.

Prosjektet er grunnlagt gjennom EUs COSME Programme og fremmes av fem clusterpartnere:

  • Packbridge, Sverige
  • Plastiwin, Belgia
  • InovCluster, Portugal
  • BaltiNEt-PlasmaTec, Tyskland
  • Nanoprogress, Tsjekkia

Arrangerte seminar i desember
Prosjektet startet 1. januar 2016 og i desember arrangerte man det første formidlingsseminaret under European Cluster Conference i Brussel. BalticNet-PlasmaTec og Plastiwin deltok på konferansen, der AdPack ble presentert for mer enn 250 medlemmer i europeiske clustere og andre interesserte.

AdPack deltok i to parallellsesjoner, der den ene gikk på Avansert og digital produksjon, mens den andre handlet om Grønn produksjon og sirkulær økonomi. Begge partnerne deltok i European Matchmaking Event, der AdPack ble presentert ansikt til ansikt med 25 deltakere.

I løpet av dette semesteret var AdPack tilstede på 14 utstillinger og fagmesser, konferanser, workshops og studiebesøk. De deltok også på sju eksterne cluster-events i Europa og USA.

Deltatt på messer og arrangementer
Den viktigste messene de har deltatt på er Empack Fair i Belgia, K-Messe i Tyskland og verdens største matinnovasjons-messe, SIAL i Paris. Cluster-konferansen i Belgia og Cluster Matchmaking Conference i Polen er det viktigste eksterne cluster-arrangementene.

Et høydepunkt i perioden var et når konsortiet møttes i Malmö, hos partneren Packbridge. Her ble det avholdt et prosjektmøte mellom partnerne, flere B2B-møter, besøk hos Packbridge og en øvelse med de nyeste emballasjetrendene.

Partnerne deltok også på Top Packaging Summit, der de fikk høre 30 foredragsholdere og kunne besøke 35 utstillere.

Les mer her

 

 

Les mer

Flere smarte og intelligente emballasjer

Del to av rapporten fra AIPIAs Active & Intelligent Packaging Industry Association konferanse og utstilling i Amsterdam.
AIPIA-overzichtx

AIPIA etablerer One-stop shop for Smart Food Chain

Rapport fra Active & Intelligent Packaging Industry Associations - AIPIA som nylig gikk av stabelen i Amsterdam.
a1x

LEGO erstatter plastposer med papirposer

Hos LEGO jobbes det med å erstatte plastposer som emballasje med papirbaserte. En jobb som var omfattende.
LEGOx

Domstol i Canada stanser forbudet mot engangsplast

En kanadisk domstol slo forrige uke fast at en forskrift som klassifiserer visse plastprodukter som giftige er ugyldig. Det er en kjennelse som kan stoppe Ottawas forbud mot engangsplastartikler som poser, sugerør og gafler.
Kanada

Siste nytt

Flere smarte og intelligente emballasjer

Del to av rapporten fra AIPIAs Active & Intelligent Packaging Industry Association konferanse og utstilling i Amsterdam.
AIPIA-overzichtx

AIPIA etablerer One-stop shop for Smart Food Chain

Rapport fra Active & Intelligent Packaging Industry Associations - AIPIA som nylig gikk av stabelen i Amsterdam.
a1x

LEGO erstatter plastposer med papirposer

Hos LEGO jobbes det med å erstatte plastposer som emballasje med papirbaserte. En jobb som var omfattende.
LEGOx

Domstol i Canada stanser forbudet mot engangsplast

En kanadisk domstol slo forrige uke fast at en forskrift som klassifiserer visse plastprodukter som giftige er ugyldig. Det er en kjennelse som kan stoppe Ottawas forbud mot engangsplastartikler som poser, sugerør og gafler.
Kanada