...
Effektivisert logistikk hos nordisk netthandelkjempe
Komplett begynte å bruke Autostore i 2007 og har siden hatt kontinuerlige prosjekter for å øke og forbedre internlogistikken.
Fra Autostore er det installert effektive pakkestasjoner med strekkoderegistrering, automatiske eskereisere og skreddersydde transportbaner til sorteringsanlegget.
ITO PallPack har levert systemer for å lage effektiv vareflyt før og etter det automatiske plukklageret Autostore, fra varemottak til ekspedisjon.

Nordens største netthandelsaktør har hatt vekst som fundament i 22 år. Kontinuerlig forbedring av logistikken har vært en forutsetning for suksessen.

Hos Komplett Group i Sandefjord har to separate bygninger nå blitt koblet sammen til en som internt kalles for «mellombygningen». Kenneth Hofstedt er driftssjef på den tekniske avdelingen i Komplett, og han forteller at utbyggingen krevde omfattende forandringer i internlogistikken i 2018.

Effektiv intern håndtering av varer
- Det har krevd mye planlegging og arbeid, men resultatet er at vi nå har en mye mer effektiv intern håndtering av varer, fra varemottak og hele veien til kundeleveranse, sier han under en omvisning på det store sentrallageret på 26. 000 kvadratmeter.

Der blir varer flyttet over store avstander og i flere etasjer som knyttes sammen av automatiske transportbaner, pallheis og spiralheiser, med mer. Komplett begynte å bruke Autostore i 2007 og har siden hatt kontinuerlige prosjekter for å øke og forbedre internlogistikken.

ITO PallPack har levert systemer for å lage effektiv vareflyt før og etter det automatiske plukklageret Autostore, fra varemottak til ekspedisjon. Logistikksjef Bjørn-Tore Svendsen tviler ikke på at dette har vært nødvendig for å oppnå den veksten selskapet har hatt.

Leter stadig etter nye løsninger
- Det er rett og slett ikke plass til driftsstopp her, og vi leter alltid etter nye løsninger som kan forbedre flyten av varer, sier Svendsen.

Denne jobben har Komplett tydeligvis lyktes bra med, for etter årets utbygging plukkes en ny vare hvert tredje sekund i gjennomsnitt. Fortsatt har de fokus på data- og elektronikkprodukter, men husholdningsapparater, foto, kosmetikk og legemidler har vokst mye de siste årene.

Selskapet legger vekt på å være den eneste forbindelsen mellom produsenten og kunden. Når denne formen for distribusjon kombineres med effektiv varehåndtering, blir det også mulig å være prisledende på et svært konkurranseutsatt marked.

Skreddersydde løsninger
De tekniske løsningene har blitt utviklet gjennom investeringsprosjekter over mer enn ti år, men likevel utgjør de i dag en helhet. Ved varemottaket er det pakkestasjoner og transportbaner for tom emballasje ut til kartongcontaineren, samt transportbaner til Autostore.

Fra Autostore er det installert effektive pakkestasjoner med strekkoderegistrering, automatiske eskereisere og skreddersydde transportbaner til sorteringsanlegget. Det har høy kapasitet og består av åtte gravitasjonsbaner. Anlegget kan bygges ut med modulbaner helt ut til speditørenes biler.

Automatiske sensorer, strekkodeleser og kamerateknologi gjør at alt fungerer sammen. Under utbyggingen ble det også installert nye HMI-skjermer.

- Her er det snakk om brukervennlige touchskjermer som gir bedre overblikk og gjør det enklere for operatørene å gjøre endringer i vareflyten, sier Kenneth Hofseth.

– Det er helt avgjørende å samarbeide med leverandører som kjenner oss godt og forstår vår forretningsmodell, sier Bjørn-Tore Svendsen.


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2018-12-04

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC