...
Nordisk næringsliv støtter EUs klimavisjon for 2050
EU lav fram sin langsiktige visjon for klimanøytralitet 28. november 2018.

Sammen med sine nordiske søsterorganisasjoner støtter NHO EUs ambisjon om klimanøytralitet i 2050. De ser også muligheter i det grønne skiftet.

28. november la Europakommisjonen frem sin langsiktige strategi og ambisjon for klimagassutslipp i 2050. Dette gjorde de i forkant av Klimatoppmøtet i Katowice for å vise at EU leder an i å møte klimautfordringen og implementerer Paris-avtalen for å legge press på verdens land i forkant av forhandlingene.
 
Norden er samlet
I en felles uttalelse fra de nordiske organisasjonene, heter det at nordisk næringsliv legger FNs klimapanels 1,5 gradsrapport til grunn når det gjelder karbonnøytralitet, balanse mellom utslipp og opptak, som felles europeisk ambisjon for 2050. 

- NHO ser, sammen med dansk, finsk, islandsk og svensk næringsliv, at konkurransekraft og klimaambisjon går hånd i hånd, skriver NHO i et nyhetsbrev.

- Vi mener at en markedsbasert klimapolitikk vil kunne innfri ambisjonene, begrense kostnadene og stimulere europeiske bedrifter til å levere globale klimaløsninger om rammebetingelsene er riktige.

Ser muligheter i det grønne skiftet
NHO ser både utfordringer og muligheter i det grønne skiftet. 

- Vi er med i den Europeiske klimadugnaden og særlig opptatt av å få demonstrert en verdikjede for karbonfangst, transport og lagring i tråd med de langsiktige klimamålene. Det haster med å komme i gang om vi vil følge rådene fra klimapanelet.

På kortere sikt er NHO opptatt av å dra i gang den sirkulære bioøkonomien og få etablert et CO2-fond for næringslivets transporter, for raskere å få ned utslippene fra transport innen 2030. 
- Offentlig-privat samarbeid er avgjørende for å finne løsninger på klimautfordringen, fastslår NHO.

Les EUs pressemelding om klimanøytralitet.


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2018-11-30

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC