...
Thor Kamfjord antyder at kasting av plast bør straffes
Thor Kamfjord mener at forbrukerrne må få skylden for at plastavfall havner på feil sted.

Thor Kamfjord i Norner mener det har gått for langt når folk kan få mange tusen i bot for å urinere på brygga, men slipper straff for å kaste plastavfall i sjøen.

Dette og andre aspekter ved plast og emballasje diskuterte han med deltakerne på Emballasjeskolen da de var på besøk hos Norner nylig.

- Plast har kommet for å bli og forbruket vil øke. Jeg har problemer med å forstå at skylden legges på produsentene alene, når det vitterlig er forbrukerne som kaster plast i naturen, sier Thor Kamfjord.

- Vi bør alle ha og ta vår del av ansvaret; industri, myndigheter og forbrukere.

Et ressurseffektivt material
Han innrømmer at det er områder der det kan brukes mindre plast, men hevder likevel at når plastemballasje brukes riktig, er det et mer ressurseffektivt material enn alternativene.

Som et eksempel hvor vi kunne redusert emballasjen kraftig, nevner han at det ville være mer effektivt med fylleautomater for spylervæske, enn å frakte vann på poser og kanner. - Selv om noen nok vil nok føle at det er trygt å ha en kanne på lur i bilen når de skal kjøre over fjellet, sier han.

Selv om vi i Norge og vesten reduserer forbruket, tror Thor Kamfjord at det globale forbruket av plast vil øke, siden dagens utviklingsland vil opp på vår levestandard. Men han tror vi har flere endringer i vente i vesten, og da må vi utvikle og se etter de smarteste løsningene for miljøet totalt sett.

Må samarbeide om sirkulær økonomi
- I en sirkulær økonomi må vi samarbeide, ikke bare for å løse forsøpling men også for å gå over til fornybare råvarer. På et punkt vil det komme en endring, og man vil ikke bore etter olje for å lage plast i fremtiden, sier han.

Han tror imidlertid at det ikke vil være bærekraftig å skifte ut dagens plastemballasje med andre materialer. - Hva er dagens alternativer til plast? Vi kan gjøre ting mer bærekraftig, men å bytte til alternative emballasjematerialer vil øke klimautslippene ganske voldsomt.

Siden vi i dag bruker mer ressurser enn det som er tilgjengelig, må innsamling og gjenvinning av emballasje økes. - Da må vi også utvikle bedre teknologi for sortering av avfall, og kvaliteten på resirkulert plast må blir bedre.

Folk må skjønne verdien av plastavfall
- Vi må få folk til å skjønne verdien av emballasjen for at den ikke skal bli kastet. Hvis vi ikke greier det, vil vi heller ikke få folk til å samle dem inn. 

Han mener også at sortering av avfall og kvaliteten på resirkulert plast må bli bedre.


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2019-01-30

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC