25 millioner gis i støtte for fremtidens plastemballasje

PUBLISERT: 6 februar 2017
OPPDATERT: 26 januar
||

Mange snakker om sirkulær økonomi, men få gjør noe med det. Det endrer seg nå. Norner Research AS ser frem til å lede forskningsprosjektet «FuturePack».

FuturePack er et nytt, stort forskningsprosjekt som skal utvikle ny kompetanse og teknologi for produksjon og gjenvinning av både fossile og biobaserte råvarer for å produsere mer bærekraftig plastemballasje.

Prosjektet finansieres gjennom Forskningsrådet i BIA programmet (Brukerstyrt Innovasjons Arena) samt bedriftene som deltar.

Etablert gjennom Emballasjeforsk
På vegne av næringslivet tok Grønt Punkt Norge initiativet til å etablere prosjektet gjennom Emballasjeforsk.

Plastekspertene i Norner ble engasjert til å lede arbeidet med å utarbeide prosjektets innhold og etablere et sterkt konsortium av institutter og industri som skal samarbeide om oppgavene i prosjektet.

Plast er et viktig emballasjemateriale på grunn av lav vekt og svært gode beskyttelsesegenskaper av matvarer i transport, butikk og hos forbruker. Bedre beskyttelse fører til mindre matsvinn. Men fremtidens plastemballasje må bli mer miljøvennlig gjennom høyere andel biobasert og gjenvunnet plast.

Dette vil bidra til både lavere CO2-utslipp, bedre ressursutnyttelse og mindre forsøpling. Disse temaene blir sentrale i FuturePack-prosjektet.

Samarbeidsprosjekt
Norner skal samarbeide med industrien og andre forskningsinstitutter. De andre deltakende instituttene er Nofima, Papir- og fiberinstituttet (PFI), Østfoldforskning og NTNU IKP.

Disse har nøkkelkompetanse på sentrale temaer i prosjektet som omdanning av biomasse til råstoff for plast, emballering, mat, bærekraft-analyser, polymerteknologi, resirkulering og plastbearbeiding.

Industribedriftene som deltar i prosjektet og støtter dette økonomisk er: Bama, BEWI, Elopak, Grønt Punkt, Norgesgruppen, Nortura, ROAF og Tine. En internasjonal rådgivende styringsgruppe består av Ineos, Unilever og EPRO.

Ser behov for økt gjenvinning av plast
Grønt Punkt Norge drifter blant annet innsamling og gjenvinning av plastemballasje på vegne av norsk næringsliv. De ser et betydelig behov for å trappe opp utviklingen av ny teknologi for å øke gjenvinning av den plastemballasjen som det i dag ikke finnes gode gjenvinningsløsninger for. 

– Dette krever innsats på forskning og utvikling, og vi er stolte over at dette prosjektet ble tildelt midler i BIA-programmet til forskningsrådet, sier Eirik Oland fra Grønt Punkt Norge.

CEO Tine Rørvik i Norner sier at de lengre tid har hatt et sterkt strategisk fokus på sirkulær økonomi i verdikjeden for plast med både gjenbruk av plast materialer og riktig bruk av biobaserte materialer samtidig som de har bygget opp betydelig kompetanse sammen med sine kunder globalt.

FuturePack er et viktig prosjekt
– Det er fortsatt behov for mye kunnskap og forskning på nye løsninger for å løse våre globale utfordringer, og «Future Pack» er et svært viktig prosjekt for å ta enda et steg i riktig retning, sier Tine Rørvik.

– Det har vært inspirerende å jobbe med utviklingen av dette prosjektet og all den positive responsen vi har mottatt fra industrien viser at aktørene setter miljø høyt på dagsorden, sier Dr. Siw Fredriksen, prosjektleder og Seniorrådgiver på Grønn Teknologi i Norner.

Les mer om Norner
Les mer om Grønt Punkt Norge
Les mer om Emballasjeforsk

 

 

Les mer

De fleste vil unngå plastemballasje, men det er fortsatt hindringer

En ny undersøkelse fra emballasjeselskapet Aquapak med 100 britiske emballasjesjefer i dagligvaresektoren viser at flertallet (92%) planlegger å slutte å bruke plast i forbrukeremballasjen helt.
aquapak_01

Orklaselskap kjøper 70 % av aksjene i Kartonage

BAKO AS, et selskap tilhørende Orkla Food Ingredients, har signert og gjennomført en avtale om kjøp av 70 % av aksjene i emballasjefirmaet Kartonage AS fra MMS Holding AS og TESS Holding AS, begge selskaper som er heleid av brødrene Svein og Frode Larssen.
Handshake11

Heidelberg vil forløse ditt potensial

Det blir verdenspremiere på den nye generasjonen Speedmaster XL 106 på Drupa. Pressen skal muliggjøre autonom trykking også innen emballasjeproduksjon.
Speedmaster_XL_106_21k_5-2048x1365x

Uro i grafisk bransje når det utdannes for få

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman

Siste nytt

De fleste vil unngå plastemballasje, men det er fortsatt hindringer

En ny undersøkelse fra emballasjeselskapet Aquapak med 100 britiske emballasjesjefer i dagligvaresektoren viser at flertallet (92%) planlegger å slutte å bruke plast i forbrukeremballasjen helt.
aquapak_01

Orklaselskap kjøper 70 % av aksjene i Kartonage

BAKO AS, et selskap tilhørende Orkla Food Ingredients, har signert og gjennomført en avtale om kjøp av 70 % av aksjene i emballasjefirmaet Kartonage AS fra MMS Holding AS og TESS Holding AS, begge selskaper som er heleid av brødrene Svein og Frode Larssen.
Handshake11

Heidelberg vil forløse ditt potensial

Det blir verdenspremiere på den nye generasjonen Speedmaster XL 106 på Drupa. Pressen skal muliggjøre autonom trykking også innen emballasjeproduksjon.
Speedmaster_XL_106_21k_5-2048x1365x

Uro i grafisk bransje når det utdannes for få

At det utdannes for få blir påpekt som et stort urovarsel for den grafiske bransjen. Det betyr at antallet personer som rekrutteres uten formell opplæring til bransjen øker. Det går fram av en ny rekrutteringsrapport fra den svenske bransje-og arbeidsgiverorganisasjonen Grafiska Företagen.
eva_gluckman