...
Tar i  bruk AI, Big Data og IoT til å kontrollere plank
Gausdal Brunvoll  innfører blant annet RFID-merking på pakker med plank som leveres ut til byggevarebransjen.

Gausdal Brunvoll har gjennomført et forskningsprosjekt som involverer flere elementer av ny teknologi for å optimere produksjonen.

- I 2018 startet vi opp med RFID som informasjonsbærer på plank for å styre roboter, forteller Jan Erik Evanger i APX Systems som har deltatt i prosjektet sammen med Norsk Treteknisk Institutt og universitetet i Ålborg.

Sju avelsningspunkter
- På sju avlesningspunkter har vi kontroll på planken idet den går inn til råtebehandling, maling og tørking, fortsetter Evanger. APX Systems har levert programvareløsningen.

Han forteller at planken ikke blir mer intelligent med det nye prosjektet, men ved hjelp av flere sensorer kan fabrikken overvåkes og trimmes til forskjellige årstider.

- Sensorene skal måle temperatur samt luftfuktighet inne og ute og i trevirke, luftmengde utenfra, og en egen sensor som måler kvaliteten på påført maling. Ved hjelp av sensorene vil vi få en mengde data, som gir oss grunnlag for å trimme fabrikken, forklarer seniorforsker ved Treteknisk, Ulrich Hundhausen.

Dataene som APX systems samler inn vil legge seg kronologisk og i logisk rekkefølge i en skyløsning. Ved hjelp av AI (kunstig intelligens) Big Data og IIoT bidrar systemet til topp produktkvalitet. 

- Det er heller ingen ulempe at vi nå i tillegg innfører RFID på pakker som leveres ut til byggevarebransjen.

En RFID-brikke blir påført den første planken i en ordre. RFID-brikken er en identifikator som inneholder all bakenforliggende informasjon om hvordan produktet skal behandles. Når en sensor leser av produkt-ID, så bindes sensorresultat til produkt. 

Ved hjelp av alle sensorer, kan maskininnstilling gjøres automatisk, basert på tidligere data og f.eks. faktisk ute- og innetemperatur. Alle data lagres sekvensielt i en skyløsning. 


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2019-01-28

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
AI Big data IoT RFID

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC