...

Dette er Packnews.com (.se|.no|.dk|.fi)

Packnews er de ledende nordiske nettsidene for formidling av nyheter i emballasjesektoren. Packnews har røtter tilbake til midten av 2000-tallet både i Norge og Sverige og er i vekst.

Ambisjonen for Packnews er å speile utviklingen i det høyst interessant emballasjeområdet på en måte som gir relevant og inspirerende informasjon til emballasjeindustrien og dens kunder. Daglig publiseres flere nyheter av redaksjonen som har lang erfaring nå det gjelder emballasjerelatert journalistikk.
 
Bo Wallteg er sjefredaktør og ansvarlig utgiver for samtlige nettsider under Packnews.com.
 
Jerry Petterson er redaktør for Packnews.se og har sammen med Bo Wallteg publisert emballasjetidsskrifter siden starten på 90-tallet.
 
I Norge er Per Øyvind Nordberg ansvarlig for det redaksjonelle innholdet på Packnews.no, som en del av sin stilling som Informasjonsleder i Emballasjeforeningen.

Packnews.dk produseres i samarbeid med Printogmedier.dk og redaktørerna Lis Lykke och Søren Winsløw.
 
Packnews.fi produseres i samarbeid med Print&Media Publishing Oy. Finsk redaktør er Reino Lantto.
 
Hans Friedsam er ansvarlig for annonsering og andre markedsføringsaktiviteter under Packnews.
 
Packnews er uavhengig og eies av tidsskriftet nord emballage, som er et privateid emballasjeblad med nedslagsfelt i hele Norden.
 
Packnews tar gjerne mot pressematerial, helst i digital form. Vi forbeholder oss retten til å redigere nyhetene og tilpasse dem til det digitale formatet.
Pressemateriell og nyheter, osv, sendes med epost til de respektive landenes redaktører eller ved å klikke på ”Pressemateriell.”
 
Packnews sender også ut nyhetsbrev på respektive språk. Nyhetsbrevene kommer en gang ukentlig og innhholder et utvalg av de viktigste nyhetene gjennom den siste uken. Våre nyhetsbrev går ut til drøyt 60 000 abonenneter hver uke.
 
Velkommen til Packnews, og en verden av interessant og informative emballasjenyheter!

Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC