...
Fremtidens matemballasje vil være mer gjenvinnbar
- Bedriftene  vil gjerne designe ny emballasje som kan gjenvinnes, sier faglig leder Karina Kjeldgaard-Nielsen.

Danske næringsmiddelbedrifter arbeider i økende grad med gjenvinnbare og bærekraftige alternativer i utviklingen av framtidens emballasje, viser undersøkelse.

Fremtidens emballasje vil bestå av gjenvunnede, bærekraftige og bionedbrytbare materialer, viser en undersøkelse fra Teknologisk Institut, som er publisert på deres nettsider.

Bedriftene vil ha emballasje som kan gjenvinnes
De har spurt ledere i danske næringsmiddelbedrifter om hvilke forventninger de har.

53 prosent svarer at de allerede bruker gjenvinnbare materialer i emballasjen, og flertallet av dem forventer å øke mengden av resirkulerte materialer. Ytterligere 42 prosent av næringsmiddelbedriftene som i dag ikke bruke resirkulerte materialer, forventer at de vil øke bruken av dem de nærmeste årene.

- Vi opplever at bedriftene gjerne vil designe ny emballasje som kan gjenbrukes, sier faglig leder Karina Kjeldgaard-Nielsen i Teknologisk Institut i artikkelen på nettsiden.

- Emballasjen kan for eksempel være laget av komponenter av samme type plast, eller designet slik at de enkelte delene av emballasjen kan skilles fra hverandre med tanke på gjenbruk.

Nye egenskaper i emballasjen
Kravene til fremtidens emballasjeløsninger trekker i mange retninger. Plast er blitt en del av den globale miljødagsordenen, og forbrukerne foretrekker i økende grad løsninger som ikke innebærer bruk av plast.

Næringsmiddelprodusentene stiller samtidig krav til holdbarhet på matvarene, uten å gå på kompromiss med mattryggheten. 35 prosent av deltakerne i undersøkelsen forventer at deres emballasje i de kommende fire til fem år får nye egenskaper.

21 prosent forventer at emballasjen kan lages av bionedbrytbare materialer. Lenger ned på ønskelisten står egenskaper som økt bekvemmelighet (convenience), intelligent emballasje og bakterienedbrytende emballasje.

Ikke problemfritt med gjenbruk
Det er ikke problemfritt å skulle innfri etterspørselen etter emballasje av gjenvunnet eller bionedbrytbart material. Det er strenge krav til matkontaktmaterialer, noe som gjør det vanskelig å bruke gjenvunnede materialer til næringsmidler.

Tilgangen på nedbrytbare materialer  er begrenset, og det i Norge finnes det ikke innsamlingssystemer for denne typen emballasje.

Det pågår forskning på disse ormrrådene, og denne vil sannsynligvis intensiveres i framtiden. - De strenge kravene til emballasje som kommer i kontakt med matvarer betyr at det i dag ikke er mulig å lage næringsmiddelemballasje av 100 prosent gjenvunnet plast, sier Karine Kjeldgaard-Nielsen.

- Vi har i flere av våre prosjekter fokus på å øke bruken av gjenvunnet plast, blant annet ved å skille lag med forskjellige plasttyper eller å rense plast i renere fraksjoner.

Forbrukere stiller krav
Presset om bærekraft kommer fra forbrukere via dagligvarehandel og grossister, samt myndighetenes fokus på området. Utvikling av konkurransedyktig, funksjonell og bærekraftig emballasje krever massive investeringer i nye produksjonsprosesser og operasjoner.

- Skal alle disse forventningene innfris, krever det radikalt endrede strategier for emballasjeinnovasjon, konkluderer Karina Kjeldgaard-Nielsen fra Teknologisk Institut.


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2018-12-12

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
bærekraft gjenvinnbar emballasje gjenvinning sirkulær plastemballasje sirkulær økonomi

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC