...
Arne Kristian Kolberg går av som konsernsjef i Nortura
Arne Kristian Kolberg er ferdig som konsernsjef i Nortura, siden for mange piler peker i feil retning.
Visekonsernsjef Hans Thorn Wittussen konstitueres som ny konsernsjef, mens konserndirektør for produksjon, Lisbeth Svendsen, konstitueres som ny visekonsernsjef.

Konsernstyret har blitt enig med Arne Kristian Kolberg om at han fratrer sin stilling som konsernsjef. Årsaken til dette er manglende resultater.

Nortura har det siste året ikke oppnådd de resultatene som styret har forventet. Konsernstyret har derfor blitt enig med konsernsjef Arne Kristian Kolberg om at han fratrer sin stilling og forlater selskapet på grunn av manglende måloppnåelse.

For mange piler peker i feil retning
I tillegg til at resultatene har vært for svake, har det vært store utfordringer i forbindelse med det nye IKT-systemet.

- Kolberg har de siste årene ledet selskapet gjennom mange store og krevende endringer. Jeg er takknemlig for den innsatsen han har gjort gjennom 20 år for Nortura og de siste fem som konsernsjef, sier styreleder Trine Hasvang Vaag. 

- Men i det siste er det dessverre for mange piler som peker i feil retning, og vi har ikke tid til å vente for lenge på betydelige forbedringer. Styret ser seg derfor nødt til å gjøre denne endringen nå.

- Nortura har alle muligheter til å være et sterkt og lønnsomt selskap med dedikerte eiere, sterke merkevarer, og dyktige medarbeidere. Nå skal vi vende blikket framover og vi skal ha stort trykk på veien videre, sier Vaag.

Konstituert konsernsjef
Visekonsernsjef Hans Thorn Wittussen konstitueres som ny konsernsjef, mens konserndirektør for produksjon, Lisbeth Svendsen, konstitueres som ny visekonsernsjef.

- Jeg er takknemlig for å ha fått lede Nortura gjennom de siste årene og har hatt stor motivasjon for å lykkes, sier avtroppende konsernsjef Arne Kristian Kolberg.

-  Når jeg nå ikke klarer å oppnå de resultatene som styret forventer, er det deres rett og plikt å gjøre noe med det. Det har jeg full respekt for, og jeg vil ønske konsernet all lykke til videre.

Konsernstyret starter umiddelbart arbeidet med å rekruttere ny konsernsjef.


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2018-11-22

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
Ansettelser

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC