...
Norge støtter havfond som bekjemper marin forsøpling
Fra venstre: Visestatsminister Isabella Lövin fra Sverige, avdelingsleder i Ministeriet for økonomisk samarbeid og utvikling fra Tyskland, Ulrike Haupt, direktør i Verdensbanken Karin Kemper og utviklingsminister Nikolai Astrup. Foto: Kristin Enstad, UD.

I samarbeid med Verdensbanken og flere andre giverland, skal Norge være med å bekjempe marin forsøpling gjennom det nye havfondet Problue.

- Marin forsøpling er blant de raskest voksende miljøproblemene verden står overfor. Hvert minutt havner 15 tonn avfall i havene, sier utviklingsminister Nikolai Astrup i en artikkel på Plastforum.

- Dette må vi sette en stopper for. Norge har derfor tatt initiativ til å inkludere forebygging av marin forsøpling og mikroplast som en del av Verdensbankens nye havfond. Dette vil være viktig for å nå bærekraftmålene og FNs mål om en nullvisjon for utslipp av avfall og mikroplast i havet.

Åtte giverland med på kort tid
Flergiverfondet Problue, som Norge tok initiativ til, har i løpet av bare sju måneder engasjert åtte giverland: Canada, Sverige, Danmark, Island, Frankrike, Tyskland, Europakommisjonen og Norge.

Dette viser en stor internasjonal vilje til å bidra i et globalt krafttak, og giverne har så langt forpliktet seg til å støtte fondet med over 900 millioner kroner.

Under konferansen Sustainable Blue Economy i Nairobi signerte utviklingsminister Nikolai Astrup 28. november en avtale med Verdensbanken om støtte til forebygging av marin forsøpling og mikroplast. Avtalen beløper seg til 110 millioner kroner for 2018. 

I tillegg inngås en avtale om 25 millioner kroner til bærekraftig fiskeri. Dette er en del av en større norsk satsing for å bistå utviklingsland i å bekjempe marin forsøpling. 

280 millioner kroner avsatt i Norge
Norge har gjennom et eget bistandsprogram avsatt 280 millioner kroner til dette formålet i inneværende år og 1.6 milliarder kroner over de kommende fire år. Problue er et viktig element i dette bistandsprogrammet.

- På globalt nivå kommer så mye som 80 prosent av søppelet som havner i havet fra kilder på land. Å bidra til å forbedre avfallshåndteringssystemer vil derfor være en helt sentral oppgave for fondet, sier Astrup.

I fjor høst stod Norge bak forslaget som fikk FNs miljøforsamling med på en nullvisjon om utslipp av plast og mikroplast i havet. I oppfølgingen av dette arbeider Norge nå videre i FN for å styrke det internasjonale rammeverket for å forhindre marin forsøpling og mikroplast.


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2018-11-29

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
marin forsøpling

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC