...
Jotun ser tegn til bedring men har høyere ambisjoner
– Vi er ikke fornøyde med resultatet for 2018, og har høyere ambisjoner, sier konsernsjef Morten Fon i Jotun.

Med en sterk avslutning på året omsatte Jotun for 17.660 millioner kroner i 2018, en økning på åtte prosent sammenlignet med 2017. Men sjefen har høyere ambisjoner.

God vekst i salget av industrimalinger indikerer bedring i de globale markedene. Alle segmenter og regioner rapporterer vekst, og justert for valutaeffekter er underliggende salgsvekst på solide ti prosent. 

Dekorative malinger bidrar mest
Segmentet for dekorative malinger er den største bidragsyteren, og sammen med segmentet for industrimalinger som hadde en sterk avslutning på året, står disse to for den største veksten i 2018. Salget av skipsmaling og pulverlakker er fortsatt preget av lav aktivitet i mange markeder. 

Driftsresultatet endte på 1361 millioner, omtrent på nivå med året før. Resultatet er påvirket av høye råvarepriser, et krevende olje- og gassmarked og lite nybygg av skip. 

– Vi er ikke fornøyde med resultatet for 2018, og har høyere ambisjoner. Høye råvarepriser gjennom 2018 har påvirket lønnsomheten vår, og sammen med krevende forhold i en rekke markeder har dette gjort at vi ikke forbedrer driftsresultatet sammenlignet med 2017, sier konsernsjef Morten Fon. 

Han er likevel positiv til utsiktene for 2019
– Vi signerte langt flere nybyggkontrakter i 2018 enn året før, og levering til disse vil begynne mot slutten av 2019. Samtidig ser vi at olje- og gassmarkedet er på vei oppover. Kombinert med at råvareprisene vil stabilisere seg vil dette påvirke Jotuns resultater positivt i 2019, sier Fon. 

Investerer videre Jotun investerte totalt 1089 millioner kroner i 2018, en økning fra 967 millioner i 2017. Investeringene utgjør seks prosent av omsetningen og er i tråd med strategiske ambisjoner for å sikre fortsatt organisk vekst. 

De største investeringene er knyttet til byggingen av nytt hovedkontor og forskningssenter i Sandefjord, i tillegg til nye produksjonsanlegg i Egypt og Vietnam. 

Høydepunkter i 2018: 
• God vekst og sterkt resultat for Decorative Paints 
• Kraftig forbedring for Protective Coatings 
• Høye råvarepriser og krevende markedsforhold påvirket driftsresultatet negativt 


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2019-02-12

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC